Co wiesz o legendach polskich? Konkurs gminny

Dnia 30 marca 2017 roku w Zespole Szkół Nr 1 w Brwinowie odbył się konkurs gminny „Co wiesz o legendach polskich?”. Inicjatorką, pomysłodawczynią, a także główną organizatorką tego przedsięwzięcia była Pani Elżbieta Szumiło-Żak . Patronat nad konkursem objęli: Burmistrz Gminy Brwinów – Arkadiusz Kosiński, Uniwersytet Każdego Wieku w Brwinowie oraz Zarząd Główny Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów reprezentowany przez wiceprzewodniczącą Martę Choroszczyńską oraz skarbnika Iwonę Artowicz-Skowrońską. Przedstawicielki Stowarzyszenia zasiadły w jury konkursu. 

Konkurs rozpoczęła Pani Dyrektor Hanna Marszałek, witając zaproszonych gości, w tym członkinie Zarządu Głównego SNaP oraz najważniejsze tego dnia osoby: przedszkolaki zmagające się z trudnymi legendami polskimi. Spotkanie poprowadziła Pani Elżbieta Szumiło-Żak. Pytania i polecenia były bardzo zróżnicowane. Zmagania najmłodszych uczniów w Gminie z wypiekami na twarzach obserwowała poruszona publiczność i członkowie jury. W każdej z pięciu rund dzieci musiały odpowiedzieć na pytania, zidentyfikować postacie z legend, rozpoznać legendę na podstawie krótkiego fragmentu tekstu. Konieczna była dogrywka. Ostatecznie pierwsze miejsce zajęły dzieci reprezentujące Zespół Szkół Ogólnokształcących w Brwinowie, drugie – Leśne Samorządowe Przedszkole Nr 1 w Brwinowie (przy ul. Piłsudskiego), a trzecie – uczniowie z Zespołu Szkół Nr1 w Brwinowie. Wszystkie dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów wyróżniło dwóch chłopców: Maksa Nowickiego i Bartka Strycharskiego za posługiwanie się staranną polszczyzną oraz błyskawiczne i celne odpowiedzi.

Wróć