Misja i cele

Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów dba o rangę i poziom języka polskiego jako języka narodowego oraz o wysoki poziom edukacji polonistycznej w szkołach na wszystkich etapach kształcenia.

ZOBACZ STATUT

Konferencja "Sztuka w literaturze - literatura w sztuce"

Zapraszam wszystkich interesujących się szeroko rozumianymi kontekstami na konferencję "Sztuka w literaturze - literatura w sztuce", którą Zarząd Główny Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów ma zaszczyt przygotowywać z oddziałem radomskim.
W sobotę 2 marca 2024 r. o godz. 9.00 w patio Kamienicy Deskurów w Radomiu spotykamy się stacjonarnie z miłośnikami literatury i sztuki. Wśród prelegentów są (kolejność alfabetyczna):
- Luiza Borkowska
- Andrzej Ciesielski
- Marta Nachyła
- dr hab. Anna Spólna
- Paulina Szymalak-Bugajska
- T(e)AM 3D, czyli Dorota Lewandowska i Joanna Tam
- Paweł Lewandowski
W wystąpieniach ukażą swoje widzenie związków literatury z kinem, teatrem, muzyką, malarstwem - szeroko rozumianą sztuką.
Udział w konferencji jest bezpłatny. Po prelekcjach zapraszamy chętnych na kuratorskie oprowadzanie po wystawie obrazów Jacka Malczewskiego w sąsiadującym Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu.
Głównym partnerem jest Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu.
Pozostali partnerzy to: Biblioteka Pedagogiczna w Radomiu, Mazowiecki Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia, Muzeum Witolda Gombrowicza, kino Helios w Radomiu, Środowiskowy Dom Samopomocy w Radomiu, T(e)AM 3D.
Dla tych, którzy chcieliby wziąć udział, a nie mogą przyjechać do Radomia, proponujemy obejrzenie konferencji online.
Czytaj więcej

Udział w prekonsultacjach online

19 lutego 2024 r. członkowie Zarządu Głównego SNaP wzięli udział w prekonsultacjach online z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Po wysłuchaniu i obejrzeniu propozycji ekspertów cieszymy się, że złożone w styczniu wnioski zostały zamieszczone w zmienionej podstawie programowej do szkół podstawowych jak i ponadpodstawowych. Jako SNaP mieliśmy swój głos w dyskusji.

Mamy nadzieję na zmiany idące w dobrym kierunku - i dla uczniów, i dla nauczycieli. Poziom wiedzy i umiejętności nie spadnie, za to poprawi się jakość i efekty nauczania.

Czytaj więcej

Nasze propozycje w ramach zmian w podstawie programowej

W ostatnim czasie słychać wiele głosów na temat zmian w podstawie programowej. Swoje propozycje złożyliśmy w wersji papierowej i elektronicznej już w połowie stycznia. Media są zainteresowane naszym głosem - głosem polonistów-praktyków.

Oto jeden z artykułów:

https://edukacja.dziennik.pl/artykuly/9436084,zlozyli-swoje-propozycje-tak-chca-zmienic-lekcje-jez-polskiego.html

Czytaj więcej

Wizyta w MEN u wiceminister p. Katarzyny Lubnauer

15 stycznia 2024 r. przedstawiciele Zarządu Głównego Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów spotkali się z p. Katarzyną Lubnauer, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, na prekonsultacjach dotyczących podstawy programowej języka polskiego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej, lektur, oceniania, egzaminu ósmoklasisty i matury. 

W czasie ponadgodzinnej rozmowy mogliśmy przedstawić nasze stanowisko dotyczące  sytuacji języka polskiego w szkole, a także problemów, z jakimi nauczyciele mierzą się każdego dnia. 

Cieszy nas fakt, że najważniejsze osoby w MEN chcą rozmawiać z praktykami, czyli nauczycielami obecnie pracującymi w szkole, egzaminatorami i doradcami metodycznymi. Dziękujemy, że nasz głos został wysłuchany. 

Konkurs Twórczości Literackiej Konkurs literacki dla regionu radomskiego

SNaP wraz z Biblioteką Pedagogiczną w Radomiu oraz z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Radomiu (MSCDN), Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich Oddział w Radomiu (SBP), Akademią Handlową i Nauk Stosowanych w Radomiu (AHNS) organizują Konkurs Twórczości Literackiej.

Patronem I edycji odbywającej się w 2024 r. jest Zbigniew Herbert.

Bliższe informacje znajdują się pod linkiem:

https://bibliotekapedagogiczna.pl/2023/12/28/formularz-zgloszeniowy-konkurs-tworczosci-literackiej/

Zachęcmy do udziału.

Ferie!

Przed nami czas ferii zimowych. Życzymy, by były to chwile wypoczynku, relaksu, zadbania o siebie. Znajdźmy czas na spotkanie z przyjaciółmi, przeczytanie dobrej książki czy wyjazd. 

Harmonogram przerwy zimowej dla województw:

- 15-28 stycznia 2024 r.: dolnosląskie, mazowieckie, opolskie i zachodniopomorskie,

- 22 stycznia - 4 lutego 2024 r.: podlaskie, warmińsko-mazurskie,

- 29 stycznia - 11 lutego 2024 r.: lubelskie, łódzkie, podkarackie, pomorskie, śląskie,

- 12-25 lutego 2024 r.: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie.

Zarząd Główny Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów

Czytaj więcej

Oprowadzanie kuratorskie po wystawie "Polscy Monachijczycy" w Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu.

Radomskie Muzeum im. Jacka Malczewskiego to niesamowite miejsce, w którym się dzieje. 12 grudnia 2024 r. grupa nauczycieli należących do oddziału SNaP w Radomiu miała przyjemność uczestinczyć w oprowadzaniu kuratorskim po wystawie "Polscy Monachijczycy". Pani Paulina Szymalak-Bugajska z wielkim znawstwem i erudycją opowiedziała o wybranych na wystawę obrazach polskich malarzy należących do Królewskiej Akademii w Monachium.

 

Czytaj więcej

Debata ekspercka "Współczesne przygotowanie nauczyciela do pracy" Pierwsza z cyklu trzech debat zaplanowanych przez Pracownię Pedagogiczną im. prof. Ryszarda Więckowskiego.

7 grudnia 2023 r. w sali konferencyjnej MSCDN odbyła się ogólnopolska debata ekspercka na temat przygotowania nauczyciela do pracy. Wśród zaproszonych osób znależli się wykładowcy uniwersyteccy, nauczyciele i dyrektorzy szkół z całej Polski. 

Wśród tematów znalazły się m.in. wymagania wobec studentów, którzy planują być w przyszłości nauczycielami. Ważne były opinie mówiące o nauczaniu w przedszkolu i młodszych klasach szkoły podstawowej. Te pierwsze lata w edukacji mają wielki wpływ na późniejszą edukację. 

Uczestnicy mieli możliwość wyrażenia swojego zdania, wypowiedzenia na forum o problemach, z którymi się borykają.

 

Czytaj więcej

VI Festiwal Nauczycieli 25 listopada 2023 r. w Warszawie w "Centrum Żoliborz" odbył się VI Festiwal Nauczycieli, w którym uczestniczyły członkinie Zarządu SNaP: Irmina Warmiak, Edyta Malec-Ćwiek i Bożena Czarnecka-Akus, a jednym z prelegentów był Jarosław Wowak.

Festiwal Nauczycieli to doroczna ogólnopolska konferencja nauczycieli adresowana do nauczycieli szkolnych i akademickich, pedagogów, metodyków, konsultantów, ekspertów wszystkich specjalności i etapów edukacyjnych oraz osób związanych z oświatą i edukacją. Motywem  przewodnim stał się temat Nauczyciel jutra czy nauczyciel dziś? Festiwal był czasem rozmów o nauczycielach i ich funkcjonowaniu ,,dzisiaj i jutro”. Poruszano różne kwestie, m.in. rolę nauczyciela we współczesnej polskiej szkole, budowanie poczucia własnej wartości czy myślenie krytyczne jako kompetencja z potencjałem.

Jarosław Wowak w swojej prelekcji odniósł się do kształcenia nauczycieli. Podkreślił rangę tego zawodu i wskazał, jakie kompetencje są niezbędne do przygotowania przyszłych nauczycieli, aby w zderzeniu z rzeczywistością nie ponieśli porażki.

Czas spędzony na konferencji był czasem pozytywnych wrażeń, relacji i mądrych rozmów o edukacji.

Czytaj więcej

IX Uroczysty Kongres Polonistów i Bibliotekarzy im. prof. Tadeusza Zgółki 24 listopada 2023 r. w Warszawie odbyła się kolejna edycja Kongresu Polonistów i Bibliotekarzy pod hasłem "Twórczy wymiar kształcenia polonistycznego: Język i kultura cyfrowa".

Wzorem lat ubegłych kongres rozpoczął się  koncertem skrzypcowym. Potem miała miejsce debata ekspercka, w której wzięli udział prof. Katarzyna Kłosińska, prof. Halina Zgółkowa i prof. Jerzy Bralczyk. Słowem przewijającym się w trakcie rozmowy było współbycie jako podstawa mówienia, rozmawiania, słuchania, pytania i pisania. 

Wśród tematów poruszanych na konferencji były sztuczna inteligencja, edukacja filmowa, wspomnienie Wisławy Szymborskiej, edukacja etnograficzna, literatura young adult, zdrowie psychiczne nastolatków, krytyczna analiza tekstu oraz historia oświaty. Ostatnie dwa zagadnienia przygotowały Marta Mirgos i Maria Gudro-Homicka. 

Kongres to okazja, by w kuluarach rozmawiać z nauczycielami z różnych stron Polski, poznać ich bolączki a także sukcesy. 

Performerskie czytanie "Boskiej komedii" 21 listopada 2023 r. w Teatrze Powszechnym w Radomiu odbyło się performatywne czytanie sztuki "Boska komedia. Komedia polska" autorstwa Jarosława Mikołajewskiego.

Członkowie SNaP-u wzięli udział w ciekawym przedsięwzięciu, jakim było performatywne czytanie. Tym razem aktorzy: Izabela Brejtkop, Katarzyna Dorosińska, Milena Jóźwiak, Iwona Pieniążek, Alan Bochnak, Przemysław Bosek i Jarosław Rabenda wcielili się w postacie ze scenariusza sztuki przygotowanej przez Jarosława Mikołajewskiego. W doskonale nam znaną treść "Boskiej komedii" Dantego wpleciono cytaty z innych utworów literackich, m.in. autorstwa Juliusza Słowackiego czy też fragmenty mitów greckich. Jednak najbardziej zaskakujące były nawiązania do trudnych faktów z historii Polski i Europy. 

 

Czytaj więcej

Spotkanie z twórcami filmu "Chłopi" Małżeństwo reżyserów w Aptece Kultury w Radomiu.

4 października 2023 r. ZG SNaP wziął udział w spotkaniu z reżyserami filmu "Chłopi": Dorotą Kobielą-Welchman i Hugh Welchmanem oraz jedną z malarek tworzących obrazy do tego filmu - Niną Drab. Kameralna rozmowa miała miejsce w Aptece Kultury w Radomiu.
Dyskutowaliśmy o adaptacji "Chłopów", pracy z aktorami i z malarzami, a także trudnościach, jakie pojawiały się w trakcie prac, a były to m.in. przymusowe przerwy spowodowane pandemią. Reżyserskie małżeństwo bardzo wyczerpująco i niesamowicie ciekawie opowiadało nam historię filmu.
Nina Drab obecnie pracuje w pracowni konserwacji w radomskim Muzeum im. Jacka Malczewskiego. Gdy stawała do castingu malarskiego, kończyła studia w Toruniu. Stworzyła ok. 250 obrazów wykorzystanych w filmie. Mieliśmy więc szansę zobaczyć, jak wyglądały boksy malarskie i praca nad konkretną sceną.
Oczywiście - byliśmy już po przedpremierowym seansie filmu "Chłopi" w kinie Helios, więc mogliśmy odnosić się do współczesnej adaptacji.
Życzymy reżyserom wielu nagród filmowych, w tym najważniejszej - Oscara!
 
Czytaj więcej

Dzień Edukacji Narodowej Pracownikom oświaty w dniu ich święta składamy serdeczne życzenia.

W Dniu Edukacji Narodowej wszystkim osobom związanym z oświatą - nauczycielom, wychowawcom, pedagogom - życzymy zadowolenia z wykonywanej pracy.

Byście spełniali się w tym niełatwym zawodzie, czując szacunek uczniów i ich rodziców.

Byście odnosili sukcesy osobiste i zawodowe.

Byście dalej chcieli być nauczycielami - mentorami, edukatorami, wychowawcami.

Niech praca z młodzieżą będzie dla wszystkich źródłem pozytywnych wyzwań i motywacją do rozwijania pasji.

Zarząd Główny SNaP-u

 

Czytaj więcej

Szkolenie „Lekcje z lekturą. Przed egzaminem ósmoklasisty” Szkolenie warsztatowe online prowadzone przez mgra Roberta Chamczyka.

Zapraszamy nauczycieli na szkolenie warsztatowe online "Lekcje z lekturą. Przed egzaminem ósmoklasisty", które odbędzie się 24 października 2023 r. o godz. 16.30.

W programie szkolenia m.in.:

  1. Etapy omawiania lektury.
  2. Język lektur a język ucznia (leksyka, składnia, znaczenia).
  3. Treści konieczne do omówienia lektury (świat przedstawiony, problematyka, charakterystyka bohaterów, cechy rodzajowe i gatunkowe).
  4. Mapa motywów.
  5. Bank pomysłów na omawianie oraz przegląd metod i form pracy z lekturą.
  6. Lektury obowiązkowe na egzaminie ósmoklasisty.

Zapisy odbywają się poprzez link:

https://system.mscdn.pl/zewnetrzne/zgloszenie/id/24405/o//w/Siedlce

Szkolenie przeprowadzone zostanie w ramach doskonalenia nauczycieli przygotowujących ósmoklasistów do egzaminu.

Każdy zarejestrowany uczestnik szkolenia otrzyma potwierdzenie udziału.

Szczegółowe informacje:                                    

                          doradca metodyczny Bożena Czarnecka-Akus tel. 501797627 (ZG SNaP)

Narodowe Czytanie 2023 12 edycja Narodowego Czytania przybliżyła wszystkim powieść „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. Pozycja ta została wybrana przez prezydenta Polski Andrzeja Dudę, by umocnić przekonanie o podstawowym prawie każdego narodu do własnej wolności i suwerenności.

Państwo Andrzej i Agata Dudowie czytali fragmenty tego pięknego utworu 12 września 2023 r. w Ogrodzie Saskim w Warszawie.

https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/narodowe-czytanie-nad-niemnem-para-prezydencka,74280

Również członkowie Zarządu Głównego SNaP-u wzięli udział w Narodowym Czytaniu.

Wiceprzewodnicząca Edyta Malec-Ćwiek czytała fragmenty „Nad Niemnem” w sobotę o 14.00 w ogrodzie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu. Nasza polonistka znalazła się w doborowym towarzystwie władz Radomia. Czytanie zaczęła para Radosław Witkowski (prezydent Radomia) i Marta Michalska-Wilk (wiceprezydent Radomia). Potem tekst kontynuowali wiceprezydent Katarzyna Kalinowska, wiceprezydent Mateusz Tyczyński, dyrektor Wydziału Kultury Sebastian Równy oraz dyrektor Muzeum Wsi Radomskiej Ilona Jaroszek.

https://www.facebook.com/1436800211/posts/pfbid0fXsiyCrAr3AXqCEDGVbyQc97dNnNpUGC7LtbWqzMCFwdsQLY81vN1fEpv7uzYd3Gl/?sfnsn=mo

https://www.facebook.com/mbpradom/posts/pfbid0VLcTuCMSVfAyo8HpqzRnSiq2EsQB11v7xE8WhbVpErFuobLnFk1nSSXNTpmb54L4l

Sekretarz SNaP-u Jarosław Wowak przygotowywał do udziału w Narodowym Czytaniu swoich uczniów, którzy prezentowali się  w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Otwocku.

https://www.facebook.com/powiat.otwocki/posts/pfbid02qVVCb8P7QMHR6uBf5aWShFRbLLjDRfsEhspzKXs8Yv7boMsiSpQFUzRnG4Bt1ntQl

Każdy z nas jest świadomy, że warto czytać. Projekt Narodowego Czytania przybliża klasyczne pozycje polskiej literatury – te, które powinien znać każdy Polak. Nas – polonistów – cieszy każda forma promująca świadome sięganie po książki.

Oby więcej podobnych akcji!

Czytaj więcej

Nowy rok szkolny

Za nami początek kolejnego roku szkolnego. 

Jako poloniści z troską, ale i nadzieją patrzymy w przyszłość edukowanej przez nas młodzieży. Wiemy, że codzienna praca i wychowanie dadzą efekt w postaci kolejnego pokolenia, któremu nieobca będzie piękna polszczyzna i znajomość dobrej literatury.

Nauczycielom życzymy wytrwałości i zadowolenia z pracy. By w natłoku obowiązków szkolnych umieli znaleźć czas dla siebie, rodziny i przyjaciół, by rozwijali swoje zainteresowania, by mieli poczucie spełnienia i szacunku z wykonywania tego niełatwego zawodu. 

Niech ten rok będzie dla nas dobry!

Zarząd Główny Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów

 

Czytaj więcej

"Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą..."

Z wielkim bólem informujemy, że 30 lipca 2023 r. w wieku 62 lat zmarła Anna Jeżak - wieloletnia członkini zarządu radomskiego SNaP-u.

Pogrzeb odbędzie się 2 sierpnia 2023 r. o godz. 13.00 w kościele pw. Bł. Annuarity w Radomiu. Pochowanie urny z prochami nastąpi na cmentarzu przy ul. Ofiar Firleja.

Jeśteśmy pogrążeni w wielkim smutku!

Żegnaj, Aniu!

Zarząd Główny i członowie SNaP-u.

Zebranie Zarządu Głównego SNaP-u

30 czerwca 2023 r. odbyło się zebranie Zarządu Głównego SNaP-u oraz Komisji Rewizyjnej. Celem spotkania było m.in. dokooptowanie nowych członków zarządu.

W skład nowego zarządu weszli:

Irmina Warmiak – przewodnicząca

Edyta Malec-Ćwiek – zastępca przewodniczącej

Bożena Czarnecka-Akus – skarbnik

Jarosław Wowak – sekretarz

Małgorzata Boruta – członek

 

Członkowie Komisji Rewizyjnej SNaP-u pozostają bez zmian, czyli:

Marta Mirgos – przewodnicząca

Bożena Mierzwiak – członek

Maria Gudro-Homicka – członek

 

Czytaj więcej

Seminarium TOLI – „Historia – impuls działań dla przyszłości” W dniach 25-29 czerwca 2023 r. odbyło się seminarium TOLI organizowane przez Instytut Nauczania o Holokauście i Prawach Człowieka im. Olgi Lengyel z Nowego Jorku.

Wśród 30 seminarzystów – nauczycieli pochodzących z różnych stron Polski - znaleźli się przedstawiciele Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów: Katarzyna Mądrachowska ze Świdnika, Aleksandra Wesołowska ze Szczecina oraz Irmina Warmiak i Jarosław Wowak z Zarządu Głównego SNaP-u.

Pięciodniowe seminarium odbywało się pod hasłem „Historia – impuls działań dla przyszłości. Nauczanie o zagładzie i prawach człowieka”. Wykłady i warsztaty prowadzone były przez wykładowców ze Stanów Zjednoczonych, Izraela, Rumunii i przedstawicieli polskich organizacji zajmujących się tą tematyką.

Spośród wielu ciekawych spotkań warto wymienić:

- warsztaty: „Tożsamość, stereotypy, dyskryminacja” oraz „Interdyscyplinarne podejście do edukacji o Holokauście i prawach człowieka” prowadzone przez dr Oanę Nestian Sandu,

- wykład ks. dr. Manfreda Deseloersa o Auschwitz i dialogu międzynarodowościowym, religijnym i etycznym,

- warsztat o literaturze z pogranicza Holocaustu Justyny Radomińskiej.

W czasie seminarium pracowaliśmy nad scenariuszami zajęć i projektami. Debatowaliśmy nad realizacją i przykładami dzieł w kontekście określonych lekcji na różnych poziomach. Wymienialiśmy swoje doświadczenia i pomysły na to, jak zainteresować uczniów we współczesnej szkole, ale jednocześnie nie zapominać o korzeniach. Pamięć o ważnych miejscach i zdarzeniach z historii Polski i świata powinna być ponad realizację podstawy programowej. Żaden utwór nie powstał przypadkiem – jego autor zawsze jest uwikłany w historię, w okoliczności, w bycie wśród innych.

Literatura i kultura mniejszości narodowych, wyznaniowych czy etnicznych to ważny element współczesnego nauczania. W szkołach spotykamy się z uczniami wielu kultur. Warto pamiętać o ich korzeniach i tradycjach, a także odpowiednim doborze słów, tak by nie ulegać stereotypom i uprzedzeniom. Problemy dotyczące tożsamości, antysemityzmu czy też dyskryminacji są obecne w literaturze. Jako nauczyciele musimy umieć o nich rozmawiać i podkreślać ich wagę.

 Irmina Warmiak, Jarosław Wowak

Zdjęcia w galerii (TOLI 2023)

Czytaj więcej

Zebranie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów

30 czerwca 2023 r. o godz. 12.00 w siedzibie MSCDN w Warszawie przy ul. Świętojerskiej 9 (sala nr 1) odbędzie się zebranie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów związane ze zmianami w Zarządzie Głównym. Porozmawiamy o tym, co dzieje się w stowarzyszeniu i o jego przyszłości.

Zapraszamy członków ZG SNaP-u.

Czytaj więcej

Konkurs genealogiczny dla uczniów klas 4-7 szkoły podstawowej

Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Archiwa Państwowe zapraszają do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu genealogicznego, który kierowany jest do uczniów klas 4-7 szkoły podstawowej. Głównym zadaniem jego uczestników jest przygotowanie drzewa genealogicznego swojej rodziny. To doskonała okazja dla młodych ludzi do poznania losów swojej rodziny oraz historii małej ojczyzny wpisującej się w dzieje naszego kraju.

Praca nad wykonaniem drzewa skłania do przejrzenia dokumentów i pamiątek po naszych krewnych i może zaowocować odkryciem nieznanych do tej pory epizodów z przeszłości rodziny. Osoby, które zdecydują się podjąć to wyzwanie, będą miały okazję wkroczyć w pasjonujący świat genealogii, poznać prawa którymi się narządzi i narzędzia, którymi posługuje.

Uczestnicy konkursu mogą oczywiście liczyć na fachową pomoc Archiwum Państwowego w odtwarzaniu dziejów rodzin i poszukiwaniu do niej źródeł. Zdobywanie potrzebnych informacji i umiejętności można zacząć od zapoznania się ze specjalnie opracowanym „Poradnikiem młodego genealoga uczestnika konkursu”, który dostępny jest online pod adresem: https://archiwarodzinne.gov.pl/konkurs/poradnik-mlodego-genealoga

Praca konkursowa powinna zawierać:

- drzewo genealogiczne zapisane w formacie pdf. lub HTML,

- opis drzewa zawierający dane biograficzne, liczbę pokoleń i osób, które znalazły się na stworzonym drzewie,

- przekaz ukazujący kontekst historyczny i dzieje rodu,

- odwzorowania cyfrowe dokumentów źródłowych wykorzystanych do przygotowania drzewa genealogicznego wraz z opisem ich pochodzenia,

- bibliografię,

- informację o możliwości innowacyjnego sposobu wykorzystania pracy jako projektu edukacyjnego.

 Przygotowane prace należy zgłosić do 4 maja 2023 r., korzystając z formularza zgłoszeniowego znajdującego się pod adresem: https://archiwarodzinne.gov.pl/konkurs/formularz-zgloszeniowy.

Wszystkie informacje potrzebne do wzięcia udziału w konkursie mieści jego regulamin dostępny na https://archiwarodzinne.gov.pl/konkurs

Finaliści, laureaci i wyróżnieni otrzymają okolicznościowe dyplomy i nagrody rzeczowe.

Listy finalistów zostaną ogłoszone najpóźniej do 31 maja 2023 roku.

Lista laureatów i wyróżnionych uczniów zostanie ogłoszona do 30 czerwca 2023 roku.

Czytaj więcej

Mazowiecki Kongres Edukacji Uniwersytet Warszawski, 14-15 kwietnia 2023 r.

W dniach 14-15 kwietnia 2023 r. na Uniwersytecie  Warszawskim (ul. Dobra 55) odbędzie się Mazowiecki Kongres Edukacji.

Kongres stanowi szczególną okazję do wymiany poglądów z nauczycielami akademickimi Uniwersytetu Warszawskiego, zaangażowanymi w kształcenie nauczycieli i pedagogów, i prowadzącymi badania z zakresu szeroko pojętej edukacji, a także z osobami zwłaszcza z regionu Mazowsza, aktywnie uczestniczącymi w tworzeniu obecnego kształtu oświaty.

Udział w Kongresie mogą wziąć nauczyciele, osoby zarządzające oświatą oraz rodzice - wszyscy zainteresowani dyskusją nad stanem obecnym, a nade wszystko przyszłością edukacji. 

Mazowiecki Kongres Edukacji to przestrzeń dla rodziców, nauczycieli, wychowawców i opiekunów, a także organizatorów życia edukacyjnego, którzy pragną podzielić się z innymi swoimi pomysłami w zakresie dobrych praktyk oraz wspólnie poszukiwać rozwiązań dla sytuacji szczególnie trudnych.

W ramach przedsięwzięcia można wziąć udział w dziesięciu sesjach, w tym w pięciu sesjach równoległych oferujących siedem lub osiem zajęć do wyboru, głównie warsztatowych, trzech plenarnych, a także dwóch wydarzeniach towarzyszących. Wybór poszczególnych zajęć jest swobodny, zgodny z  zainteresowaniami, potrzebami i możliwościami czasowymi. Można zatem zarejestrować swój udział tylko w jednej wybranej sesji, w kliku sesjach, można też zarejestrować się na wszystkie dziesięć sesji.

Zajęcia w ramach Kongresu prowadzą nauczyciele akademiccy Uniwersytetu Warszawskiego oraz zaprzyjaźnione z Uniwersytetem osoby zajmujące się profesjonalnie kształceniem i wychowaniem, reprezentujące m. in. Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów, Szkołę Edukacji, Społeczne Towarzystwo Oświatowe, Centrum Nauki Kopernik.

Udział w Kongresie jest bezpłatny jednak obowiązuje elektroniczna rejestracja na zajęcia (liczba miejsce na poszczególne zajęcia jest ograniczona).

Rejestracja przez stronę: https://www.pedagog.uw.edu.pl/mazowiecki-kongres-edukacji/

Osoby zarejestrowane i biorące udział w Mazowieckim Kongresie Edukacji uzyskają stosowne zaświadczenie od organizatorów. Rejestracja trwa od 27.03.2023 do 11.04.2023.

Pytania lub wątpliwości proszę kierować na adres: mke@pedagog.uw.edu.pl 

Czytaj więcej

Konferencja "Wychowanie to wszechstronny rozwój kolejnych pokoleń"

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli zaprasza nauczycieli, wychowawców, pedagogów szkolnych oraz wszystkich zainteresowanych tematyką nauczycieli szkół ponadpodstawowych oraz podstawowych do udziału w Konferencji pod hasłem ,,Wychowanie to wszechstronny rozwój kolejnych pokoleń” temat: Jak mądrze i pięknie żyć?

Konferencja odbędzie się w formule online, w terminie 11 maja 2023 r. (czwartek), w godzinach 16.30 – 20.15 

Link do formularza rejestracyjnego: https://system.mscdn.pl/zewnetrzne/zgloszenie/id/23471/o//w/Warszawa

 

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Czytaj więcej

Webinarium "Książka na co dzień i od święta"

Zapraszamy na webinarium pt. "Książka na co dzień i od święta".

Prowadzący Paweł Dobrzelecki:
 - zapozna uczestników z kalendarzem świąt nietypowych i wybranymi tytułami książek dla dzieci i młodzieży,
 - przedstawi możliwości wykorzystania konkretnych tytułów do prowadzenia zajęć interdyscyplinarnych,
 - podzieli się refleksjami z realizacji projektu "Książka na szóstkę - wypełniamy pustkę" i programu "Z książką przez cały rok, czyli przedszkolaki świętują".

Termin: 4 kwietnia 2023 r. w godz. 16:00 - 17:30

Dodatkowe informacje i zapisy: https://www.metis.pl/szkolenia/task,view/id,9193/

Czytaj więcej