W roku Gustawa Herlinga-Grudzińskiego O cierpieniu i kryzysie wartości


W sobotę, 23 marca 2019r., w Otwocku odbyła się konferencja Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów, w której wzięli udział nauczyciele i nauczycielki z całej Polski. Spotkanie zostało przygotowane przez Zarząd Główny SNaP z przewodniczącym dr. Jarosławem Wowakiem oraz MSCDN w Warszawie reprezentowanym przez Martę Choroszczyńską. Przewodniczący SNaP-u powitał Starostę Powiatu Otwockiego – Pana Cezarego Łukaszewskiego – głównego sponsora konferencji, dzięki któremu tak liczna grupa nauczycieli mogła wziąć udział w spotkaniu. Na uwagę zasługuje fakt, iż słuchaczami byli także uczniowie, pomagali również organizatorom, pełniąc funkcję wolontariuszy.

Krótką historię SNaP-u oraz cele i zadania, a także obecne działania Stowarzyszenia przedstawiła honorowa przewodnicząca Maria Gudro-Homicka.

Wykład inauguracyjny wygłosił dr Piotr Karwowski - Poza nieubłaganą logiką ideologii. O Gustawie Herlingu-Grudzińskim. Przedstawione tezy i rozważania interpretacyjne spotkały się z zainteresowaniem odbiorców, sprowokowały pytania i wypowiedzi pozostające w opozycji do stwierdzeń badacza.

Ciekawą interpretację lektury szkolnej ,,Kroniki Saltamontes” Moniki Marin zaproponowała Wiesława Penc-Chmiel. Jej rekomendacja dotyczyła trylogii przeznaczonej dla młodych odbiorców (uczniów od kl. V do VIII i starszych), którzy mogliby zainteresować się poszczególnymi tomami jako lekturą nieobowiązkową. Walory tej powieści to: atrakcyjna tematyka dotycząca problemów młodzieży, występowanie elementów fantastycznych i nasycenie uniwersalnymi wartościami – miłość, przyjaźń, poszukiwanie sensu życia.

Z dużym zainteresowaniem spotkało się także brawurowe wystąpienie Szymona Hołowni zatytułowane Dylematy moralne współczesnego człowieka. Dziennikarz ze swadą omówił zagrożenia współczesnego świata wywołane niefrasobliwym konsumpcjonizmem każdego z nas – niewolnicze traktowanie i handel ludźmi wykorzystywanymi jako tania siła robocza do produkcji dóbr świata wysoko uprzemysłowionego, niszczenie środowiska - zanieczyszczanie odpadami i śmieciami produkowanymi w każdym gospodarstwie domowym, wywoływanie smogu, zanieczyszczenie wód. Swoje wystąpienie poparł odpowiednimi przykładami i danymi statystycznymi. Szczególną uwagę zwrócił na działania w mikroskali, czyli indywidualne, każdego z nas i na to, jak każdy może przyczynić się do polepszenia obecnej sytuacji związanej z ochroną dóbr przyrodniczych. Zarekomendował także fundacje, w których pracuje: Kasisi i Dobra Fabryka. Niewątpliwą atrakcją była możliwość kupienia książek oraz zdobycie autografu autora.

Profesor Cezary Król w wykładzie Między patriotyzmem i zdradą. Hans von Herwarth i jego dylematy moralne rozważał zagadnienia etyczne dotyczące postaci historycznej związanej z Wielkopolską i wydarzeniami II wojny światowej, w szczególności paktu Ribbentrop-Mołotow. Swoje wystąpienie połączył z prezentacją filmu. Na uwagę zasługuje fakt, iż profesor Król pracuje nad naukowym przekładem Mein Kampf - utworu obecnie zakazanego w Polsce, wyjaśnił jednak, że dokładne i szczegółowe tłumaczenie jest konieczne ze względów naukowych i historycznych.

Treści i zadania w nowej podstawie programowej dla szkół ponadpodstawowych - matura 2023 - to temat wystąpienia Antoniego Buchały, egzaminatora OKE Kraków. Zajmująco omówił zagadnienia dotyczące lektury obowiązkowej – Madame Antoniego Libery. Przedstawił swoje uwagi na temat konieczności zmian w arkuszach maturalnych, wystąpienie to spotkało się także z zainteresowaniem publiczności, która zaproponowała przykładowe sposoby formułowania tematów.

Ciekawą propozycją była prezentacja fragmentów filmów mówiących o różnych rodzajach cierpienia i sposobami radzenia sobie z nimi. Najwięcej uwagi poświęcono filmowi Miasto 44 J. Komasy, podając różne przykłady rozwiązań dydaktycznych z wykorzystaniem tego dzieła.

Dr Piotr Marciszuk zarekomendował podręczniki do języka polskiego dla szkół ponadpodstawowych (i ponadgimnazjalnych) wydawane przez WSiP i Stentor. Swoje propozycje wydawnicze przedstawiło także Wydawnictwo Fraszka, zwracając szczególną uwagę na pozycje dotyczące uczniów z zespołem autyzmu i Aspergerem. Uczestnicy spotkania mieli możliwość doświadczyć ćwiczeń oddechowych i relaksacyjnych dzięki firmie produkującej specyfiki ułatwiające pracę głosem.

Konferencję wzbogacił spektakl teatralny poświęcony genezie i historii sowieckiej zbrodni przeciwko ludzkości zatytułowany Wywózki, łagry, Katyń przygotowany przez Teatr Oratorium z Warszawy.

Dziękujemy wszystkim prelegentom oraz darczyńcom, sponsorom, wolontariuszom, cieszymy się, że tak liczna grupa nauczycieli i młodzieży mogła wzbogacić swą wiedzę i poszerzyć horyzonty polonistyczno-historyczne.

Opracowała: 
Teresa Zawisza-Chlebowska, sekretarz Zarządu Głównego SNaPu

 

Wróć