Spotkanie z dr. Mateuszem Grabowskim

W dniu 29 maja 2019r. na UW Warszawski Oddział Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza zorganizował spotkanie z dr. Mateuszem Grabowskim, autorem transliteracji rękopisów wierszy wchodzących w skład "Vade-mecum" Cypriana Norwida. Jest to pierwsza próba wydania Norwidowskiego dzieła z uwzględnieniem wszystkich elementów autorskiego zapisu, tym samym ukazująca często nieznane redakcje jego najbardziej cenionych liryków. Dzięki temu może służyć jako znakomita baza materiałowa do badań z zakresu tekstologii.

Rozmowę z Gościem dr. Mateuszem Grabowskim prowadził Karol Samsel, KAROL SAMSEL (ur. w 1986 r.) – doktor nauk humanistycznych, poeta, krytyk literacki, filozof. Adiunkt w Zakładzie Literatury Romantyzmu Wydziału Polonistyki UW, członek Polskiego Towarzystwa Conradowskiego. Redaktor działu esejów i szkiców w kwartalniku literacko-kulturalnym „eleWator”. Publikował w „Studiach Norwidianach”, „Pracach Filologicznych (Literaturoznawstwo)” oraz „Yearbook of Conrad Studies (Poland)”. Autor m.in. monografii: "Norwid – Conrad. Epika w perspektywie modernizmu" oraz "Inwalida intencji. Studia o Norwidzie".

MATEUSZ GRABOWSKI (ur. w 1988 r.) – doktor nauk humanistycznych, wydawca, koordynator konkursu Studenckich Grantów Badawczych na Uniwersytecie Łódzkim, redaktor inicjujący czasopism naukowych. Badacz polskiego i europejskiego (późnego) romantyzmu, edytor tekstów XIX-wiecznych. Publikował w „Pamiętniku Literackim” oraz „Czytaniu Literatury”. Redagował tom zbiorowy Trwała obecność mitu w literaturze i kulturze.

To bardzo interesujące spotkanie trwało ponad dwie godziny i zakończyło się równie interesującą dyskusją, podczas której dyskutanci, chcąc  dotrzeć do jądra myśli poety, dochodzili do głębokich teorii i wniosków.

Maria Gudro-Homicka

Wróć