Retoryka w szkole - podstawa programowa wobec kultury mówienia dzieci i młodzieży Konferencja z okazji 25-lecia Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów

Szanowni Państwo,

Poloniści, Dyrektorzy szkół i placówek, Dyrektorzy placówek doskonalenia nauczycieli, Kuratorzy Oświaty,

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów oraz Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli serdecznie zapraszają do udziału w Jubileuszowej Konferencji, która odbędzie się 9 czerwca 2018 roku w Warszawie.

Misją Stowarzyszenia od zawsze jest pielęgnowanie i promowanie kultury słowa jako wartości nadrzędnej. Jubileusz 25-lecia i zmiany w oświacie są wyjątkową okazją, by temat języka przywołać i poświęcić mu należytą uwagę.

Do udziału w rozmowie o uczeniu sztuki mówienia, składni polskiej, kulturze i etyce słowa, wychowaniu zaprosiliśmy wybitne osobistości nauki polskiej.

Serdecznie zapraszamy także wszystkich, dla których ważne jest odpowiedzialne uczenie języka polskiego, uwrażliwianie na kulturę słowa i etyczne sposoby komunikowania.

Maria Gudro-Homicka
Przewodnicząca Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów

 

Program konferencji

Część I

9:30 – 10:00 – Sprawy organizacyjne, rejestracja

10:00 – 10:15 – Uroczyste otwarcie jubileuszowej konferencji

10:15 – 10:30 – Wystąpienie zaproszonych gości

10:30 – 11:10 – Założenia i cele nowej podstawy programowej dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych dotyczące uczenia retoryki

Prof. Andrzej Waśko, Uniwersytet Jagielloński – literaturoznawca, członek Komisji Historyczno-Literackiej przy Polskiej Akademii Nauk, koordynator zespołu przygotowującego podstawę programową do szkół podstawowych.

11:10 – 12:00 – Retoryka w szkole – dla jasnego wyrażania myśli

Ewa Nowel – absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, nauczycielka języka polskiego z trzydziestoletnim stażem pracy, nauczyciel akademicki, doradca metodyczny, uczestniczka 15 konferencji naukowych, autorka 15 publikacji naukowych, recenzowanych, redaktorka zeszytów kieleckich: „Język Polski w Gimnazjum”, „Język Polski w Liceum”, autorka metodycznych publikacji zwartych i artykułów, trener oświaty, przewodnicząca zespołu egzaminatorów w OKE Poznań, ekspert ORE w projektach „Szkoła ćwiczeń”, „Przywództwo”, „Wspomaganie rozwoju szkół”. Zajmuje się metodyką języka polskiego, edukacją medialną, teorią lektury szkolnej, wdrożeniem edukacji kompetencyjnej oraz projektu wspomagania szkół.

12:00 – 12:40 – ,,Dwa monologi nie czynią dialogu”. O sztuce budowania relacji interpersonalnych w procesie edukacji

Dr Katarzyna Bocheńska – doktor nauk humanistycznych, twórca programu edukacyjnego i badawczego Otwarta Akademia Umiejętności, członek Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Twórczych, autorka badań nad umiejętnością komunikowania się między innymi dzieci i młodzieży, a także kształcenia na odległość. Autorka bardzo wielu książek, artykułów naukowych i popularnonaukowych.

12:40 – 13:00 – Przerwa na kawę

13:00 – 13:50 – Współczesna literatura dla dzieci i młodzieży jako pomoc w kształtowaniu uczniowskiego świata wartości

Prof. Grzegorz Leszczyński, profesor Uniwersytetu Warszawskiego – dyrektor Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców Polonicum, kierownik Zakładu Literatury Popularnej, Dziecięcej i Młodzieżowej na Wydziale Polonistyki UW. Zajmuje się literaturą dla dzieci i młodzieży, literaturą i kulturą popularną oraz literaturą 2. poł. XIX w. Ostatnio wydał m. in. monografię Wielkie małe książki. Lektury dzieci. I nie tylko (2015 r.) oraz leksykon Daję słowo. Wędrówki po języku i literaturze (2016 r.).
Nieodpłatny udział!

13:50 – 14:05 – SięCzyta. Jak zainspirować ucznia, by pokochał szkolną lekturę?

Aleksandra Ciskowska-Seletyn – nauczycielka dyplomowana, polonistka w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Helu. Nauczyciel Pomorza 2014 r. w kategorii klas 4-6 w plebiscycie Dziennika Bałtyckiego pod patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Kuratora Pomorskiego. Współorganizatorka akcji „Czytanie w Helu czas zacząć". Realizuje ciekawe przedsięwzięcia edukacyjne: projekt edukacyjny dla szkół podstawowych i gimnazjum o nazwie „Gniazdo Gryfa” pod patronatem Pomorskiego Kuratora, Międzyszkolny Turniej „Spotkania z lekturą”, wygrana w projekcie pod patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego „Złap wiatr w pomorskie żagle wiedzy” oraz „Kryminał, sensacja i przyjaźń na Czarcim Cyplu" na podstawie powieści Liliany Fabisińskiej.

14:05 – 15:05 – Rozmowa z pisarzem Jackiem Dehnelem na temat literackich fascynacji i „przygód z książką”. „Każda moja książka jest inną przygodą”

Jacek Dehnel – poeta, prozaik, tłumacz. Absolwent polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim (w ramach Kolegium MISH). Autor m.in. powieści „Lala”, „Saturn”, „Matka Makryna”, tomów wierszy „Żywoty równoległe”, „Ekran kontrolny”, „Języki obce”, a także opowiadań i felietonów. Laureat Nagrody Fundacji Kościelskich w 2005 r. oraz Paszportu „Polityki” za rok 2006, jego książki przełożono na kilkanaście języków.

15:05 – 15:20 – Prezentacja nowej lektury w LO ,,Nadberezyńcy” Floriana Czarnyszewicza

Antoni Buchała – nauczyciel języka polskiego, wicedyrektor w LO Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Libiążu, egzaminator. Prowadzi Dyskusyjny Klub Filmowy poświęcony klasyce filmu światowego i polskiego, autor publikacji: w czasopismach oświatowych, wydawnictwach poświęconych edukacji i wychowaniu oraz prasie społeczno-kulturalnej; m. in. „Dyrektor Szkoły”, „Języki Obce w Szkole”, „Kwartalnik Edukacyjny”, „Arcana”, „Do Rzeczy”.

15:20 – 15:40 – Wnioski i rekomendacje. Zakończenie konferencji

Część II

16:00 – 18:00 – Walne Zgromadzenie członków ogólnopolskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów wg harmonogramu.

 

 

Przyjaciele i Darczyńcy, wspierający organizację jubileuszowej konferencji – 25 lat SNaPu, 9 czerwca 2018r.

 

Anna i Jan Rekowie – Vancouver

Albina Łubian – Burmistrz Miasta i Gminy Pilawa

Rafał Macek – Sales Manager, Nowell Poland Sp. Zo.o.

Katarzyna Piątkowska – PWN

Małgorzata Kupiszewska – Fundacja Gdzie

Andrzej Albin – Nowa Era Gdańsk

Wojciech Gąsowski – operator strony SNaPu

Magdalena Kulesza – Firma Sirowa Poland 

Katarzyna Piątkowska – PWN 

Firma Oskroba – Celestynów

Anna Zawadka – Firma IDEEKO Pilawa

Edyta Żmuda – czasopismo ,,Polonistyka”

Rafał Klebański – Centrum Edukacji Filmowej w Wołominie

Małgorzata Molenda – Centrum Edukacji Filmowej w Wołominie

Nowa Era – Warszawa

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne WSiP  

Polskie Towarzystwo Retoryczne 

Wróć