Z obrad Zespołu Dydaktycznego Rady Języka Polskiego Przy PANie

Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów od 18 lat bierze udział w zebraniach, kongresach Rady Języka Polskiego. Przedstawia stanowisko na temat oświaty, dydaktyki, metodyki pracy w szkołach, kształcenia nauczycieli, etyki słowa i komunikacji.

W dniu 23 września 2019r., w Pałacu Staszica, odbyło się kolejne spotkanie członków Zespołu z udziałem zaproszonych gości pod kierunkiem profesora Tadeusza Zgółki. Głównym tematem spotkania była metodyka pracy z uczniem zdolnym, którą zaprezentowały Beata Brajerska i Jadwiga Szylak, polonistki z Zespołu Szkół Leśnych w Lesku. Z wypowiedzi i prezentacji rezultatów pracy polonistów w tej szkole wynika, że młodzież nie tylko przyswaja wiedzę, ale zdobywa umiejętności na całe życie. Uczy się wartości – dobra, piękna, szacunku dla pracy, dla człowieka, patriotyzmu, uczciwości, więzi rodzinnych, a przede wszystkim pięknego języka ojczystego. Te umiejętności uczniowie zdobywają przede wszystkim przez udział w konkursach recytatorskich szkolnych, powiatowych, ogólnopolskich, tworząc własne teksty - wiersze, opowiadania, eseje. Pasja, z jaką nauczycielki opowiadały o swojej szkole, świadczy o tym, że szkołę tworzą uczniowie i nauczyciele. Nie pomoże żaden dokument prawny, jeśli nauczyciel nie zainteresuje uczniów wiedzą o języku, o kulturze. W tej szkole nauka to służba Polsce.

W drugiej części obrad p. Adam Brożek przedstawił projekt opinii Zespołu Dydaktycznego o egzaminie z języka polskiego ósmoklasisty. Zwrócił uwagę na błędy w tegorocznym arkuszu egzaminacyjnym, na wygórowaną liczbę zadań często przypadkowych, nie stwarzających uczniom okazji do myślenia. Po wykonaniu wielu zadań typu wielokrotnego wyboru, prawda-fałsz, krótkiej odpowiedzi uczeń ma się skupić na opowiadaniu czy rozprawce. To jest niemożliwe z punktu widzenia psychologicznego, emocjonalnego, polonistycznego, bowiem poprzednie zadania wymagały wiedzy rozproszonej, często niespójnej. Wniosek ZDRJP: należy dokonać gruntownych zmian w formule egzaminu. Opinia zostanie przedstawiona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Pan prof. Tadeusz Zgółka przedstawił komunikaty o działaniach RJP oraz innych wydarzeniach z zakresu dydaktyki polonistycznej jak zebranie plenarne RJP -18 listopada 2018 r., gala Ambasador Polszczyzny w Katowicach, Mistrz Mowy Polskiej, Kongres Polonistyki, Kongres Polonistów we Wrocławiu i inne.

Maria Gudro-Homicka

Wróć