XI Forum Kultury Słowa Olsztyn

Tradycyjnie co dwa lata organizowane jest przez Radę Języka Polskiego Forum Kultury Słowa. W tym roku spotkanie odbyło się w dniach 11-13 października 2017 r. w Olsztynie na Uniwersytecie Olsztyńsko-Warmińskim. Temat obrad: „Nazwy własne w języku i społeczeństwie”.

W ciągu trzech dni można było poznać „Teorię nazwy własnej” przedstawioną przez prof. Walerego Pisarka, „Nazwy własne w sferze publicznej” – wystąpienie prof. Mariusza Rutkowskiego i prof. Katarzyny Skowronek, prof. Andrzej Markowski przedstawił, jakie „Imiona są nadawane współcześnie dzieciom: od typowości do oryginalności (na podstawie korespondencji do RJP)”. Prof. Roch Sulima poruszył temat „Imiona jako systemy aksjologiczne”, prof. Andrzej Czerny omówił „Problematykę polskich egzonimów”, „Współczesne polskie geonimy w procesie standaryzacji i w funkcjonowaniu publicznym” przybliżyła prof. Ewa Wolnicz-Pawłowska. Niezwykle ciekawym wystąpieniem, zwłaszcza dla słuchaczek z Mazowsza, okazał się wykład Marii Biolik „Polonizacja nazw miejscowych na tzw. Ziemiach Odzyskanych po 1945 roku jako proces wspomagający integrację tych terenów z Polską – na przykładzie Warmii i Mazur”, a także panel dyskusyjny „Nazwy własne jako element kształtowania tożsamości” prowadzony przez prof. Ewę Kołodziejek, z udziałem Marka Kochana i prof. Krzysztofa Koseli. Ks. prof. Wiesław Przyczyna i prof. Kalina Wojciechowska omówili „Nazwy własne w języku religijnym”, dr Agata Hącia poruszyła „Problemy normatywne związane z funkcjonowaniem nazw własnych w sferze publicznej”, prof. Alina Naruszewicz-Duchlińska przedstawiła „Nazwy blogów”. Kolejne wykłady to: prof. Adama Siwca „Nazwy w przestrzeni miasta w aspekcie kulturowym (sfera handlu i usług), prof. Renaty Przybylskiej „Strategie marketingowe w nazewnictwie nowych inwestycji deweloperskich w Polsce” oraz prof. Ewy Rudnickiej „Mitologiczne nazwy własne jako źródło dawnych i nowych jednostek eponimicznych”.

Oczywiście wykłady przeplatano dyskusją, która niejednokrotnie wprowadzała nowe, ciekawe spojrzenie na omawiane zagadnienia.

Równolegle z wykładami prowadzone były warsztaty, w których chętni mogli brać udział, rezygnując z wysłuchania prelegentów, co było jedynym mankamentem tego spotkania.

W Forum wzięły udział przedstawicielki Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów – Maria Gudro-Homicka i Teresa Zawisza-Chlebowska.

Wróć