W 78. rocznicę dobrowolnego wejścia rtm Witolda Pileckiego do ,,piekła na ziemi”

,,Pamięć o rtm. Witoldzie Pileckiego,  pomimo wielu działań podejmowanych przez komunistów, nie zaginęła, a wyznawane przez niego wartości nie zostały zapomniane. Walkę o jej przywracanie rodzina zaczęła już w 1957 roku”. (IPN)

Ale dopiero w wolnej Polsce rozpoczęły się systematyczne działania o przywrócenie pamięci o wielkim polskim bohaterze. Już w 1989 roku nadawano szkołom, ulicom, parkom  imię rtm. W. Pileckiego. Powstały pomniki, tablice na kościołach upamiętniające dokonania niezłomnego Polaka. 

22 września 2018r. w Otwocku odbyły się uroczystości ,,Żołnierz Niepodległej Rotmistrz Pilecki Bohater Niezwyciężony”. Z inicjatywy Małgorzaty Kupiszewskiej, członkini krakowskiej Fundacji ,,Gdzie „ , a także członkini Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów, przy finansowym i organizacyjnym wsparciu władz i Rady Miasta Otwocka  nadano status Honorowego Obywatela Miasta Otwocka Zofii Pileckiej – Optułowicz i Andrzejowi Pileckiemu, dzieciom rtm. Witolda Pileckiego, skwerowi nadano imię Rotmistrza i odsłonięto pomnik rtm. Pileckiego, ufundowany przez Miasto Otwock. 

Uhonorowanie rtm. W. Pileckiego w Otwocku jest kolejnym etapem realizacji Projektu ,,Rotmistrz Pilecki Bohater Niezwyciężony”, opracowanego przez Małgorzatę Kupiszewską  w 2016r., do którego włączyło się Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów, organizując Konkurs Literacki ,,Rotmistrz Pilecki Bohater Niezwyciężony” pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP dr. dr. Andrzeja Dudy, o Nagrodę Minister Edukacji Narodowej. 

Podczas uroczystej sesji Rady Miasta w Otwocku  Andrzej Pilecki i wnuk Zofii Pileckiej – Optułowicz, Krzysztof Kosior w imieniu babci Zofii Pileckiej otrzymali z rąk Prezydenta miasta klucze do miasta. Następnie w kościele pw. Zesłania Ducha Świętego odbyła się msza święta w intencji pamięci rtm. Pileckiego i jego rodziny. Po  mszy w patriotycznym pochodzie  pocztów, reprezentacyjnej jednostki wojskowej, młodzieży szkolnej, harcerzy, mieszkańców, a także z Warszawy, z Kaliforni wychowanków  Marii Pileckiej ,,Cioci”, którą w bardzo trudnych dla rodziny Rotmistrza czasach Kazimierz Lisiecki ,,Dziadek” przyjął do pracy w Ognisku ,,Przywrócić Dzieciństwo” w Świdrze k. Otwocka. 

Po odsłonięciu skweru i pomnika rtm. Witolda Pileckiego przez Krzysztofa Kosiora i Andrzeja Pileckiego, po poświęceniu skweru i pomnika, Michał Siwiec-Cielebon, historyk, dziennikarz, kustosz Muzeum Tradycji Niepodległościowej Ziemi Wadowickiej, współpracujący z fundacją Gdzie, prowadzący uroczystości przeczytał listy gratulacyjne od Prezydenta RP., od Premiera Morawieckiego, od Prezesa PISu , Jarosława Kaczyńskiego. Głos zabrali Prezydent Otwocka oraz  Józef Brynkus – poseł na Sejm RP VIII kadencji. 

Pierwszą część uroczystości zakończyły delegacje władz miasta, organizacji społecznych oraz mieszkańców Otwocka, które złożyły kwiaty pod pomnikiem Rotmistrza.

Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów reprezentowali Maria Gudro-Homicka i Jarosław Wowak.

W drugiej części zebrani wzięli udział w koncercie artystów z Warszawy i Krakowa, śpiewających patriotyczne pieśni sławiące pamięć rtm. Witolda Pileckiego, Wielkiego Polaka.

Tekst: Maria Gudro-Homicka

Wróć