"Lublin jakiego nie znacie" Sprawozdanie z obchodów jubileuszu 25-lecia istnienia Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów Oddziału Lubelskiego

8 października 2021 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego odbyła się uroczysta, jubileuszowa konferencja Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów Oddziału Lubelskiego inaugurująca obchody 25 – lecia istnienia tegoż oddziału. Honorowy Patronat nad uroczystością objęli: Pan Krzysztof Żuk - Prezydent Miasta Lublin, Pan Lech Sprawka – Wojewoda Lubelski, Pan Jarosław Stawiarski – Marszałek Województwa Lubelskiego i Pani Teresa Misiuk – Lubelski Kurator Oświaty. Gospodarzem imprezy oraz również Honorowym Patronem był Pan Tadeusz Sławecki – Dyrektor Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. Impreza odbyła się dzięki wsparciu finansowemu Miasta Lublin.

Uroczystość prowadzili członkowie SNaP-u, Pani Dorota Jaśkowska i Pan Arkadiusz Kuciński. Jako pierwszy zabrał  głos gospodarz imprezy Pan Tadeusz Sławecki – dyrektor biblioteki, a następnie Pani Anna Zielińska - obecna przewodnicząca stowarzyszenia, która powitała wszystkich uczestników i zaprosiła do obejrzenia krótkiego filmu o historii lubelskiego SNaP-u.

Podczas części oficjalnej wręczono odznaki, medale i nagrody osobom zasłużonym dla lubelskiej oświaty, które od wielu lat pracują wolontariacko na rzecz uczniów i nauczycieli nie tylko Lubelszczyzny, ale i całego kraju. Stowarzyszenie bowiem jest organizatorem ogólnopolskich konkursów i konferencji promujących piękno, bogactwo i kulturę ojczystego języka oraz Lublin i województwo lubelskie jako źródło wielotematycznych inspiracji.

Pan Eugeniusz Pelak – wicekurator Kuratorium Oświaty w Lublinie odznaczył honorową odznaką Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu „Zasłużony dla Kultury Polskiej” Panią Ewę Grodecką, Panią Ewę Janiszewską oraz Panią Annę Zielińską.

Następnie Pan wicekurator w dowód uznania umiejętności pedagogicznych oraz za szczególne zaangażowanie i osiągnięcia w pracy nauczycielskiej wręczył Pani Annie Zielińskiej – obecnej przewodniczącej SNaP – u oraz doradcy metodycznemu Nagrodę Lubelskiego Kuratora Oświaty.

W uznaniu za zasługi na rzecz lubelskiej oświaty oraz dbałość o wysoki poziom edukacji polonistycznej i kultury słowa członkowie SNaP – u otrzymali z rąk Pana Mariusza Banacha – Prezydenta Miasta Lublin „Medale Prezydenta Miasta Lublin”. Osoby, które zostały uhonorowane to: Pani Agnieszka Czajka, Pani Ewa Grodecka, Pani Ewa Janiszewska, Pani Bożenna Jankiewicz, Pani Zofia Siudym oraz Pani Anna Zielińska.

W podziękowaniu za pełną oddania pracę dydaktyczną i wychowawczą służącą kolejnym pokoleniom Pan Eugeniusz Pelak oraz Pani Aleksandra Sępoch – Dyrektor Wydziału Edukacji Specjalnej i Wspomagania wręczyli również podziękowania Pani Teresy Misiuk Lubelskiego Kuratora Oświaty na ręce jubilatów: Pani Beaty Bojar, Pani Agnieszki Czajki, Pani Ewy Grodeckiej, Pani Ewy Janiszewskiej, Pani Bożenny Jankiewicz, Pani Marzenny Modrzewskiej - Michalczyk, Pani Zofii Siudym, Pani Teresy Szabelskiej, Pana Mateusza Wieczorka i Pana Wiktora Serafina.

Był również czas na przemówienia organizatorów i gości oraz chwile refleksji kierujące uwagę na działania oraz plany stowarzyszenia, jak i wyzwań stojących przez edukacją polonistyczną XXI wieku.

Jako pierwszy zabrał głos Pan Mariusz Banach – Prezydent Miasta Lublin, następnie Pan Eugeniusz Pelak – wicekurator Kuratorium Oświaty w Lublinie. Do zgromadzonych słowo refleksji wygłosiła również Pani Elżbieta Katarzyna Kędzierska – wicedyrektor Departamentu Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego, która wręczyła na ręce przewodniczącej SNaP-u dyplom uznania dla działań stowarzyszenia od Pana Jarosława Stawiarskiego – Marszałka Województwa Lubelskiego. Następnie zabrała głos Pani Dr. Iwona Artowicz – Skowrońska - sekretarz Zarządu Głównego Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów w Warszawie oraz Pani Zofia Siudym – wiceprzewodnicząca lubelskiego SNaP – u, która odczytała listy gratulacyjne od przewodniczących innych oddziałów stowarzyszenia, ze Szczecina i Honorowej Przewodniczącej SNaP z Warszawy. Następnie przewodnicząca oddziału, Pani Anna Zielińska,  wręczyła stosowne podziękowania i kwiaty honorowej jubilatce, założycielce oddziału lubelskiego, Pani Marzennie Modrzewskiej – Michalczyk oraz kolejnym przewodniczącym, Pani Ewie Grodeckiej, Pani Ewie Janiszewskiej oraz Pani Bożennie Jankiewicz. Podziękowanie za pracę w stowarzyszeniu odebrała również od przewodniczącej wieloletnia członkini, Pani Anna Balawajder.

Po krótkiej przerwie kawowej rozpoczęła się część naukowa jubileuszowej konferencji. Jako pierwszy wykład wygłosił Pan Wiesław Pawlak – Profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego nt. „O faktycznych i domniemanych lublinianach w biografii i twórczości Jana Kochanowskiego”. Następnie w „Manieryzm lubelski” wprowadził uczestników konferencji Pan Rafał Szczerbakiewicz – Profesor Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej. Jako ostatni wystąpił Pan Łukasz Borkowski – dziennikarz TVP oraz wykładowca WSEI, który opowiedział zebranym o inspiracjach i możliwościach Lublina jako miasta filmowego.

Następnie odbyła się premiera publikacji „Nobliści – od inspiracji do dydaktyki” jako III tomu serii wydawanej od 2017 r. przez lubelski oddział SNaP – u. O pracy nad książką opowiadała Pani Anna Zielińska – redaktor naczelny wydania, które zostało poświęcone polskim laureatom Literackiej Nagrody Nobla oraz historii lubelskiego stowarzyszenia. Pani Zielińska wyraziła słowa uznania dla Wydawnictwa „Norbertinum”, z którym SNaP współpracuje od wielu lat. Podziękowała Panu Piotrowi Sanetrze – prezesowi wydawnictwa oraz Panu Michałowi Oksińskiemu – projektantowi okładek do serii wydawniczej.

Przewodnicząca stowarzyszenia podziękowała również dyrektorom instytucji, które były partnerami w organizacji jubileuszu. Słowa podziękowań skierowała do: Pana Krzysztofa Starucha – Dyrektora Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Pana Tomasza Pietrasiewicza – Dyrektora Ośrodka Barama Grodzka Teatr NN, Pana Aleksandra Jaglarza – Dyrektora Wydawnictwa „WIR” oraz Pana Aleksandra Wójtowicza – Kierownika Muzeum Literackiego im. Józefa Czechowicza w Lublinie.

Pani Zielińska podziękowała również patronom medialnym uroczystości: Radiu Lublin, Telewizji Lublin oraz „Kurierowi Lubelskiemu”.

Po części wykładowej uczestnicy konferencji zostali zaproszeni na edukacyjny spacer po Lublinie „Śladami Bolesława Prusa”, którem kierował Pan Marcin Fedorowicz – pasjonat tematu oraz doświadczony przewodnik po meandrach związków Prusa z naszym miastem.

Pierwszy dzień obchodów 25 – lecia zakończył recital wyjątkowo utalentowanej pieśniarki, wokalistki i gitarzystki z Lublina, Karoliny Grubej, która wieczorne jubileuszowo – tortowe spotkanie wzbogaciła autorskimi, poetyckimi strofami i niebanalną nutą muzycznej refleksji.

W drugi dzień obchodów jubileuszu uczestnicy udali się do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, by obejrzeć wystawę poświęconą patronowi tejże biblioteki. Niesamowite zbiory oraz życie lubelskiego bibliofila zainspirowały zebranych do dyskusji nad wykorzystaniem tematu podczas pracy z uczniami.

Potem członkowie SNaP – u odwiedzili Muzeum Literackie im. Józefa Czechowicza przy ul. Złotej. Tu obejrzeli wystawę poświęconą Julii Hartwig oraz zrekonstruowany lubelski pokój poetki. O życiu i twórczości pisarki opowiadał zebranym Pan Profesor Aleksander Wójtowicz – kierownik muzeum.

Jubileusz zakończono po obejrzeniu wystawy krótkim spotkaniem podsumowująco – organizacyjnym na lubelskiej Starówce.

Anna Zielińska

Zobacz także galerię zdjęć z obchodów.

Wróć