Świąt Bożego Narodzenia

wypełnionych radością i miłością,
niosących spokój, odpoczynek i obfitość przeżyć,
Nowego Roku spełniającego wszystkie marzenia,
pełnego optymizmu, szczęścia, zdrowia i powodzenia

życzy członkom SNaPu
i wszystkim nauczycielom
Zarząd Główny

IV UROCZYSTY KONGRES POLONISTÓW I BIBLIOTEKARZY

23 listopada 2018 r. odbył się IV uroczysty kongres polonistów i bibliotekarzy pn. „Nowa adaptacja narzędzi retorycznych w edukacji polonistycznej”. Powiązany był także z jubileuszem czasopisma „Polonistyka” (organizatorem i gospodarzem kongresu), czemu poświęcono panel dyskusyjny: „70 lat >Polonistyki< w kontekście doświadczeń praktyków i edukatorów”.

W trakcie kongresu wielu prelegentów odnosiło się do nowości: retoryki, która jest obecna w podstawie programowej języka polskiego obowiązującej od 2017 r. w szkole podstawowej, a także do nowoczesnych urządzeń elektronicznych, które mogą wzbogacić proces edukacyjny na lekcjach języka polskiego i innych zajęciach szkolnych i pozaszkolnych.

Przegląd niektórych tytułów wystąpień pokazuje różnorodność tematyki: Aplikacje mobilne i media społecznościowe jako narzędzie kształcenia funkcjonalnej komunikacji - Kamil Śliwowski, Kilka uwag na temat obywatelskości w edukacji – dr Michał Rusinek, Retoryczne sposoby na lekturę krok po kroku – Agata Zakrzewska-Okrojek, Tworzenie wypowiedzi własnej-skuteczne przygotowanie do egzaminów ustnych – dr hab. Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska, Szkoła mówców - praktyczne zasady budowania i wygłaszania przemówień – Małgorzata Tadeusz-Ciesielczyk, Jak z wiadomości budować wiedzę, a z wiedzy – mądrość? Retoryczne sposoby na lekturowy kanon – Adam Brożek.

Swoją obecność w jubileuszowym IV Kongresie zaznaczyło też Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów, które od lat współpracuje z czasopismem „Polonistyka”. Udział wzięli: Marta Choroszczyńska, Maria Gudro-Homicka, Wiesława Penc-Chmiel, Teresa Zawisza-Chlebowska, Jarosław Wowak. Dzięki wystąpieniu Marii Gudro-Homickiej zebrani mieli okazję dowiedzieć się o pracy stowarzyszenia i współpracy z ,,Polonistyką”.

Opracowała: Teresa Zawisza-Chlebowska

Publikacje Członków SNaP

Scenariusze i skecze kabaretowe dla młodzieży szkolnej to zbiór inscenizacji teatralnych, oraz humorystycznych scenek. Wielką zaletą materiałów jest to, iż mogą być one realizowane podczas uroczystości szkolnych, imprez klasowych, godzin wychowawczych, interdyscyplinarnych projektów, zajęć języka polskiego, wychowania do życia w rodzinie, a nawet lekcji religii. Stanowią znakomitą pomoc dla opiekunów szkolnych kół teatralnych oraz nauczycieli realizujących innowacje pedagogiczne o charakterze dramowych eksperymentów. Wszystkie teksty posiadają lekki, finezyjny styl oraz głęboko humanistyczne przesłanie. Odwołują się do doświadczeń i obserwacji młodych ludzi, wykorzystują znane i lubiane motywy kulturowe.

Guślarz na fejsie to publikacja adresowana do nauczycieli języka polskiego uczących w klasach VII–VIII szkoły podstawowej. Zawiera zadania, konspekty, projekty, scenariusze i karty pracy, które służą doskonaleniu umiejętności redagowania form wypowiedzi, analizie i interpretacji różnych tekstów kultury (literatura, ikonografia, muzyka) oraz funkcjonalnemu wykorzystaniu wiedzy z zakresu świadomości językowej.

Czytaj więcej

W 78. rocznicę dobrowolnego wejścia rtm Witolda Pileckiego do ,,piekła na ziemi”

,,Pamięć o rtm. Witoldzie Pileckiego,  pomimo wielu działań podejmowanych przez komunistów, nie zaginęła, a wyznawane przez niego wartości nie zostały zapomniane. Walkę o jej przywracanie rodzina zaczęła już w 1957 roku”. (IPN)

Ale dopiero w wolnej Polsce rozpoczęły się systematyczne działania o przywrócenie pamięci o wielkim polskim bohaterze. Już w 1989 roku nadawano szkołom, ulicom, parkom  imię rtm. W. Pileckiego. Powstały pomniki, tablice na kościołach upamiętniające dokonania niezłomnego Polaka. 

22 września 2018r. w Otwocku odbyły się uroczystości ,,Żołnierz Niepodległej Rotmistrz Pilecki Bohater Niezwyciężony”. Z inicjatywy Małgorzaty Kupiszewskiej, członkini krakowskiej Fundacji ,,Gdzie „ , a także członkini Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów, przy finansowym i organizacyjnym wsparciu władz i Rady Miasta Otwocka  nadano status Honorowego Obywatela Miasta Otwocka Zofii Pileckiej – Optułowicz i Andrzejowi Pileckiemu, dzieciom rtm. Witolda Pileckiego, skwerowi nadano imię Rotmistrza i odsłonięto pomnik rtm. Pileckiego, ufundowany przez Miasto Otwock.

Czytaj więcej

Lekcja w kinie, czyli jak zachęcić uczniów do edukacji medialnej!

Jak ważną rolę odgrywa muzyka w filmie? Które z filmów są adaptacjami książek? Jak można zekranizować komiksy, gry i klocki? To tylko niektóre z pytań, na które odpowiedzą organizatorzy ogólnopolskiego programu edukacji medialnej „Lekcja w kinie”.

Rozpoczęła się trzynasta edycja „Lekcji w kinie” organizowanej przez Centrum Edukacji Filmowej z Wołomina. W jej trakcie w 150 miastach w Polsce uczniowie z ponad 2000 szkół wezmą udział w multimedialnych zajęciach prowadzonych przez zawodowych aktorów. Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów SNaP objęło cykl patronatem honorowym.

Czytaj więcej

Jak kształcić kompetencje kluczowe na poszczególnych etapach nauczania? Szkolenie w Cieszynie, część 2

W dniach 13-16.09.2018 r. w Cieszynie w ODZ odbyło się kolejne szkolenie z zakresu kompetencji kluczowych. Z ramienia SNaP-u udział wziął przewodniczący Jarosław Wowak. Czym są kompetencje kluczowe? Ten problem jest od dawna w kręgu zainteresowań instytucji europejskich. W Zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady z 2006 r. (Dz. U. L 394 z 30.12.2006, s. 13) czytamy: „Każdy obywatel będzie potrzebował szerokiego wachlarza kompetencji kluczowych, by łatwo przystosować się do szybko zmieniającego się świata, w którym zachodzą rozliczne wzajemne powiązania. 

Zobacz także galerię zdjęć ze szkolenia.

Czytaj więcej