Język polski - podręcznik dla szkoły podstawowej 7 Poloniści piszą

Jaki jest podręcznik do języka polskiego?

Podręcznik do języka polskiego jest zgodny z nową podstawą programową,  pozostaje przyjazny dla uczennic, uczniów, nauczycielek i nauczycieli. Zakres treści jest bogaty, znacznie przekraczający wskazania nowej podstawy. Jego zawartość i rozwiązania metodyczne wynikają z doświadczeń autorek, które pracowały na różnych etapach kształcenia, a także aktywnie włączały się w działania na rzecz poprawy jakości edukacji m.in. działając w Stowarzyszeniu Nauczycieli Polonistów.

Kim są autorki?

Barbara Klimczak – kulturoznawczyni, polonistka, trenerka wolności i praw człowieka, wykładowczyni metodyki nauczania oraz technik uczenia/uczenia się, nauczycielka konsultantka ds. edukacji humanistycznej i  wielokulturowej (MSCDN), uczestniczka Międzynarodowego Programu na Rzecz Edukacji Międzykulturowej Fundacji Kinderdorf Pestalozzi w Trogen (Szwajcaria), współautorka podręcznika do języka polskiego dla gimnazjum (OPERON), autorka poradników metodycznych (Wydawnictwa: WP, WSiP, Verlag Dashofer, ORE), redaktorka naczelna Wszystko dla szkoły, koordynatorka projektów edukacyjnych, autorka i trenerka różnorodnych form doskonalenia dla nauczycielek/nauczycieli oraz kadry zarządzającej placówkami oświatowymi.

Elżbieta Tomińska – dyplomowana nauczycielka języka polskiego,  edukatorka programu NOWA SZKOŁA, liderka zespołu egzaminatorów OKE w Poznaniu, wielokrotna przewodnicząca wojewódzkich komisji konkursów polonistycznych, autorka, współautorka (prowadząca) programów warsztatów metodycznych dla nauczycielek/nauczycieli, współautorka programów nauczania zatwierdzonych przez MEN (1997-1999), autorka i współautorka poradników metodycznych artykułów (WSiP, Wydawnictwo Verlag Dashofer, Polski w Praktyce), współautorka podręcznika do języka polskiego dla gimnazjum (OPERON). Odznaczona za Zasługi dla Województwa Leszczyńskiego (1990),  za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego (2002) oraz medalem Komisji Edukacji Narodowej (2003).

Teresa Zawisza-Chlebowska dyplomowana nauczycielka języka polskiego, autorka programów nauczania dla szkoły podstawowej i gimnazjum (w latach 90. zatwierdzonych przez MENiS), licznych przewodników i artykułów metodycznych, współautorka podręczników do języka polskiego dla gimnazjum (OPERON), rzeczoznawczyni ministerialna do spraw podręczników do języka polskiego oraz rzeczoznawczyni językowa, edukatorka programu NOWA SZKOŁA, prowadziła liczne warsztaty, prezentując nowatorskie rozwiązania metodyczne. Należy do Zespołu Etyki Słowa Rady Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk. Nagrodzona medalem Komisji Edukacji Narodowej (1997) i Złotym Krzyżem Zasługi (2001).

Jakie są zalety podręcznika?

 • wydzielone zagadnienia tematyczne
 • mnogość tekstów literackich
 • wielość tekstów kultury
 • różnorodne konteksty (historyczne, biograficzne, kulturowe) pomagające zrozumieć zjawiska literackie
 • osie czasu odnoszące się do omawianych tekstów
 • przejrzysty, czytelny wykład odautorski
 • ścisłe powiązanie kształcenia językowego z kształceniem literackim i kulturowym
 • odwołania do współczesności, liczne przykłady bliskie dzieciom
 • obudowa metodyczna pomagająca w pracy zarówno w samodzielnej pracy uczennica/ucznia jak i wspierająca nauczycielkę/nauczyciela,
 • Warsztatu krytycznego myślenia na końcu każdego rozdziału
 • propozycje tworzenia tekstu własnego i prac domowych, np. Warsztat pisania - formy dziennikarskie: notatka prasowa, artykuł publicystyczny, news
 • zagadnienia przygotowujące do dalszego kształcenia, pomagające w kontrolowaniu zdobywanej wiedzy i umiejętności, pozwalające kształcić u uczennic/uczniów umiejętność brania odpowiedzialności za własną naukę
 • propozycje sprawdzianów
 • podsumowania, mapy myśli
 • tematy projektów edukacyjnych

Co było ważne dla autorek podczas pisania podręcznika?

Podręcznik jest pisany z szacunkiem dla uczennicy i ucznia. Z myślą o jego pasjach i zainteresowaniach - niekoniecznie językiem polskim, z nadzieją, że uda się obudzić potrzebę poszerzania wiedzy o własnym języku i doskonalić umiejętności posługiwania się nim.

Wróć