Misja i cele

Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów dba o rangę i poziom języka polskiego jako języka narodowego oraz o wysoki poziom edukacji polonistycznej w szkołach na wszystkich etapach kształcenia.

ZOBACZ STATUT

W roku romantyzmu i słynnych kobiet konferencja

Szanowni Państwo,
nauczyciele poloniści, humaniści uczący w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych,

zapraszamy na ogólnopolską konferencję Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów organizowaną wspólnie z  Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie

W roku romantyzmu i słynnych kobiet

Celem konferencji jest godne upamiętnienie twórczości pisarzy romantyzmu oraz kobiet-Polek, które zapisały się w pamięci Polaków swoją działalnością literacka i naukową w ramach przygotowania do egzaminu ósmoklasisty i matury 2023 r., doskonalenie umiejętności rozmowy dydaktycznej o ważnych postaciach, uświadomienie wagi przekazu literackiego w budowaniu spójności społeczeństw na arenie międzynarodowej.

Zobacz także:

Recenzja książki „O wychowaniu” Bogusława Homickiego

Obecne czasy obfitują w intensywne dyskusje dotyczące metod oddziaływania wychowawczego na dzieci i młodzież. Jednak można zauważyć następujący paradoks: im więcej się o tym mówi, tym częściej twierdzi się wręcz, że dorośli powinni zrezygnować ze świadomego kształtowania zachowań dzieci i młodzieży; że każde dziecko powinno korzystać z daleko posuniętej autonomii. Zresztą wiele ze współczesnych systemów wychowawczych w teorii mówi o konieczności wychowania (lub raczej: o konieczności stworzenia dzieciom „warunków do samowychowania”), a w praktyce abdykuje z jakichkolwiek prób wpłynięcia na ich zachowania, koncentrując się na zapewnieniu opieki i bezpieczeństwa, bo ostatecznie tylko z tego jest rozliczana przez instytucje nadzorcze.

Książka Bogusława Homickiego precyzyjnie charakteryzuje wyżej przedstawiony, aktualny stan wychowawczy obserwowany w życiu publicznym, i trafnie identyfikuje jego genezę, upatrując ją w błędnych teoriach oraz wychowawczych zaniedbaniach. Autor nie poprzestaje jednak na krytyce: zasadniczą częścią jego książki jest syntetyczne przedstawienie dorobku Kazimierza Lisieckiego - „Dziadka”, uznanego i szanowanego warszawianina, zasłużonego wychowawcy kilku pokoleń dzieci i młodzieży, jednego z prekursorów pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej w Polsce. Bogusław Homicki, jako wdzięczny wychowanek, rekonstruuje teoretyczne zasady i podaje przykłady ich stosowania w praktyce. Barwne przykłady sytuacji i zachowań, żywe postacie i osobiste świadectwo to niezaprzeczalny atut książki, która dzięki temu nie jest kolejnym teoretycznym podręcznikiem teorii wychowania, tylko praktycznym przewodnikiem, z którego mogą korzystać współcześni wychowawcy, pedagodzy, a nawet (może szczególnie!) rodzice; ogólnie wszyscy ci, którym bliska jest idea odpowiedzialnego wychowania młodego pokolenia.

Czytaj więcej

Nasza Epopeja Ogólnopolski projekt edukacyjny

„Myśl wielka zwykle usta do milczenia zmusza,”
krok młodych w kierunku Pana Tadeusza.

Projekt edukacyjny Nasza Epopeja to propozycja działań badawczo-rozwojowych, edukacyjnych i wychowawczych nauczycieli,
rodziców, wychowawców, pedagogów oraz Polaków mieszkających w kraju i za granicą, którzy upatrują możliwość rozwoju
mowy dzieci i młodzieży na podstawie piękna strof Pana Tadeusza, począwszy od przedszkola na wszystkich etapach edukacji.

Inicjatorem, organizatorem projektu jest Pracownia Pedagogiczna im.prof. Ryszarda Więckowskiego oraz współpracujący
z pracownią nauczyciele, trenerzy systemu Edukacja przez ruch.

1. Cel główny projektu.

Upowszechnienie znaczenia epopei narodowej jako współczesnego narzędzia rozwoju językowego, formacji
intelektualnej i duchowej człowieka XXI wieku.

2. Założenia ogólne edukacyjnego projektu Nasza Epopeja:

- opracowanie koncepcji przybliżania społeczeństwu wartości Pana Tadeusza dla rozwoju dzieci i młodzieży poprzez
nowoczesne formy pracy z wybranymi fragmentami epopei;
- stworzenie nowej strategii pracy z najważniejszą dla naszego narodu lekturą;
- przygotowanie i przeprowadzenie kilkuletniej kampanii społecznej na rzecz czytania Pana Tadeusza nie tylko
podczas zajęć szkolnych;
- przełamanie stereotypu myślenia o języku Pana Tadeusza jako zbiorze form językowych niezrozumiałych
dla dzieci i młodzieży.

Czytaj więcej

„Retoryka – zapomniany fragment szkoły. Szkice metodyczne” recenzja Elżbiety Tomińskiej

Praca zbiorowa Retoryka – zapomniany fragment szkoły. Szkice metodyczne według pomysłu i koncepcji Marii Gudro-Homickiej i pod jej redakcją powstała pod egidą Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów. Tworzy ją ponad dwadzieścia różnych w formie ( od wykładu akademickiego,  poprzez propozycje ćwiczeń praktycznych do gotowych scenariuszy lekcji ) wypowiedzi nauczycieli praktyków na temat miejsca retoryki w praktyce szkolnej na różnych poziomach kształcenia – od przedszkola po studia. Do równie szerokiego grona adresowana jest omawiana publikacja.

Zaprezentowane materiały odnoszą się do czterech poziomów kształcenia: nauczania przedszkolnego i  wczesnoszkolnego ( klasy I – III ), klas IV – VIII szkoły podstawowej, kształcenia w szkole ponadpodstawowej  oraz  na poziomie akademickim i tak też zostały zgrupowane. Jak zostało napisane we wstępie: „ Książkę adresujemy do nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego, nauczycieli wszystkich przedmiotów, pedagogów, psychologów szkolnych uczących w szkołach publicznych, społecznych, specjalnych, którzy w pracy z dziećmi / młodzieżą dbają o poprawność, etykę i kulturę języka ojczystego, zwłaszcza mówionego”. 

Całość otwiera wykład akademicki dr Iwony Artowicz-Skowrońskiej. W końcowej części książki zamieszczono almanach  uczniowskich prac  powstałych jako rezultat zaproponowanych ćwiczeń z retoryki stosowanej oraz notki o autorach zaprezentowanych materiałów.

Czytaj więcej

„Retoryka – zapomniany fragment szkoły. Szkice metodyczne” recenzja Kamili Nawrot

Jeśli mielibyśmy wyobrazić sobie koniec edukacji, to bez wątpienia byłby to koniec relacji słowa w dialogu nauczyciel-uczeń. 

Dwa lata zdalnego nauczania naruszyły naturalny sposób komunikowania w procesie edukacji. W obliczu społecznego kryzysu odpowiedzialności za słowo publikacja „Retoryka – zapomniany fragment szkoły. Szkice metodyczne” pod redakcją Marii Gudro-Homickiej jest wyrazem odpowiedzialności zawodowej i patriotycznej za język ojczysty oraz jakość uczenia.  Jej autorzy należą do Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów SNaP i jako eksperci naukowi, doradcy metodyczni, praktykujący nauczyciele języka polskiego jednym głosem przypominają o potrzebie wdrażania funkcjonalnej retoryki w procesie edukacji oraz profilaktyki, w wychowaniu dzieci i młodzieży. Piszą o własnych pomysłach usprawniających komunikację i retorykę dzieci przedszkolnych czy uczniów na kolejnych etapach kształcenia.

 Czytelnik ma możliwość zainspirowania się konkretnymi scenariuszami lekcji, opracowaniami lektur z wykorzystaniem ćwiczeń językowych, retoryki stosowanej i licznymi pomysłami na rozwijanie mowy uczniów. Autorzy szkiców przeprowadzają czytelnika przez dzieje retoryki, utrwalają kompozycyjny układ mowy retorycznej. Nauczyciel z publikacji dowie się również, jak budować własny portret mówcy i jak skomunikować w tym celu ciało-oddech-słowo.

„Retoryka – zapomniany fragment szkoły. Szkice metodyczne” pod red. Marii Gudro-Homickiej jest doskonałym kompendium wiedzy i przykładów metodycznych dla każdego nauczyciela. Bo przecież każdy chce z założenia dobrze uczyć i wychowywać. A język, który jest do tego narzędziem podstawowym, kreuje rzeczywistość edukacyjną opartą na wartościach dobra i piękna.

Kamila Nawrot – nauczyciel języka polskiego, doradca metodyczny MODN w Ełku, pedagog szkolny, socjoterapeuta i mediator

20. rocznica śmierci prof. zw. dra hab. Ryszarda Więckowskiego

"Każda, ludzka działalność ma charakter sensowny, ma określone znaczenie dla podmiotu działającego. Formą istnienia dziecka w młodszym wieku szkolnym jest aktywność. Aktywność zaś jest jego naturalną skłonnością, istotą".

Dzieko "istotę swoją urzeczywistnia w swojej twórczości dziecięcej, czyli w wychodzeniu poza dostarczone informacje".

"Swoistą formą układania się dziecka ze światem czy też otaczającą go rzeczywiścością społeczno-przyrodniczą jest system znaków mających dlań określone znaczenie".

22 marca 2022 roku minie dwudziesta rocznica śmierci twórcy pedagogiki oczekiwań dziecka prof. zw. dra hab. Ryszarda Więckowskiego

Lekcja z balladą ogólnopolski konkurs

Drodzy Nauczyciele Poloniści

W związku ze zbliżającą się 200. setną rocznicą wydania "Ballad i romansów" Adama Mickiewicza Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów Zarząd Główny organizuje dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych Konkurs "Lekcja z balladą", który odbędzie się w 2022r.

Zbiór ballad napisanych w latach 1819-1821, wydanych w 1822 roku w Wilnie, w I tomie poezji, uważany był za początek rozwoju gatunku literackiego - ballady w literaturze polskiej i ogłoszony manifestem polskiego romantyzmu.
"Ballady i romanse" odwołują się do ludowych wierzeń, są opowieścią o niezwykłym świecie wyobraźni młodego poety, który z uwagą i ogromnym zainteresowaniem obserwował życie ludzi w okolicach Wilna. Utwory te sięgają do ludowych korzeni – legend, baśni, pieśni, ale stanowią już samodzielny gatunek literacki, przepojony polskim podejściem do prawdy, szacunku, miłości, romantycznego widzenia winy i kary.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o przywrócenie miejsca balladom w zestawie lektur szkolnych i we własnym warsztacie pracy na każdym etapie kształcenia.

Prezydent RP, Andrzej Duda, ogłosił "Ballady i romanse" Adama Mickiewicza lekturą 11. Narodowego Czytania w 2022 roku.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z regulaminem Konkursu i udziału w nim.

Konkurs został objęty patronatem przez: Albinę Łubian, Burmistrz Miasta i Gminy w Pilawie, Oddział Warszawski Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, dra Jarosława Zaronia, dyrektora Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie.

Muzeum Duszy…

6 listopada 2021r., tuż po zakończeniu zebrania Zarządu Głównego SNaPu w Mazowieckim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach, członkowie SNaPu wybrali się z Bożenką Czarnecką –Akus, organizatorką spotkania do położonego nieopodal Muzeum Diecezjalnego. 

Od samego początku dało się wyczuć niesamowitą aurę tego miejsca. Cisza przerywana głosem pieśni mnichów. Skrzypiąca podłoga, subtelne i nastrojowe oświetlenia ponadczasowych i bezcennych dzieł sztuki. Refleksja przy każdym z nich.  

Czytaj więcej

Z Mickiewicza wywiedzione. 200 lat polskiego romantyzmu wojewódzki konkurs teatralny

Konkurs Z Mickiewicza wywiedzione. 200 lat polskiego romantyzmu jest konkursem artystycznym, organizowanym przez Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców Oddział w Libiążu. Głównym celem Konkursu jest popularyzacja wiedzy o życiu i twórczości Adama Mickiewicza oraz polskim romantyzmie w związku z 200. rocznicą wydania Ballad i romansów, poprzez przedstawienia teatralne zainspirowane biografią i dziełami Wieszcza.

Patronat Honorowy:
Witold Kozłowski - Marszałek Województwa Małopolskiego
Barbara Nowak - Małopolski Kurator Oświaty

Partnerzy Konkursu:
Fundacja im. Maurycego Mochnackiego
Teatr „Groteska” w Krakowie

Zobacz regulamin konkursu

Wybory Zarządu Oddziału SNaPu w Szczecinie

25 października 2021r. odbyło się walne zebranie członków szczecińskiego oddziału Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów. Wzięło w nim udział 13 członków (oddział liczy 16 członków, quorum do podejmowania prawomocnych decyzji, wynoszące 9 członków, zostało przekroczone).

Zebranie przeprowadzono zdalnie, było to zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Ustępujący zarząd przedstawił sprawozdanie z działalności i finansowe. Otrzymał absolutorium.

W wyniku przeprowadzonego głosowania (z zachowaniem jego tajności) wybrano nowy zarząd. Oto jego skład:

Małgorzata Roszak - przewodnicząca

Urszula Adamczyk - zastępca

Izabela Lityńska - skarbnik

Klaudia Szostak - sekretarz

Anna Kondracka - Zielińska- członek

Komisja Rewizyjna:

Anna Parchimowicz - przewodnicząca

Beata Pachlowska - sekretarz

Lidia Wasilewska - członek

Protokołowała Klaudia Szostak

"Każdy ma swoje miejsce ulubione w dzieciństwie. To jest ojczyzna duszy" Stefan Żeromski

Są miejsca, czasy i ludzie, których się nie zapomina - takim miejscem jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Pilawie, od wielu lat kształcąca i wychowująca nowe pokolenia pilawian, pielęgnująca najbardziej wartościowe tradycje, integrująca społeczność lokalną. W moim sercu zostanie ona na zawsze, a także ludzie, z którymi dane mi było spędzić piękne lata życia. Dn. 22.10.2021 r. w Miejsko-gminnym Ośrodku Kultury (MGOK-u) w Pilawie, z inicjatywy Agnieszki Bylinki i Pauliny Kurach z biblioteki miejskiej oraz Pani Marii Gudro-Homickiej, odbyło się spotkanie promujące wydanie książki przybliżającej historię pilawskiej szkoły, które zaszczycili swoją obecnością Burmistrz Miasta i Gminy Pilawa, Pani Albina Łubian, dyrektor MGOK-u, Sylwia Zakrzewska, byli i obecni dyrektorzy placówki, nauczyciele, absolwenci, współautorzy publikacji, mieszkańcy. 

Pani Burmistrz wyraziła swój podziw dla pracy Pani Marii Gudro-Homickiej nad publikacją, zauważając jej ogromne zaangażowanie, skrupulatność i znajomość tematu. 

Wszyscy z przyjemnością słuchali pięknej historii powstania Pilawy, opowieści o trudnych czasach i niezmordowanych ludziach, którzy tworzyli to miasto i wpływali na jego rozwój. Pani Maria Gudro-Homicka ze wzruszeniem przedstawiła także dzieje szkoły od 1905 roku, do której uczęszczała jako uczennica i nauczycielka.

Czytaj więcej

Nie pytaj, co Pilawa może zrobić dla ciebie, ale co ty możesz zrobić dla Pilawy

Parafrazując słowa Johna Fitzgeralda Kennedy’ego, Prezydenta Ameryki, warto zauważyć, że i w Polsce do dziś można spotkać ludzi, którzy kochają swoją małą ojczyznę i w różny sposób od lat sławią jej imię.

W piątek 22 października 2021r., w pilawskim MGOKu, miało miejsce ciekawe spotkanie, poświęcone promocji wydanej w roku 2020 książki, "Szkoła w Pilawie” o stuletniej pilawskiej szkole podstawowej. Książka, a właściwie piękny album, został wydany w formacie A4, w twardej oprawie i na papierze kredowym. Autorką tego wydawnictwa jest pani Maria Gudro-Homicka, pilawianka, uczennica i nauczycielka Szkoły Podstawowej w Pilawie, inicjatorka wielu inicjatyw kulturalnych, krzewiących historię , tradycje, język polski, pamięć o założycielach Kolonii Pilawa w XIX wieku i o wielu wspaniałych mieszkańcach miasteczka.

Sam album oprócz podstawowych informacji i kalendarium o szkole, zawiera ogrom informacji historycznych o samej Pilawie, o jej założycielach w czasach Królestwa Kongresowego, kiedy Polski nie było na mapie. Dosyć szczegółowo przedstawia historię szkoły, której początki notowane są już w 1905r. Na uwagę zasługuje to, że Autorka nie skupia się tylko na faktach, ale z sympatią i w barwny sposób przedstawia ludzi, którzy mieszkali, pracowali dla Pilawy, zaangażowanych społeczników, włodarzy, dzięki którym miasteczko rozwijało się i rozwija w szybkim tempie.

Szczególnie wzruszającą częścią publikacji jest część wspomnieniowa, w której wielu absolwentów i nauczycieli umieściło swoje wspomnienia.
Podczas spotkania słowo wstępne wygłosiła Pani Burmistrz, Albina Łubian, doceniając fakt powstania tego wydawnictwa, które będzie stanowiło dokument dla przyszłych pokoleń pilawian. Przez następne ponad 45 minut autorka książki, Maria Gudro-Homicka, licznie przybyłym uczestnikom spotkania, przybliżyła historię Pilawy i szkoły.

Spotkanie trwało do późnego wieczora a uczestnicy przy kawie lub herbatce snuli wspomnienia o szkole i minionym czasie.
Bogusław Homicki

"Lublin jakiego nie znacie" Sprawozdanie z obchodów jubileuszu 25-lecia istnienia Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów Oddziału Lubelskiego

8 października 2021 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego odbyła się uroczysta, jubileuszowa konferencja Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów Oddziału Lubelskiego inaugurująca obchody 25 – lecia istnienia tegoż oddziału. Honorowy Patronat nad uroczystością objęli: Pan Krzysztof Żuk - Prezydent Miasta Lublin, Pan Lech Sprawka – Wojewoda Lubelski, Pan Jarosław Stawiarski – Marszałek Województwa Lubelskiego i Pani Teresa Misiuk – Lubelski Kurator Oświaty. Gospodarzem imprezy oraz również Honorowym Patronem był Pan Tadeusz Sławecki – Dyrektor Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. Impreza odbyła się dzięki wsparciu finansowemu Miasta Lublin.

Uroczystość prowadzili członkowie SNaP-u, Pani Dorota Jaśkowska i Pan Arkadiusz Kuciński. Jako pierwszy zabrał  głos gospodarz imprezy Pan Tadeusz Sławecki – dyrektor biblioteki, a następnie Pani Anna Zielińska - obecna przewodnicząca stowarzyszenia, która powitała wszystkich uczestników i zaprosiła do obejrzenia krótkiego filmu o historii lubelskiego SNaP-u.

Podczas części oficjalnej wręczono odznaki, medale i nagrody osobom zasłużonym dla lubelskiej oświaty, które od wielu lat pracują wolontariacko na rzecz uczniów i nauczycieli nie tylko Lubelszczyzny, ale i całego kraju. Stowarzyszenie bowiem jest organizatorem ogólnopolskich konkursów i konferencji promujących piękno, bogactwo i kulturę ojczystego języka oraz Lublin i województwo lubelskie jako źródło wielotematycznych inspiracji.

Pan Eugeniusz Pelak – wicekurator Kuratorium Oświaty w Lublinie odznaczył honorową odznaką Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu „Zasłużony dla Kultury Polskiej” Panią Ewę Grodecką, Panią Ewę Janiszewską oraz Panią Annę Zielińską.

Następnie Pan wicekurator w dowód uznania umiejętności pedagogicznych oraz za szczególne zaangażowanie i osiągnięcia w pracy nauczycielskiej wręczył Pani Annie Zielińskiej – obecnej przewodniczącej SNaP – u oraz doradcy metodycznemu Nagrodę Lubelskiego Kuratora Oświaty.

Zobacz także galerię zdjęć z obchodów.

Czytaj więcej

LUBLIN JAKIEGO NIE ZNACIE! 25 lat Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów Oddziału Lubelskiego

Szanowne Koleżanki, Drodzy Koledzy SNaPowicze!
Przesyłam jeszcze nieoficjalny (bez patronów) program uroczystości - obchodów naszego jubileuszu.
Serdecznie zapraszamy przedstawicieli wszystkich oddziałów, by wspólnie poświętować i przy okazji przyjrzeć się Lublinowi ze strony ciut tajemniczej, mało znanej...
Liczymy na Waszą obecność i mamy nadzieję, że wspólne spotkanie zaowocuje nowymi znajomościami, pomysłami i zainspiruje nas wszystkich do działania.
Przesyłajcie info dalej, do znajomych Polonistów. Powiem tyle: Warto tym razem nie przegapić Lublina!

Z serdecznością
Ania Zielińska
tel. 604177462

Czytaj więcej

Z cyklu: Małe Ojczyzny

"Nie pytaj, co twój kraj może zrobić dla ciebie,
Pytaj, co ty możesz zrobić dla swego kraju"
John Fitzgerald Kennedy

W dniu 17 czerwca 2021r. odbyło się rozstrzygnięcie konkursu "Kocham Cię, Pilawo", zorganizowanego przez Miejsko-Gminny Dom Kultury w Pilawie, pod patronatem Burmistrz Miasta i Gminy w Pilawie. Do Konkursu przystąpili uczniowie ze szkół podstawowych z  miasta i gminy. Celem Konkursu jest propagowanie wiedzy o mieście i gminie Pilawa w oryginalnych pracach literackich, które mają się odznaczać  bogatą polszczyzną i niebanalnym spojrzeniem na naszą małą ojczyznę od 1929 roku do chwili obecnej. Konkurs trwa już 11 lat. W tym roku uczniowie napisali prace literackie, wybierając jeden z tematów: Klasy 5-6 : Kartka z pamiętnika ze wspomnieniami o szkole, List przodka z XIX wieku do współczesnego potomka.

W klasach 7-8: Pilawa za 100 lat-opowiadanie literackie z dialogiem, Bolesław Wójcik, bohater narodowy z mojej małej ojczyzny. 

Uczniowie napisali interesujące prace, w których wyrazili swoje emocje i przedstawili wiedzę o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości Pilawy i okolic. Zaprezentowali też swój talent polonistyczny i językowy.

Ogromne podziękowania przesyłamy uczniom, rodzicom, nauczycielom za zainteresowanie Konkursem, za umożliwienie dzieciom zdobywania wiedzy o Pilawie, szczególnie w czasach pandemii podczas zdalnego nauczania. Zdobywanie wiedzy o małej ojczyźnie jest ważnym elementem w rozwoju emocjonalnym, społecznym, intelektualnym, moralnym dziecka i dorosłego człowieka.

Z przykrością stwierdzamy, że nie wszystkie szkoły wzięły udział w Konkursie.

Podziękowania i ogromną wdzięczność przekazujemy nauczycielom emerytom za pomysł, opracowywanie regulaminu oraz sprawdzanie prac uczniów - Marii Gudro-Homickiej, Henryce Wiechetek, Barbarze Skierkowskiej.

Wręczenie nagród Laureatom Konkursu odbędzie się  podczas Dni Pilawy 27 czerwca o godz. 16.30 w MGOK w Pilawie. 

Maria Gudro-Homicka

Historia Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów opinia o publikacji

Teresa Kosyra-Cieślak
Nauczycielka języka polskiego, doradca metodyczny, konsultant LSCDN, autorka publikacji metodycznych

Historia Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów napisana przez Marię Gudro-Homicką to lektura dla każdego polonisty, a nawet dla każdego nauczyciela; nie tylko tych, którzy są lub byli członkami Stowarzyszenia. Spisane z benedyktyńską cierpliwością przedsięwzięcia, projekty, wycieczki, wyjazdy studyjne, konferencje, warsztaty i inne wydarzenia, zebrane dokumenty i zdjęcia – to historia ostatnich bez mała 30 lat polskiej edukacji, w której każdy, kto zetknął się ze szkołą, odnajdzie cząstkę siebie. Jakkolwiek publikacja pełna jest osobistych wspomnień i emocji (które czynią ją żywą i barwną) i w jakimś stopniu jest historią własną grupy osób szczególnie zaangażowanych w powstanie i funkcjonowanie SNaP-u, to przecież owa płaszczyzna osobista wpisana jest w szeroki kontekst przemian szkoły i społeczeństwa ostatnich trzech dekad.

Historia ta zaczyna się z początkiem lat dziewięćdziesiątych, kiedy to, jak pisze Autorka, istniał jeden uniwersalny program nauczania języka polskiego i cztery „okresy” roku szkolnego, po których należało raportować stopień realizacji owego programu. Wówczas, na kursie dramy w warszawskim Teatrze Ochoty, spotkały się inicjatorki przyszłego Stowarzyszenia: Maria Gudro i Marta Sobocińska. Sama idea, aby uczyć języka polskiego metodą dramy, była na owe czasy wręcz awangardowa. Ci, którzy wówczas zajmowali się szkołą i edukacją, pamiętają, że dopiero zaczynał się oddolny ruch zmierzający do poprawy jakości nauczania, zmian relacji między uczeniem się i „nauczaniem”, poszukiwania nowych, alternatywnych metod pracy  z uczniem i sposobów jego oceniania. Inicjatywa stworzenia wśród nauczycieli polonistów społecznej organizacji, która konsolidowałaby ich twórcze pomysły, pracę i zapał, spotkała się z zainteresowaniem wielu osób. Wkrótce wyłoniła się grupa pasjonatek i pasjonatów, których działalność zataczała stopniowo coraz szersze kręgi.

Czytaj więcej

Retoryka – zapomniany fragment szkoły. Szkice metodyczne publikacja SNaP

Koleżanki, Koledzy, szanowni Poloniści
równolegle z książką o SNaPie powstaje druga książka Retoryka – zapomniany fragment szkoły. Szkice metodyczne. Jest to praca zbiorowa pod redakcją Marii Gudro-Homickiej.

Ogromne podziękowania należą się autorom tekstów: członkom SNaPu, nauczycielom niezrzeszonym w stowarzyszeniu, pracującym z dziećmi i młodzieżą na różnych etapach kształcenia, którzy dowiedzieli się o pomyśle napisania książki 15 grudnia 2021r. podczas spotkania w Warszawie z prof. Andrzejem Waśko, a 10 marca tego roku otrzymałam prawie komplet artykułów na temat, jak uczyć retoryki od przedszkola do matury - 300 stron To świadczy o tym, że:

 • na nauczycielach praktykach można polegać,
 • odczuwają brak literatury na ten temat,
 • chcą uczyć mówienia tak jak czytania, słuchania, pisania i innych umiejętności, a nie tylko przygotowywać do egzaminu.


Poniżej prezentuję przedmowę do książki jako jej zapowiedź.

Maria Gudro-Homicka

Czytaj więcej

PANI DOKTOR

Tak mówiliśmy o Pani Doktor Gertrudzie Wichary i każdy wiedział, o kogo chodzi. ,,Taka’’ Pani Doktor była jedyna, niepowtarzalna. Filigranowa postura i wielka osobowość. Kobieta pełna dystynkcji, ubrana zawsze gustownie. W kolorach i wzorach stonowanych, a mimo to wyróżniająca się w tłumie. Ten umiar, takt i styl zawsze trafnie dobrany do sytuacji, był jej atutem i wyróżnikiem, nie tylko w ubiorze, ale też w pracy twórczej, dydaktycznej, administracyjnej.

W latach 80. i 90. ub. w., kierowała Pracownią Humanistyczną Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego we Wrocławiu, skupiającą doradców metodycznych nauczycieli : języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie i bibliotekarzy, z terenu dwóch ówczesnych województw – wrocławskiego i wałbrzyskiego. Zasięg terytorialny rozległy, a wymagania intelektualne i organizacyjne wobec pracowników jeszcze większe.

Nie wywierała presji. Inspirowała i stwarzała możliwości.  Na comiesięcznych seminariach, dzięki Niej (i doktorowi Tadeuszowi Patrzałkowi) gościliśmy elitę ówczesnej krajowej polonistyki. ,,Warsztaty Polonistyczne’’ – Jej dziecko – kwartalnik znany i ceniony w całym kraju, na wiele lat stał się forum wymiany doświadczeń i prowadzenia dyskusji, jakże wówczas burzliwych i ważnych. ,,Zadania do lektury’’ pod red. G. Wichary i T. Patrzałka obejmowały utwory z kanonu lektur od klasy czwartej szkoły podstawowej do klasy maturalnej. Docierając do setek uczniów, wywierały wpływ na model nauczania języka polskiego. Pani Doktor również wiele pisała i publikowała. Współpracowała z Polonistyką w Poznaniu, jedynym wówczas czasopismem dla nauczycieli języka polskiego.

Organizowała konferencje i warsztaty metodyczne dla nauczycieli., którzy chętnie i licznie pojawiali się w WOM-ie.

Pani Gertruda Wichary była intelektualistką i perfekcjonistką, działającą z rozmachem kreatora, ale też – wyrozumiałą szefową, która dla każdego miała czas i wiele życzliwości. Pozostanie nam w pamięci obraz człowieka mądrego, odważnie inicjującego polemiki, krytycznego, niezwykle wnikliwego i zatroskanego o polską oświatę w ogóle, a polskiego nauczyciela – w szczególności.

Cześć Jej Pamięci

Zofia Nowak
Leokadia Pawliszak
SNaP

Czytaj więcej

Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów. Historia i współczesność zapowiedź publikacji

Zapowiedź kolejnej publikacji Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów autorstwa Marii Gudro-Homickiej Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów. Historia i współczesność po konsultacji z polonistami, dawnych i obecnych członków SNaPu, nauczycieli spoza organizacji, psychologa.

Jeśli ktoś z Państwa, czytelników tej zapowiedzi, ma wiedzę o naszym stowarzyszeniu i chce się z nią podzielić, proszę o kontakt:

Przedmowa

Szanowni  Koleżanki i Koledzy, Członkowie i Sympatycy SNaPu

Z wielką radością przekazuję w Państwa ręce publikację dotyczącą historii Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów, jednego z pierwszych stowarzyszeń nauczycielskich w III Rzeczypospolitej Polskiej. Ta publikacja jest okazją do utrwalenia wspomnień o nauczycielach języka polskiego, którzy w tamtych czasach bezinteresownie, z zapałem, z zaangażowaniem, z dumą, kosztem swoich najbliższych, zrzeszali się w stowarzyszeniu, aby podnosić swoje kwalifikacje, aby podzielić się swoimi doświadczeniami metodycznymi, aby zmieniać prawo oświatowe. A przede wszystkim chcieli być ze sobą i czerpać od siebie nawzajem dobrą energię.  

Zobacz także:

Czytaj więcej

EDUKACJA W AKCJI międzynarodowa konferencja

Centrum Nauki Experyment w Gdyni zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji EDUKACJA W AKCJI [14-16 kwietnia].

W ramach wydarzenia odbędą się wykłady oraz warsztaty z udziałem gości z Polski, Grecji, Czech i Węgier.

Na konferencję zapraszamy dyrektorów szkół, nauczycieli, pracowników samorządowych, specjalistów zajmujących się edukacją formalną i nieformalną, pracowników centrów nauki oraz pozostałe osoby działające w obszarze edukacji.

Gośćmi konferencji będą m.in.:

Krzysztof Głomb - Pełnomocnik Ministra Cyfryzacji ds. współpracy z administracją samorządową. Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”.

Przemysław Staroń - psycholog i kulturoznawca, wykładowca, Nauczyciel Roku 2018.

Irmina Żarska – wykładowca, nauczycielka, specjalistka w obszarze wdrażania nowoczesnych systemów edukacji.

Konferencja odbędzie się w formie online.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, obowiązuje rejestracja (liczba miejsc jest ograniczona).

Więcej informacji można znaleźć na stronie experyment.gdynia.pl oraz na Facebooku Centrum Nauki Experyment.

Kontakt w sprawie konferencji: konferencja@experyment.gdynia.pl

Zachęcamy do udostępniania informacji o konferencji na Państwa stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych.

 

Zapraszamy.

 

Justyna Sudakowska
Specjalistka ds. PR i marketingu
Dział Rozwoju i Współpracy

+48 58 727 39 73 

Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni
Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia
 www.experyment.gdynia.pl

WARTOŚCI W JĘZYKOWYM OBRAZIE ŚWIATA POLAKÓW I LITWINÓW III. PRZESZŁOŚĆ I WSPÓŁCZESNOŚĆ W JĘZYKU I KULTURZE międzynarodowa konferencja

Centrum Polonistyczne Uniwersytetu Wileńskiego,
Katedra Tekstologii i Gramatyki Języka Polskiego IFP UMCS
i Komisja Etyki Komunikacji Polskiej Akademii Nauk

serdecznie zapraszają na międzynarodową konferencję 

WARTOŚCI W JĘZYKOWYM OBRAZIE ŚWIATA POLAKÓW I LITWINÓW III. PRZESZŁOŚĆ I WSPÓŁCZESNOŚĆ W JĘZYKU I KULTURZE,

która odbędzie się 7–8 października 2021 roku w trybie zdalnym.

Jest to już trzecie spotkanie nad badaniem wartości dwóch wspólnot etnicznych – polskiej i litewskiej, które łączy wspólna historia i wspólna przestrzeń kulturowa. Tegoroczne spotkanie będzie w całości poświęcone zagadnieniom szeroko rozumianej przeszłości w jej powiązaniach z teraźniejszością. Analiza wybranych nazw wartości ujęta z różnych perspektyw językowych ma pokazać, co w językach jest wspólne, co odmienne, co odpowiedzialne za bariery w komunikacji międzykulturowej. Analizując genezę tych pojęć, nieuniknione jest nawiązanie do wspólnej historii i doświadczeń społecznych, co pozwoli na nowo je odczytać i w miarę obiektywnie zinterpretować, wykorzystując narzędzia naukowe – językoznawcze i kulturowe, a to znaczy jak najbardziej obiektywne.

Bardzo aktualnym dziś problemem stają się nie tylko takie wartości, jak: wspólnota, przyjaźń, tolerancja, wyrozumiałość, sprawiedliwość, ale też tak zwane antywartości, pojęcia określające zjawiska negatywne i szkodliwe dla społeczeństwa, prowadzące do niszczenia tożsamości, też do poniżania, zastraszania, wykorzystywania człowieka przez człowieka. W kręgu naszych zainteresowań będą więc też takie zjawiska, jak: wojna, zniewolenie, terror, zagrożenie, konflikt, kłótnia, gwałt, poniżenie, strach, wstyd i in. Planujemy dyskutować o różnych formach pamięci i zapamiętywania, też niepamięci i zapominania. Zjawiska te są bardzo znaczące dla wszechstronnej interpretacji dziejów dawnych i ich wpływu na współczesność.

Dyskusje o zagadnieniach tak różnorodnych przybliży nam przeszłość, ukaże transformację niektórych zjawisk społecznych oraz ujawni ich związek ze współczesnością. Wykorzystanie różnych form i przejawów kultury w tego typu badaniach pozwoli nie tylko na analizę już wytypowanych grup wartości, ale też wykrycie nowych, ich interpretację w kontekście konceptosfery polskiej i litewskiej. 

Przedmiotem analiz będą materiały współczesne i historyczne – różnego rodzaju dane językowe (leksykograficzne i tekstowe, w tym teksty publicystyczne i dokumenty historyczne oraz różne gatunki folkloru). Cennym aspektem badań są też tak zwane dane przyjęzykowe, to znaczy różne formy kultury materialnej: twórczość ludowa, taniec, muzyka, zabytki architektury i sztuki, dzieła dawnego i współczesnego malarstwa i in.

Jako że nasze spotkania są rozumiane też jako warsztaty dla młodych badaczy, do udziału w konferencji zapraszamy również doktorantów i osoby, które dopiero zaczynają swoje badania w dziedzinie lingwistyki kulturowej i aksjologicznej.

Języki konferencji: litewski, polski, rosyjski, angielski.

Zgłoszenia na konferencję prosimy nadsyłać do 1 czerwca 2021 roku.

Gdyby się okazało, że istnieje możliwość spotkania w Wilnie wszystkich uczestników konferencji, poinformujemy o tym Państwa niezwłocznie.

W imieniu organizatorów konferencji
Prof. dr hab. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska
Prof. dr Kristina Rutkovska

 

RETORYKA WE WSPÓŁCZESNEJ SZKOLE seminarium metodyczne

W dniu 15 grudniu 2020 r. odbyło się spotkanie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów oraz grona czynnych polonistek należących do Stowarzyszenia z profesorem Andrzejem Waśką, które zostało zainicjowane przez Zarząd SNaP-u, a wynikało przede wszystkim z potrzeby zastanowienia się nad obowiązującą podstawą programową języka polskiego, a w szczególności treściami związanymi z retoryką. Wielu nauczycieli zgłaszało potrzebę otrzymania wskazówek metodycznych dotyczących tego zagadnienia.

Spotkanie rozpoczęło się od dyskusji związanej ze zdalnym nauczaniem. Zebrani przedstawili trudności wynikające z istniejącego nauczania. Wymieniono m. in. następujące trudności: brak dostępu do Internetu w domach uczniów, przeciążenie nauczycieli ogromem zadań wynikających z nauczania zdalnego, szczególnie związanych z przygotowaniem do zajęć w innej formie, głównie materiałów dydaktycznych i kart pracy oraz przygotowaniem i sprawdzaniem wypowiedzi pisemnych.

Czytaj więcej

Refleksja pokonferencyjna

25 listopada 2020r. odbyło się webinarium nt. „Kluby Mówców i Pisarzy – Projekt Edukacyjno – Wychowawczy”,  które poprowadził Profesor Andrzej Waśko, literaturoznawca, nauczyciel akademicki. Już na samym początku spotkania podkreślił, że pojęcie retoryki ma bardzo szerokie znaczenie i zastosowanie, bowiem jest ona obecna w prawie, biznesie, szkole.

Nauczanie tej umiejętności, w połączeniu z praktyką społeczną, daje możliwość wykorzystania jej walorów. Profesor podkreślił, że wyróżnia się pięć działów retoryki. Pierwszy z nich zwany jest Inventio, polega na wynajdywaniu tematu oraz przedmiotu myśli. Określa się tutaj podstawę rzeczową, należy jednak mieć zasoby wiedzy i skupić się na tym, co może zainteresować odbiorców, zintegrować wiadomości. Drugi to Dispositio, czyli funkcjonalne ułożenie zebranego materiału, notatek. Trzecim element stanowi Elocutio, tj. poprawne, jasne, stosowne i ozdobne wysłowienie. Opiera się na dobraniu odpowiednich struktur składniowych, właściwym podziale tekstu na akapity, by wygłaszana mowa była logicznie spójna, a pauzy pojawiały się we właściwych partiach wypowiedzi. Kolejnym elementem jest Memoria. Skupia się na opanowaniu pamięciowym mowy, podkreśla kulturowe i społeczne funkcje pamięci, zaś Pronuntiatio  to właściwe wygłoszenie mowy.

Profesor przedstawił także trzy rodzaje retoryczne (tria genera dicendi): demonstratywny (genus demonstrativum) – mowa okolicznościowa, deliberatywny – dyskusja panelowa, debata (genus deliberativum), sądowy (genus iudiciale) – polemika, debata oksfordzka.

Dodał także, że retoryka ma wady, ponieważ odbiorców przekonuje prawdopodobieństwo, a nie dochodzenie do prawdy. Umiejętności erudycyjne potrafią zdziałać wiele, w praktyce jesteśmy poniekąd skazani na retorykę. Ważne jest to, że w realiach szkolnych to właśnie ona aktywizuje młodzież do działania, łącząc kompetencje językowe, estetyczne z kompetencjami intelektualnymi, pozwala budować autorytet mówcy i lidera społecznego.

Opracowała: Marta Mirgos

Retoryka na dziś

Inventio, dispositio, memoria, elocutio, actio – to terminy z klasycznej retoryki, które brzmią muzealnie, jednak ciągle są żywe, chociaż pod zmienionymi nazwami. Wykazał to profesor Andrzej Waśko w szkoleniu online dla polonistów, które odbyło się 25 listopada 2020r.

Kiedy przeglądamy nowe podręczniki z języka polskiego do klasy pierwszej liceum, możemy w nich napotkać fragmenty dzieł Arystotelesa o retoryce i wyimki z mistrzowskich mów Cycerona. Owszem, odrobina erudycji nie zaszkodzi, jednak prof. Waśko zwrócił uwagę, że, zgodnie z nową podstawą programową, retoryka ma się stać nie tyle przedmiotem badań, ile (na powrót) narzędziem kształtowania sprawności w wypowiadaniu się. Świadome stosowanie reguł retoryki jest potrzebne zarówno uczniowi, jak i nauczycielowi – oraz szerzej: dyrektorowi szkoły, ludziom mediów, wreszcie politykom i wszystkim uczestnikom życia publicznego. 

Powrót do sprawdzonych zasad tworzenia zdania, planu, akapitu, ćwiczenie pamięciowego opanowania tekstu i sprawności wymowy to zadanie, z którym szkoła nigdy się nie rozstała, które jednak w ostatnim czasie może nieco zaniedbała. Nowe podstawy programowe nie wprowadzają zatem w tym zakresie rewolucji, tylko przypominają, że nie należy zaniedbywać nauki o pięknie. A piękno języka jest tą wartością, którą właśnie poloniści mają pielęgnować: jej uczyć i jej wymagać.

Antoni Buchała, Libiąż

Drogie Koleżanki, Koledzy Poloniści

Jest to dla nas trudny czas - chaos, niepewność o jutro i troska o własne zdrowie i życie. 

Jednak pracujemy, bowiem dobro dzieci i młodzieży jest dla nas ważne. Mamy nadzieję, że walka z pandemią się skończy i wrócimy do tradycyjnego planowania pracy z uczniami,  do nauczania retoryki, gdyż trudny czas prawie wyeliminował mówienie w szkole. 

Wróćmy więc do podstawy programowej i pochylmy się nad nauczaniem pięknego mówienia, argumentowania, recytacji, bogacenia słownictwa, etyki słowa i komunikacji. 

Pan Profesor Andrzej Waśko z Kancelarii Prezydenta RP zachęca do współpracy członków naszego stowarzyszenia, do udziału w opracowaniu materiałów, w których zawarte będą praktyczne rozwiązania w zakresie retoryki. 

Gdy minie obecna fala pandemii, Profesor planuje spotkanie z nauczycielami w celu ustalenia szczegółów współpracy SNaPu z Kancelarią Prezydenta RP. 

W związku z tym bardzo prosimy o przesłanie propozycji, wniosków na następujące tematy. 

Autorzy propozycji wezmą udział  w Projekcie ,,Retoryka w praktyce szkolnej” z udziałem prof. Andrzeja Waśko i innych specjalistów w tej dziedzinie. Pierwsze  spotkanie odbędzie się w gronie 20-25 osób.  Liczy się kolejność zgłoszeń propozycji. 

Co jest ważne dla Organizatorów spotkania, Kancelarii Prezydenta i nas, SNaPu:

 1. Diagnoza:
  • Czy szkoła stwarza warunki do nauki mówienia,
  • Czy nadmiar testów, sprawdzianów, kartkówek sprzyjają rozwijaniu umiejętności mówienia, pisania, recytacji, omawiania właściwego literatury i innych tekstów kultury, bogaceniu słownictwa archaicznego i współczesnego,
  • Czy sztuka budowania dyskursu słownego jest stosowana od najmłodszych lat i stosowana w ogóle, 
  • Czy uczniowie mają możliwość  przedstawienia na lekcji swoich poglądów na temat literatury i innych tematów, 
  • Czy jako nauczyciele mamy wystarczającą wiedzę metodyczną , aby uczyć retoryki.
   Prosimy o przedstawienie obecnej sytuacji.
 2. Propozycje zmian:
  • Co zmienić w planowaniu pracy, aby był czas na właściwe omawianie lektury. 
  • Jak zaplanować plan tygodniowy, aby nauczyć ważnych umiejętności: czytania, mówienia, pisania, słuchania, myślenia, nauki o języku, kultury języka, etyki słowa  i komunikacji. 
  • Jak zaplanować lekcje mówienia, recytacji, argumentowania, wnioskowania. 
  • Jak uczyć, aby uczniowie umieli mówić, słuchać i myśleć. 
  • Jak zaplanować szkolenia dla nauczycieli w zakresie nauczania retoryki.

Wnioski proszę nadesłać do  15 grudnia na adres:

polski.snap@wp.pl, tel. 605 761 863,
maria-gudro@wp.pl, tel. 505 740 889.

dr Jarosław Wowak
przewodniczący ZG SNaPu

Maria Gudro-Homicka
Honorowa przewodnicząca SNaPu