"Scenariusze lekcji wychowawczych" Poloniści piszą

Ostatnia książka Marii Gudro-Homickiej „Scenariusze lekcji wychowawczych” to niemal gotowy przewodnik dla nauczycieli prowadzących lekcje wychowawcze. Scenariusze…  to czterdzieści propozycji zajęć lekcyjnych prowadzonych metodami aktywizującymi, w tym metodą dramy. Znakomita pomoc metodyczna dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów ze szkół podstawowych ponadpodstawowych.

Książka jest praktycznym przewodnikiem wychodzącym naprzeciw wartościom i problemom nurtującym współczesną młodzież i - jesteśmy przekonani - będzie  stanowić istotną pomoc w rozwiązywaniu tych problemów. Scenariusze dotyczą różnorodnej tematyki  takiej jak;  konflikty, agresja, zaniżona samoocena ucznia, poczucie odrzucenia, wybór drogi, mobbing, tolerancja, rozbita rodzina, patriotyzm, wiara. W scenariuszach wykorzystano m.in. teksty piosenek, wybrane filmy, literaturę. Scenariusze mogą być wykorzystywane na godzinach wychowawczych, lekcjach przygotowujących do życia w rodzinie, lekcjach języka polskiego, historii czy warsztatach pozaszkolnych. Książka wydaje się być „niezbędnikiem” w pracy zawodowej każdego nauczyciela, wychowawcy czy pedagoga.

Zobacz książkę w księgarni Difin.

Wróć