III Uroczysty Kongres Polonistów i Bibliotekarzy

Konferencję rozpoczął panel dyskusyjny poświęcony między innymi książkom, które zainspirowały uczestników dyskusji oraz kanonowi lektur szkolnych. Wśród zaproszonych do dyskusji byli: prof. dr hab. Halina Zgółkowa, prof. dr hab. Andrzej Markowski, prof. dr hab. Sławomir Jacek Żurek, pan dyrektor Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła oraz pisarka i kulturoznawczyni Sylwia Chutnik. Moderatorem grupy panelowej był prof. dr hab. Tadeusz Zgółka. Wszyscy prelegenci podkreślali wagę słowa oraz miłość do książki, zaszczepioną w nich już we wczesnym dzieciństwie.

Po ciekawej dyskusji panelowej wygłoszono 8 referatów. Publiczność z ogromnym zainteresowaniem wysłuchała referatu pani Barbary Matusiak, która mówiła o teatrze i formach parateatralnych w edukacji polonistycznej. Wykład był ilustrowany przykładami z konkretnych lekcji przeprowadzonych przez panią Matusiak. Inspirujące było również wystąpienie przygotowane przez dr Agnieszkę Tomasik na temat metod pracy w nauczaniu języka polskiego. Ciekawym pomysłem było włączenie publiczności do podzielenia się własnym warsztatem metodycznym.

Kilka wystąpień dotyczyło roli filmu w edukacji polonistycznej. Jedno z nich pokazywało, w jaki sposób można wykorzystać dzieła Jana Matejki na zajęciach polonistycznych.

Uczestnicy Kongresu niewątpliwie byli usatysfakcjonowani udziałem w konferencji. Redaktor naczelna „Polonistyki” zaprosiła wszystkich na kolejne spotkanie, które również odbędzie się w Warszawie.  Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów na pewno weźmie w nim udział.

Sporządziła: Iwona Artowicz-Skowrońska

Wróć