Szkoła bez hejtu konferencja międzynarodowa

Szkoła bez hejtu – konferencja międzynarodowa, zorganizowana przez Pedagogium, Wyższą Szkołę Nauk Społecznych w Warszawie ze Stowarzyszeniem Nauczycieli Polonistów jako partnerem Projektu, 5 października 2019 r.

Konferencja obejmowała dwie części- dyskusję panelową i warsztaty, przybliżające metody zapobiegania oraz radzenia sobie z hejtem. W panelu wzięli udział krajowi i zagraniczni specjaliści, jak:

prof. Andrea Bienati
badacz historii krajów Europy Wschodniej, w szczególności Polski i Białorusi, historii judaizmu w krajach Europy Wschodniej oraz myśli politycznej i komunikacji, socjologii mediów, specjalista, polityk zapobiegania problemom społecznym i hejtowi; wybitny specjalista społecznej historii sportu. Wykłada na Uniwersytetach w Mediolanie, Bolonii i Rzymie.

mgr Francesco Paolo Montefusco
Absolwent prawa, ukończył MBA na Uniwersytecie w Turynie. Specjalista w mediacji i technologi Kaizen. Na co dzień Prezydent Klubu Lions Warszawa Centrum

Ewa Karwan - Jastrzębska,
wspaniała pisarka i cudowny człowiek. Debiutowała Misiem Fantazym – baśnią, która doczekała się ekranizacji i jako seria trzynastu filmów animowanych zdobyła wiele międzynarodowych nagród, ma w swoim dorobku powieści dla dorosłych oraz kilkanaście powieści dla dzieci i młodzieży.

Olga Teresa Młynarska,
przez wiele lat mieszkała w słonecznej Italii, gdzie ukończyła studia i specjalizację w nauczaniu języka włoskiego jako języka obcego. Na co dzień mama i manager, a w czasie wolnym II Viceprezydent Klubu Lions Warszawa Centrum.

Rafał Betlejewski - performer, artysta parateatralny, copywriter. Studiował na Politechnice Gdańskiej i Warszawskiej, ukończył kursy z zakresu wyższej matematyki, fizyki, geometrii, wytrzymałości materiałów, projektowania konstrukcji stalowych, wodnych i elektrycznych. W latach 90. XX w. tworzył oprogramowanie dla pierwszych komputerów. Interesuje się problemami związanymi z tożsamością, przybieraniem ról społecznych, językiem i komunikacją społeczną. Prowadzi programy publicystyczno - społeczno - popularnonaukowe, m.in. Prowokacje oraz akcje społeczne i różnego rodzaju eksperymenty telewizyjne z udziałem przypadkowych osób, a poświęcone nurtującym problemom społeczeństwa XXI wieku.

Jarosław Józefowicz- z fundacji Krzysztofa Hołowczyca "kierowca bezpieczny" , zaangażowany w akcję trzeźwy kierowca, popularyzator zasad bezpiecznego ruchu drogowego, praktyk w zakresie przezwyciężania języka nienawiści na drodze.

mecenas Michał Hara- Naczelnik Wydziału do Spraw Legislacyjnych i Ustrojowych w Zespole Prawa Karnego , przedstawiciel Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Specjalista z zakresu prawa dotyczącego prawa oraz uświadamiania obywatela w zakresie prawa i jego egzekwowania.

prof. Krystyna Bleszyńska prof. Wyższej Szkoły Nauk Społecznych Pedagogium w Warszawie, autorytet w Polsce i Stanach Zjednoczonych w zakresie szeroko rozumianej kulturowości, w tym hejtu. Nie tylko badacz, naukowiec, ale przede wszystkim praktyk.

Agnieszka Tobota - prezesa fundacji ART Z wykształcenia i zamiłowania pedagog. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i ich rodzicami, w tym z rodzinami dotkniętymi przemocą oraz hejtem. Prowadzi konsultacje indywidualne i warsztaty dotyczące profilaktyki przemocy, rodzicielskie grupy wsparcia, warsztaty dotyczące kompetencji wychowawczych i społecznych dla osób zagrożonych choroba alkoholową i przemocą, konsultacje dla rodzin zmagającymi się z problemami wychowawczymi i osób doświadczających przemocy w różnej postaci.

Dyskusją kierował dr Jarosław Wowak, przewodniczący zarządu Głównego SNaPu. Pytania skierowane do panelistów dotyczyły walki z hejtem na arenie międzynarodowej, przyczyn włączenia się w projekt ,,Szkoła bez hejtu”, socjologicznych i psychologicznych podstawy hejtu w sytuacjach szkolnych, obowiązków organów państwa w sprawie hejtu i mowy nienawiści.
Z wypowiedzi panelistów wynikało, że sprawa jest poważna, hejt stanowi wielkie zagrożenie dla dorosłych, młodzieży oraz dzieci. Należy połączyć siły nauczycieli, rodziców, społeczności lokalnej i zapobiegać nieetycznemu zachowaniu dzieci i młodzieży oraz językowi wyrażającemu hejt i mowę nienawiści w sieci.

W części warsztatowej, praktycznej Maria Gudro-Homicka, ZG SNaPu podała przykłady zajęć szkolnych zapobiegających hejtowi. Teresa Zawisza-Chlebowska, ZG SNaPu przeprowadziła warsztat dotyczący etycznej komunikacji.
Konferencja została oceniona przez uczestników pozytywnie-tak pod względem merytorycznym, jak i praktycznym. Uczestnicy pytają o kolejne warsztaty. Obiecujemy, że w najbliższym czasie się odbędą.

Maria Gudro-Homicka

Wróć