Rotmistrz Pilecki Bohater Niezwyciężony Finał Projektu

Po ośmiu miesiącach twórczej, wytężonej pracy Organizatorów i około 200 zaangażowanych osób 18 i 19 listopada 2016r. doszło do - godnego Bohatera Projektu rtm Witolda Pileckiego - finału.

18 listopada odbyło się kilka uroczystości: konferencja naukowa w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej ,,Rotmistrz Witold Pilecki Żołnierz-Bohater-Patriota z udziałem znakomitych wykładowców dra Krzysztofa Trackiego, prof. Wiesława Wysockiego, Michała Siwca-Cielebona , dr. Bogdana Urbankowskiego, prof. Tadeusza Wolszy, dr. Jacka Pawłowicza, Jacka Karczmarskiego, dr. Marcina Gadochy. Konferencję zakończył Paweł Kudzia, prezentując Story z History. PL. W konferencji wzięło udział około 300 osób. Najważniejszym Honorowym Gościem była córka rtm Witolda Pileckiego, Zofia Optułowicz – Pilecka i wnuk Pani Zofii, Krzysztof Kosior, któremu podczas Konferencji Pani Zofia Optułowicz-Pilecka powierzyła misję mówienia prawdy o pradziadku. Wnuk odebrał słowa Babci jako rozkaz. Po konferencji w Muzeum Powstania Warszawskiego odbył się koncert Tomasza Trzcińskiego z Niemiec ,,Niezwyciężonym” oraz wystawa ,,Sceny z Auschwitz”.

19 listopada w Belwederze odbyła się uroczystość wręczenia statuetek ,,Specjalna Misja”, odznaczeń ,,Zasłużony dla polskiej kultury”, uhonorowanie autorów opracowania Raportu Pileckiego z Auschwitz oraz najważniejszy punkt programu – wręczenie nagród laureatom Konkursów: Turniej Piłki Nożnej dla dzieci z rocznika 2009, Konkurs Literacki, Konkurs historyczny, Konkurs na Plakat.

Konferencję rozpoczął artysta Tomasz Trzciński ,,Bogurodzicą” w wykonaniu fortepianowym. Krzysztof Ziemiec powitał zaproszonych gości, wśród których zaszczycili uroczystość: Tadeusz Deszkiewicz - przedstawiciel Prezydenta RP, Zofia Optułowicz-Pilecka- córka rtm Pileckiego Krzysztof Kosior – wnuk Pani Zofii, wiceminister MSWiA Tomasz Zdzikot, sekretarz Stanu Kancelarii Prezydenta RP Andrzej Dera, zastępca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego minister Dariusz Gwizdała, Dyrektor Departamentu Informacji i Promocji Ministerstwa Edukacji Narodowej ,Piotr Gajewski, Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Narodowego MON i jego zastępca Michał Wiater, zastępca Szefa Kancelarii Marszałka Sejmu Adam Podgórski, Główny Specjalista w Kancelarii Prezydenta Dariusz Maciak, reprezentantka Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej MSZ, Dominika Teske, Specjalista z Wydziału Organizacji Uroczystości z Departamentu Uroczystości do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Piotr Kolanowski, Poseł VIII Kadencji dr. hab. Józef Brynkus.

Statuetki ,,Specjalna Misja otrzymali: dr Andrzej Duda, Prezydent RP, Zofia Pilecka-Optułowicz, córka Rtm W. Pileckiego, Andrzej Pilecki, syn rtm W. Pileckiego, Małgorzata Janiec, prezes Obszaru Południowego Zrzeszenia ,,Wolność i Niezawisłość”, redaktor miesięcznika ,,Orzeł Biały”, ojciec Jerzy Pająk, kapelan żołnierzy AK i środowisk niepodległościowych, działacz społeczny, prof. Wiesław Jan Wysocki, historyk, nauczyciel akademicki, działacz społeczny, autor wczesnych publikacji o Witoldzie Pileckim oraz książki mu poświęconej, dr Andrzej Krzysztof Kunert, historyk, sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, autor wczesnych publikacji o Witoldzie Pileckim, dr Łukasz Kamiński, historyk, były prezes IPN, dr Jacek Pawłowicz, historyk IPN, Kazimierz Cholewa, Prezes Towarzystwa Parku im. dr. Henryka Jordana w Krakowie, działacz społeczny, Czesław Bielecki, architekt, inicjator utworzenia Muzeum Komunizmu, współtwórca wystawy o postaci rtm. Pileckiego, Witold Sielewicz, samorządowiec, opozycjonista w czasach PRL, działacz społeczny wspierający upowszechnianie postaci rtm. Pileckiego, Stanisław Szymański, działacz społeczny, propagator sportu oraz postaci rtm. Pileckiego, Arkadiusz Gołębiowski, reżyser, pomysłodawca Festiwalu Filmów Dokumentalnych ,,Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci”.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. Piotra Gliński, na wniosek koordynatora Projektu Małgorzaty Kupiszewskiej, uhonorował odznaką ,,Zasłużony dla kultury polskiej - Marię Cieszewską - nestorkę polskich tłumaczy, autorkę ponad 150 przekładów polskiej literatury na język francuski; w 2001 roku Pani Maria Cieszewska przetłumaczyła na język francuski ,, Quo vadis” Henryka Sienkiewicza w wieku 76 lat, oraz Marię Gudro-Homicką, polonistkę, metodyka, przewodniczącą Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów, odpowiedzialną za przebieg ogólnopolskiego konkursu literackiego Rotmistrz Pilecki Bohater Niezwyciężony o Nagrodę Minister Edukacji Narodowej, która otrzymała odznaczenie z okazji jubileuszu 50 - lecia pracy nauczycielskiej.

Najważniejszymi uczestnikami, bez których nie odbyłaby się uroczystość, byli laureaci konkursów, którzy odebrali bogate nagrody. Sami jednak powiedzieli, że dla nich nagrodą był udział w konkursie. Nagrodę za udział w Turnieju Piłki Nożnej odebrał Bruno Jędrej , 9-latek, a towarzyszył mu tata Andrzej Jędrej. Nagrodę wręczyli: minister Dariusz Gwizdała, Małgorzata Kupiszewska, prof. Tadeusz Wolsza. Za udział w szkolnym Konkursie Literackim Rotmistrz Pilecki Bohater Niezwyciężony nagrodę odebrali: Michał Janica, Mikołów-I miejsce, Patrycja Kowalczyk, Koluszki-I miejsce; Jakub Dorosz, Glinianka- II miejsce, Radosław Witkowski, Gostynin-II miejsce; Adam Boch, Ptaszkowo-III miejsce, Patrycja Sadkowska- Mroków, III miejsce. Nagrody wręczyli: Piotr Gajewski z MEN, Maria Gudro-Homicka – koordynator Konkursu, Poseł dr Józef Brynkus. Oprócz nagród Minister Edukacji Narodowej Laureaci otrzymali nagrody specjalne. Wszyscy laureaci otrzymali nagrody z PWN – najnowszy słownik ortograficzny i z Firmy Parker – wieczne pióra. Laureatom za pierwsze miejsce w konkursie 2 nagrody specjalne ufundował Jan Rek z Kanady, wychowanek Marii Pileckiej, za drugie i trzecie miejsca 4 nagrody specjalne ufundował Marek Chciałowski, starosta Powiatu Garwolińskiego i jedną nagrodę specjalną Dariusz Owczarczyk, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Garwolińskiego. Ponadto Starosta Garwoliński Marek Chciałowski przygotował listy gratulacyjne dla uczniów z Ziemi Garwolińskiej, którzy wzięli udział w Konkursie. Nagrodę specjalną ufundował również dr Józef Brynkus uczniowi z ziemi Wadowickiej, który wziął udział w konkursie i szczególnie interesuje się postacią rtm. Pileckiego.
Za udział w konkursie Historycznym nagrody z MON, z Centralnej Biblioteki Narodowej i Ministerstwa Finansów nagrody otrzymali: Martyna Bucholc i Melisa Kuźniar- Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Dawid Florczak - Katolicki Uniwersytet Lubelski, Anna Rymarczyk - Uniwersytet Wrocławski, Łukasz Makuch - Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, Zbigniew Razowski - Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.

Za udział w Międzynarodowym Konkursie na Plakat nagrody ufundowane przez MON, Fundacje PZU I nagrodę specjalną od Ministra Spraw Zagranicznych odebrali: Zbigniew Babiński z Elbląga, – I miejsce, nagroda -10000 zł, Wojciech Sobolewski z Warszawy i Jarosław Polkowski z Biskupca - II miejsca – nagroda po 3000 zł, Grzegorz Myćka z Zielonej góry i Lex Drewinski z Falkensee (Niemcy) - III miejsc, nagroda po 2000 zł. Ponadto wszyscy otrzymali nagrody rzeczowe.

Realizując projekt Rotmistrz Pilecki Bohater Niezwyciężony odnosiliśmy wrażenie, że dotykamy, obcujemy bierzemy udział w czymś naprawdę ważnym. Myśl Prawda-Pamięć-Duma, jaka nam towarzyszyła, wydaje się kwintesencją tego, co chcieliśmy osiągnąć – odkryć, czyli poznać, dowiedzieć się, jak było - utrwalić, a więc ocalić od zapomnienia, spowodować, by wiedza o chlubnych bohaterach naszej historii była zaczynem dobra i postępu, ale i lekarstwem na nasze narodowe kompleksy. Konkurs Literacki RPBN stanowił mocny wkład w rozwój świadomości historycznej, patriotycznej i edukacyjnej współczesnej młodzieży.

Przystępując do Projektu i w trakcie jego realizacji spotkaliśmy na swej drodze wspaniałych ludzi, powstało przy okazji wiele nowych inicjatyw- lokalnych i wykraczających poza granice Polski. Mamy nadzieję, że ziarno zostało zasiane.

Dziękujemy Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Andrzejowi Dudzie za objęcie naszego Projektu Honorowym Patronatem. Dziękujemy Minister Edukacji Narodowej, Annie Zalewskiej za ufundowanie nagród dla laureatów Konkursu Literackiego, MON, MSWiA, MSZ, MKiDzN, MRPiPS, Fundacji PZU, BBN. Dziękujemy darczyńcom i fundatorom nagród – Janowi Rekowi z Kanady, Tadeuszowi Lampce, Markowi Chciałowskiemu - staroście Powiatu Garwolińskiego, Dariuszowi Owczarczykowi – wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu Garwolińskiego, Albinie Łubian – Burmistrz Miasta i Gminy Pilawa, Wydawnictwu PWN, Firmie Parker Nowell Poland SP. z o. o.

Dziękujemy wszystkim, którzy od razu docenili ważność mówienia o Rotmistrzu, którzy zaakceptowali idee i cele naszego Projektu, którzy udzielili wsparcia przez uczestnictwo w Komitecie honorowym:
Zofii Pileckiej-Optułowiecz, dr. Jarosławowi Kaczyńskiemu, Stanisławowi Karczewskiemu, dr. Jarosławowi Gowinowi, bp gen. Bryg. Dr. Józefowi Guzdkowi, prof. Ryszardowi Terleckiemu, dr. Grzegorzowi Czelejowi, Antoniemu Macierewiczowi, Annie Zalewskiej, Markowi Gróbarczykowi, Elżbiecie Rafalskiej, Krzysztofowi Tchórzewskiemu, Andrzejowi Derze, dr. Jarosławowi Szarkowi, Ryszardowi Czarneckiemu, Anicie Czerwińskiej, dr. Kornelowi Morawieckiemu, Zdzisławowi Sipierze, Markowi Chciałowskiemu, Januszowi Budnemu, dr. Tomaszowi Łabuszewskiemu, Markowi Kuchcińskiemu, prof. Piotrowi Glińskiemu, bp dr Markowi Solarczykowi, Joachimowi Brudzińskiemu, Adamowi Bielanowi, Mariuszowi Błaszczykowi, dr Witoldowi Waszczykowskiemu, Witoldowi Bańce, Krzysztofowi Jurgielowi, prof. Janowi Szyszko, Zbigniewowi Ziobro, Pawłowi Solochowi, Janowi Józefowi Kasprzykowi, prof. Wojciechowi Falkowskiemu, Dorocie Czudowskiej, Andrzejowi Melakowi, dr. hab. Józefowi Brynkusowi, Adamowi Struzikowi, Mirosławowi Pszonce, Jarosławowi T. Margielskiemu, Janowi Rekowi.

Jesteśmy wdzięczni polonistom ze Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów i polonistom z Ziemi Garwolińskiej za sprawdzenie 512 prac konkursowych w KLRPBN uczniów z Polski i z zagranicy:

 • Jerzy Duchna – Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w Garwolinie,
 • Iwona Artowicz-Skowrońska - Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów, Brwinów,
 • Laryssa Bukowska – Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów, Warszawa,
 • Marta Choroszczyńska - Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów, Pruszków,
 • Bożena Mierzwiak – Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów, Warszawa,
 • Teresa Zawisza-Chlebowska – Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów, Sochaczew,
 • Marta Sieradzka – Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów, Warszawa,
 • Luiza Bogucka – historyk, Starostwo Powiatowe w Garwolinie,
 • Barbara Skierkowska- nauczycielka języka polskiego, Pilawa,
 • Anna Sabała-Wierzbicka – psycholog, Pilawa,
 • Jolanta Bieńko - nauczycielka języka polskiego, LO im. J. Piłsudskiego W Garwolinie
 • Kinga Talarek - nauczycielka Języka polskiego, LO im. J. Piłsudskiego w Garwolinie,
 • Anna Zadróżna - nauczycielka języka polskiego, ZS Nr 1 w Garwolinie,
 • Jerzy Rusak - nauczyciel języka polskiego, ZS w Miętnem,
 • Bogusław Homicki – wychowanek Marii Pileckiej,
 • Wiesława Tomaszewska – nauczycielka języka polskiego, wieloletni prezes ZNP w Otwocku
 • Paweł Kupiszewski – językoznawca, PAN

Dziękujemy Mediom:

Pressmania.pl, Monitor Dyrektora Szkoły, Polonistyka, Głos Nauczycielski, RadioPodlasie, Podlasie 24.pl, Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne w Warszawie Oddział w Garwolinie

Szczególne, gorące podziękowania należą się Małgorzacie Kupiszewskiej za pomysł, determinację, ogrom niekończącej się pracy. Małgosia udowodniła, że chcieć to móc, że oddolna inicjatywa uda się, gdy jest motywacja, wspólny cel, życzliwość i zgoda.

Małgosiu, dziękujemy z całego serca

Współorganizatorzy

Zobacz także galerię z finału projektu.

Wróć