"Każdy ma swoje miejsce ulubione w dzieciństwie. To jest ojczyzna duszy" Stefan Żeromski

Są miejsca, czasy i ludzie, których się nie zapomina - takim miejscem jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Pilawie, od wielu lat kształcąca i wychowująca nowe pokolenia pilawian, pielęgnująca najbardziej wartościowe tradycje, integrująca społeczność lokalną. W moim sercu zostanie ona na zawsze, a także ludzie, z którymi dane mi było spędzić piękne lata życia. Dn. 22.10.2021 r. w Miejsko-gminnym Ośrodku Kultury (MGOK-u) w Pilawie, z inicjatywy Agnieszki Bylinki i Pauliny Kurach z biblioteki miejskiej oraz Pani Marii Gudro-Homickiej, odbyło się spotkanie promujące wydanie książki przybliżającej historię pilawskiej szkoły, które zaszczycili swoją obecnością Burmistrz Miasta i Gminy Pilawa, Pani Albina Łubian, dyrektor MGOK-u, Sylwia Zakrzewska, byli i obecni dyrektorzy placówki, nauczyciele, absolwenci, współautorzy publikacji, mieszkańcy. 

Pani Burmistrz wyraziła swój podziw dla pracy Pani Marii Gudro-Homickiej nad publikacją, zauważając jej ogromne zaangażowanie, skrupulatność i znajomość tematu. 

Wszyscy z przyjemnością słuchali pięknej historii powstania Pilawy, opowieści o trudnych czasach i niezmordowanych ludziach, którzy tworzyli to miasto i wpływali na jego rozwój. Pani Maria Gudro-Homicka ze wzruszeniem przedstawiła także dzieje szkoły od 1905 roku, do której uczęszczała jako uczennica i nauczycielka.

Uczniowie i nauczyciele z lat 60.XXw. 

Na zakończenie podziękowała tym, którzy przyczynili się do powstania książki. Przeczytała też fragment wspomnień absolwentki, Jej wychowanki, zawartych w publikacji, podkreślając że wspomnienia absolwentów o szkole, zamieszczone w publikacji stanowią dla Niej najwyższą nagrodę za 42 lata pracy z uczniami.

Podczas spotkania zgromadzeni goście wysłuchali opowieści o dawnych latach, obejrzeli plansze ze zdjęciami dawnej Pilawy, mogli porozmawiać przy kawie i ciastku  z przyjaciółmi ze szkolnej ławy, często dawno niewidzianymi. 

Dziękuję Pani Marii Gudro-Homickiej za spotkanie, dzięki któremu na kilka godzin mogłam przenieść się do lat dzieciństwa.

dr Renata Krupa

Wróć