Debata oksfordzka w Belwederze

W dniu 26 września 2019 roku w Belwederze odbyła się, zorganizowana przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej A. Dudę oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej, konferencja nt."Debaty oksfordzkie i znaczenie wychowawcze retoryki w szkole",. W konferencji uczestniczył Podsekretarz Stanu w MENie, Maciej Kopeć.

Inauguracji dokonał Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP, Paweł Mucha. W konferencji uczestniczyli nauczyciele akademiccy, językoznawcy, dziennikarze, przedstawiciele Fundacji Retoryki, nauczyciele praktycy, Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów oraz uczniowie LO z Krakowa i Tarnowa. Wykład na temat retoryki wygłosili: prof. Andrzej Waśko, doradca Prezydenta RP, prof. Marek Herman, Uniwersytet Jagielloński, Igor Zalewski- Akademia Retoryki, Prezes Fundacji oraz Łukasz Słoniowski, twórca konkursu debat oksfordzkich.

W drugiej części konferencji odbyła się debata oksfordzka dwóch czteroosobowych drużyn- uczniów z LO w Krakowie i Tarnowie. Na uwagę zasługuje postawa uczestników debaty, którzy swoją dojrzałą postawą, kulturą osobistą, siłą argumentów udowodnili, że można rzeczowo, pięknym językiem, z jasnością wyrażania myśli przedyskutować każdy temat, problem, stawiając dobrze przygotowaną tezę i formułując argumenty tym razem do tezy "W dzisiejszych czasach nie da się zatrzymać kryzysu czytelnictwa".

Budujący jest fakt, że mamy tak wspaniałych młodych ludzi, którzy już w LO są przygotowywani do roli mówcy. Naszą rolą, nauczycieli praktyków, jest sprawić, aby tych uczniów było coraz więcej.

Maria Gudro-Homicka

Wróć