Literatura i pamięć seria wydawnicza Instytutu Pamięci Narodowej

W dniu 18 grudnia 2019 roku w Belwederze odbyła się kolejna debata Narodowej Rady Rozwoju pod patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy, kierowanej przez prof. Andrzeja Waśko, Doradcy Prezydenta RP. Podczas debaty została zaprezentowana pierwsza seria wydawnicza Instytutu Pamięci Narodowej ,,Literatura i Pamięć”, skierowana m.in. do nauczycieli, studentów historii i polonistyki, do uczniów szkół średnich i innych zainteresowanych czytelników, prezentująca nowe lektury w podstawie programowej z 2017r.

Celem wydania tej serii jest opracowanie pomocy naukowych dla polonistów. Ważną rolę w powstaniu pierwszej serii odegrały debaty z okazji 100-lecia niepodległości Polski organizowane przez Kancelarię Prezydenta RP. W debatach tych uczestniczyli członkowie SNaPu, zajmując stanowisko, że wraz z wprowadzeniem do podstawy programowej nowych lektur należy przygotować opracowanie tychże. Podczas debaty 15 grudnia 2017 roku nt. ,,(1918-2018; literatura-sztuka-inspiracje” Maria Gudro-Homicka zabrała głos: ,,Jeden z panów panelistów powiedział, że żeby opracować dobry kanon lektur dla uczniów, potrzebny jest kanon dla profesorów. I takie jest nasze oczekiwanie. Przecież ostatnie 30 lat dało nam wiele utworów bardzo cennych, natomiast wśród obecnych lektur szkolnych nie ma opracowań ich dotyczących. Usłyszałam nawet taki głos twórców podstawy, że …no właśnie, nie są pewni, co wybrać z najnowszej literatury. Wierzę autorom podstawy programowej, bo przecież są odpowiedzialni za umiejętności uczniów i niejako także za to, co uczniowie mają czytać na lekcjach języka polskiego. Dlatego prośba moja i polonistów jest taka, żeby państwo profesorowie zajęli się literaturą ostatnich trzydziestu lat. W każdej chwili można wprowadzić aneks do listy lektur szkolnych, bo przecież ona nie jest dana raz na zawsze.” (Z opracowania Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej po debacie w Pałacu Prezydenckim 15 grudnia 2017r.)

Oczekiwania nauczycieli praktyków spełniły się. Dzięki staraniom Wydawnictwa IPNu oraz wsparciu Fundacji Rozwoju Systemów Edukacyjnych udało się przygotować trzy tomy ,, Józef Piłsudski” Agnieszki Kowalczyk, ,,Pamięć i godność. O poezji Jana Polkowskiego” Wojciecha Kudyby oraz tom zbiorowy pod redakcją Antoniego Buchały pt. ,, Dzieje najnowsze w literaturze polskiej. Szkice współczesnej poezji i prozy”

Opracowanie Antoniego Buchały zawiera 11 szkiców dotyczących twórczości Kazimierza Wierzyńskiego, Jarosława Marka Rymkiewicza, Wojciecha Wencla, Floriana Czarnyszewicza, Józefa Mackiewicza, Józefa Czapskiego, Marka Nowakowskiego, Olgi Tokarczuk, Antoniego Libery i Andrzeja Stasiuka. Autorami tomów i szkiców są zarówno nauczyciele akademiccy, profesorowie, jak i wybitni nauczyciele języka polskiego ze szkół średnich.

Organizatorzy debaty zapowiedzieli kolejne opracowania lektur dla szkół średnich i szkoły podstawowej.

Ze strony SNaP w debacie uczestniczyli Maria Gudro-Homicka, honorowa przewodnicząca SNaPu oraz dr Jarosław Wowak, przewodniczący ZG SNaPu

Opracowała: Maria Gudro-Homicka

Wróć