Publikacje Członków SNaP

Scenariusze i skecze kabaretowe dla młodzieży szkolnej to zbiór inscenizacji teatralnych, oraz humorystycznych scenek. Wielką zaletą materiałów jest to, iż mogą być one realizowane podczas uroczystości szkolnych, imprez klasowych, godzin wychowawczych, interdyscyplinarnych projektów, zajęć języka polskiego, wychowania do życia w rodzinie, a nawet lekcji religii. Stanowią znakomitą pomoc dla opiekunów szkolnych kół teatralnych oraz nauczycieli realizujących innowacje pedagogiczne o charakterze dramowych eksperymentów. Wszystkie teksty posiadają lekki, finezyjny styl oraz głęboko humanistyczne przesłanie. Odwołują się do doświadczeń i obserwacji młodych ludzi, wykorzystują znane i lubiane motywy kulturowe.

 

Guślarz na fejsie to publikacja adresowana do nauczycieli języka polskiego uczących w klasach VII–VIII szkoły podstawowej. Zawiera zadania, konspekty, projekty, scenariusze i karty pracy, które służą doskonaleniu umiejętności redagowania form wypowiedzi, analizie i interpretacji różnych tekstów kultury (literatura, ikonografia, muzyka) oraz funkcjonalnemu wykorzystaniu wiedzy z zakresu świadomości językowej.

 

Scena pięknego gestu. Scenariusze przedstawień teatralnych dla młodzieży to zbiór inscenizacji przeznaczonych do pracy z uczniami starszych klas szkoły podstawowej na lekcjach języka polskiego oraz warsztatach teatralnych. Pierwsza część opatrzona wizytówką Literackie latyfundia zawiera inscenizacje inspirowane siedmioma tekstami kultury: Quo vadis Henryka Sienkiewicza, Mały Książę Antoine de Saint-Exupéry`ego, Romeo i Julia Williama Szekspira, Antygona Sofoklesa, Mitologia Greków i Rzymian Jana Parandowskiego, Zemsta Aleksandra Fredry, Dziady cz. II Adama Mickiewicza.

 

Sekrety w słoiku to publikacja adresowana do nauczycieli uczących w klasie IV szkoły podstawowej. Poradnik zawiera propozycje zadań do pracy z lekturami obowiązkowymi: MikołajekAkademia pana Kleksa. Teksty te opracowane zostały według przyjętego kryterium: ćwiczenia, karty pracy, testy ze znajomości lektury, dalsze losy bohaterów. W zaproponowanych ćwiczeniach uczeń gromadzi, a następnie przetwarza uzyskane informacje, uzupełnia schematy i tabele, rozwiązuje diagramy i szyfrogramy, szuka słów ukrytych w wykreślankach i anagramach, rysuje i projektuje, redaguje list, baśń, legendę i opowiadanie. Czwartoklasista jest badaczem i tropicielem, tłumaczy sny, komponuje piosenki, tworzy wielki Atlas Księżycowych Roślin, razem z Królewną Śnieżką odgaduje geograficzne zagadki, a pracując na przygotowanych kartach, doskonali umiejętność czytania ze zrozumieniem, wyszukiwania odpowiednich komunikatów oraz posługiwania się wiadomościami z zakresu świadomości językowej i ortografii.

 

Tęcza nad Bogdańcem to publikacja adresowana do nauczycieli uczących w klasach VII–VIII szkoły podstawowej. Poradnik zawiera propozycje ćwiczeń do pracy z czterema lekturami: Oskar i pani RóżaStowarzyszenie Umarłych PoetówKrzyżacy, Stary człowiek i morze. Każdy tekst opracowany został według przyjętego kryterium metodycznego: porządkowanie informacji, świadome przetwarzanie uzyskanych wiadomości, formułowanie wniosków i hipotez badawczych, wykorzystanie strategii intertekstualnej. Moduły 1–3  zawierają zadania dotyczące elementów świata przedstawionego, natomiast w module 4 umieszczono karty pracy oraz testy ze znajomości lektury.

Wróć