Ogólnopolska konferencja nauczycieli w PMDK "Linia Otwocka" 1-7 kwietnia 2019

Język polski buduje tożsamość narodową Bronk wartości języka za wszelką cenę — to nie tylko misja rodziców i dziadków, lecz także wszystkich nauczycieli, zwłaszcza polonistów. O tym jak z pasją uayć w szkotach młode pokolenie, mówiono podczas ogólnopolskiej konferencji pod hasłem „O cierpieniu i kryzysie wartości", którą zorganizował i prowadził dr Jarosław Wowak, nauayciel z „Nukleonika" i przewodniczący Zarządu Głównego Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów w Warszawie.

Naród polski walczyło własny język przez prawie połowę swojego istnienia, licząc od powstania państwa polskiego. Jednak od wielu lat postępuje degradacja języka polskiego we wszystkich dziedzinach życia. Bez bogatego zasobu słów, znajomości poezji i prozy - w tym szczególnie literatury ojczystej - sami siebie skazujemy na okaleczenie w czasach inwazji wulgaryzmów i języka potocznego.

O tym, jak zapewnić wysoki poziom edukacji polonistycznej w szkołach na wszystkich etapach kształcenia, a także jak z pasją uczyć młodzież, mówiono podczas konferencji, którą zorganizował i prowadził dr Jarosław Wowak, nauczyciel z otwockiego Zespołu Szkół nr 2. Konferencja odbyła się w sobotę, 23 marca w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Otwocku.

W spotkaniu uczestniczyli nie tylko nauczyciele, pedagodzy i pracownicy „Nukleonika" oraz innych otwockich szkół, lecz także poloniści z całego kraju, a nawet z Ukrainy, Litwy, a także przedstawiciele Polonii. Nie zabrakło również uczniów, którzy wcześniej przygotowali salę na to wydarzenie.

Sejm ogłosił 2019 r. Rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, jednego z najwybitniejszych pisarzy polskich XX wieku. Dlatego konferencja, która odbyła się w Otwocku, dotyczyła m.in. dialogu cierpienia i kryzysu wartości, patriotyzmu, a także tego, jak uczyć i mówić o cierpieniu w XXI wieku w różnych sytuacjach społecznych i na arenie międzynarodowej. Dyskutowano również o nowych podstawach programowych i nowej maturze. Na zakończenie artyści z Teatru Oratorium przedstawili spektakl „Wywózki, łagry, Katyń" poświęcony historii sowieckiej zbrodni przeciwko ludzkości.

Konferencja zorganizowana z tak dużym rozmachem mogła odbyć się dzięki wsparciu wielu sponsorów, m.in. otwockiego starosty Cezarego Łukaszewskiego, który objął wydarzenie również honorowym patronatem. Zorganizowało ją Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów w Warszawie wspólnie z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Wróć