„Rotmistrz Pilecki Bohater Niezwyciężony” wyniki konkursów

Bo choćby mi przyszło postradać me życie -
Tak wolę – niż żyć, a mieć w sercu ranę.
rtm. Witold Pilecki

Ogólnopolski Konkurs Literacki Rotmistrz Pilecki Bohater Niezwyciężony pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Dudy, o Nagrodę Minister Edukacji Narodowej jest częścią projektu o tym samym tytule. Został zorganizowany przez Fundację Gdzie z siedzibą w Krakowie. Pomysłodawcą i głównym koordynatorem projektu jest Małgorzata Kupiszewska, pełnomocnik Fundacji Gdzie, z zawodu polonistka, z zamiłowania historyk, dziennikarka i pisarka, organizatorka wielu kulturalnych i historycznych przedsięwzięć. Konkurs literacki przeprowadziło ogólnopolskie Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów. Realizacja projektu była możliwa dzięki zaangażowaniu nauczycieli języka polskiego i historii z kraju i z zagranicy (przedstawicieli Polonii), a także parlamentarzystów, kuratorów, ośrodków doskonalenia nauczycieli w Polsce i Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, biblioteki, dyrektorów szkół z dużych miast, małych miasteczek i wsi, samorządowców. 

Celem konkursu było propagowanie idei bliskich rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu, wyrażonych w oryginalnych pracach literackich, które miały odznaczać się bogatą polszczyzną i niebanalnym spojrzeniem na postać bohatera na tle jego czasów.

Rotmistrz Witold Pilecki to człowiek legenda, postać wielka i niepowtarzalna. Jego losy splotły się nierozerwalnie z losami Ojczyzny. Bronił jej wolności w roku 1920, we wrześniu 1939 r. Poznał piekło niemieckiego obozu koncentracyjnego, stworzył tam podziemny ruch oporu. Walczył w powstaniu warszawskim. Niepogodzony z kolejną okupacją, niezłomnie zabiegał o wolność i suwerenność. Został zamordowany przez komunistycznych siepaczy po okrutnym śledztwie i parodii procesu sądowego.

Uczestnicy konkursu zostali poproszeni o napisanie oryginalnych prac literackich. Ich wypowiedzi, oceniano, biorąc pod uwagę zarówno wartość merytoryczną prac (m.in.  niebanalne spojrzenie na postać bohatera na tle jego czasów) oraz ukształtowanie językowo-stylistyczne wypowiedzi - piękno i poprawność polszczyzny. 

Konkurs poświęcony osobie rotmistrza Pileckiego pozwolił młodzieży poznać bliżej losy człowieka, wiernego wyznawanym ideałom i wartościom, którego życie było służbą ojczyźnie i drugiemu człowiekowi. Rotmistrz Witold Pilecki został uznany przez brytyjskiego historyka, profesora Michaela Foota, za jednego z sześciu najodważniejszych ludzi ruchu oporu II wojny światowej.

Na konkurs literacki nadesłano 512 prac. Ich autorami są uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z Polski, a także i ze szkół polonijnych ze Stanów Zjednoczonych Chicago, z Niemiec i z Portugalii. Zakończenie konkursu organizatorzy przewidzieli na 20 września 2016 roku, a już 24 września 2016 r., dzięki uprzejmości starosty garwolińskiego, Marka Chciałowskiego, wolontariusze ze Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów, z Fundacji Gdzie, oraz nauczyciele z Garwolina, Miętnego, Pilawy w hotelu w Miętnem sprawdzili wszystkie prace. Pobyt w hotelu sponsorował Starosta Marek Chciałowski.  8 października 2016 r. członkowie jury w osobach: prof. dr hab. Danuta Krzyżyk z Uniwersytetu Śląskiego, przewodnicząca Zespołu Ortograficzno-Onomastycznego w Rady Języka Polskiego przy PAN, członek Zespołu Etyki Słowa,: Piotr Gajewski, dyrektor Departamentu Informacji i Promocji w MEN,; red. Tomasz Łysiak, dziennikarz, autor wieku książek historycznych, pod kierunkiem Marii Gudro-Homickiej, koordynatorki Konkursu Literackiego Rotmistrz Pilecki Bohater Niezwyciężony, sprawdzili wyróżnione prace i wyłonili Laureatów. 

Na uwagę zasługuje fakt, że wszystkie nadesłane prace okazały się dobre i bardzo dobre. Każda miniaturka literacka, opowiadanie, paradokument czy esej udowodniły, że uczestnicy konkursu to dojrzali młodzi ludzie, którzy znają postać rotmistrza Pileckiego, podziwiają go, szanują. Są im bliskie ideały rotmistrza. Witold Pilecki jest dla nich wzorem patrioty, człowieka honoru, jest Bohaterem Niezwyciężonym. Świadczą o tym choćby wybrane z prac cytaty „więcej niż odważny”; „tacy jak Ty po prostu nie odchodzą”; „To jest Polska. Dla niej wszystko warto”; „A potem przyszło najgorsze. Komunizm”; „Człowiek cały będący bólem”; „Czy my, młodzi ludzie, jeszcze marzymy o działaniu dla dobra ojczyzny?”; „Jestem dumna, że nasz kraj ma możliwość szczycenia się takim bohaterem”; „Liczyłem się z tym, że mogę zginąć, ale nigdy - że zabije mnie własna ojczyzna”; „Ochronić od niepamięci”; „Zabili go ci, za których wcześniej walczył”; „Nigdy nie pogodził się z utratą przez Polskę suwerenności”; „Przed młodym pokoleniem jest misja, której celem jest ocalenie takich bohaterów od zapomnienia”.

W publikacji zostały zamieszczone prace Laureatów oraz prace wyróżnione. Ponadto włączono do niej wykaz wszystkich uczestników Konkursu.

Gratulujemy wszystkim Uczestnikom, dziękujemy za udział w Konkursie. Dziękujemy Nauczycielom, Wychowawcom, Rodzicom za pomoc uczniom w wyborze właściwej drogi życiowej.

Dziękujemy fundatorom nagród i sponsorom, którzy pomogli w organizacji Konkursu Literackiego jak Jan Rek, wychowanek Marii Pileckiej, Vancouver, Tadeusz Lampka, scenarzysta filmowy, Warszawa, Wydawnictwo PWN, Rafał Macek, Prezes Nowell Poland ( firma Parker), Burmistrz Miasta I Gminy Pilawa.

W konkursie literackim „zwycięzcami zostali ex aequo Patrycja Kowalczyk z Gimnazjum nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Koluszkach i Michał Janica z Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Śląskich w Mikołowie, którzy wywalczyli dla swoich szkół tablice interaktywne. Przyznanie drugich miejsc także nie było proste i również ex aequo znaleźli się na nich: Radosław Witkowski z Gimnazjum nr 1 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie oraz Jakub Dorosz z Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Pawła II w Gliniance. Podobnie trzecie miejsce przypadło ex aequo: Adamowi Bochowi z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Ptaszkowie oraz Patrycji Sadkowskiej z Publicznego Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Mrokowie” 

Maria Gudro-Homicka

Wróć