Wakacje! Czas start!

Życzymy wszystkim członkom SNaP-u
dużo słońca, uśmiechu
i bezpiecznego wypoczynku.
Niech będzie to czas spotkań z ciekawymi ludźmi,
interesujących podróży
i odkrywania nowych, fascynujących miejsc.
Odpoczywajcie, cieszcie się słońcem i szczęśliwie
wracajcie do szkoły we wrześniu!

w imieniu Zarządu Głównego SNaP
dr Jarosław Wowak

Niepodległa, Nasza, Jedyna Podsumowanie konkursów wojewódzkich organizowanych przez SNaP Oddział w Lublinie

23 października 2018  roku w Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli przy ulicy Dominikańskiej 5  odbyło się podsumowanie ogłoszonych przez Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów, Oddział w Lublinie, trzech wojewódzkich  konkursów zorganizowanych z okazji 100 – lecia odzyskania Niepodległości: literackiego, plastycznego i konkursu na prezentację multimedialną.  Konkursy  Patronatem  Honorowym objęli: Marszałek Województwa Lubelskiego, Pan Sławomir Sosnowski;  Lubelski Kurator Oświaty, Pani Teresa Misiuk; Dyrektor LSCDN, Pan Andrzej Zieliński. W uroczystości podsumowania wzięli udział: Pani Alicja Ciszek- Roskal, wicedyrektor LSCDN,  Dyrektor ZSE im. A. i J. Vetterów, Pani Marzenna Modrzewska – Michalczyk, członkowie SNaP, nauczyciele i uczniowie.

Pani wicedyrektor LSCDN,  przywitała zebranych: Honorowych  Gości, członków lubelskiego oddziału SNaP, nauczycieli  i  młodzież szkolną. Wykład  na temat roli Lublina    w roku odzyskania Niepodległości wygłosił nauczyciel ZSE im. A. i J. Vetterów, Pan Jarosław Płachecki. Wystąpienie, ilustrowane prezentacją  miejsc ważnych  dla lublinian,  zostało  przyjęte z ogromnym  zainteresowaniem  przez obecnych nauczycieli i uczniów. Później  zebrani obejrzeli film pt. Niezwyciężeni.

Następnie głos zabrała Bożenna Jankiewicz, która przypomniała genezę ogłoszenia konkursów i cele, jakimi kierowali się organizatorzy. Konkursy: literacki i na prezentację multimedialną  adresowane były do uczniów VII klas szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych a  konkurs plastyczny do: uczniów klas 4-7 szkół podstawowych.

Główne cele konkursów poświęconych odzyskaniu Niepodległości przez Polskę pod hasłem Niepodległa, Nasza, Jedyna  to:

  • Włączenie  dzieci i młodzieży  do aktywnego uczestnictwa w obchodach 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.
  • Popularyzacja i upowszechnianie wiedzy o historii Polski i walki narodu o niepodległość, dziejów oręża polskiego.
  • Odkrycie bogactwa uniwersalnych wartości, w tym patriotyzmu i szacunku dla dokonań minionych pokoleń,  tkwiących w utworach różnych twórców kultury.
  • Aktywizowanie uczniów zdolnych do rozwijania twórczych pasji, pogłębiania własnych zainteresowań oraz umiejętności redakcyjnych.
  • Kształtowanie umiejętności z zakresu technologii informacyjnej.

Czytaj więcej

Wyrazić siebie / Pobądź ze mną

Wszystkie pory roku słowem i kreską

...i tak stawał się świat...

Po czwartej turze rozmów przy ,,Okrągłym Stole” edukacyjnym

W dniu 17 czerwca 2019r., w siedzibie Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Lecha Kaczyńskiego, odbyła się debata plenarna nt. polskiej oświaty z udziałem pana Premiera Mateusza Morawieckiego, p. Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego, p. ministra Macieja Kopcia, przewodniczących ,,podstolików”, Parlamentarzystów. W debacie wzięli udział dotychczasowi uczestnicy obrad, a także nowi eksperci, przedstawiciele fundacji, stowarzyszeń, nauczyciele i młodzież. Każdy uczestnik debaty miał możliwość wypowiedzenia się na temat już wcześniej przedstawionych lub nowych postulatów.

Debatę rozpoczął p. Premier Mateusz Morawicki, przedstawiając zagadnienia, które w pierwszej kolejności będą rozpatrzone, mianowicie: zmiany w kształceniu nauczycieli, doskonaleniu nauczycieli, roli rodziców w szkole. Pan Premier zapowiedział, że po tej turze rozmów ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawi projekt zmian. Pan Minister Dariusz Piontkowski w swojej wypowiedzi  podkreślił,  że w tak krótkim czasie nie da się poprawić stanu nauczania. Zwrócił uwagę na konieczność zmian w kształceniu nauczycieli i roli praktyk studenckich oraz na profesjonalne doskonalenie nauczycieli.

W wypowiedzi uczestników przewijały się tematy takie jak: podwyższenie pensum nauczycieli, wynagrodzenie nauczycieli zależne od jakości pracy, poprawienie stanu cyfryzacji w szkołach i kształcenie nauczycieli w tym zakresie, bezpieczeństwo dzieci  i młodzieży, wzmocnienie roli dyrektora , zmiana oceny nauczyciela, zmiana formuły nadzoru pedagogicznego, odbudowanie autorytetu nauczyciela i rodziców, stworzenie szansy dla stowarzyszeń, które chcą chronić dzieci, ustalić wartości, które szkoła będzie przekazywać dzieciom, zmiana formuły egzaminów, wprowadzenie bonu edukacyjnego, nauka kompetencji, wprowadzenie logiki do szkół, zwrócenie uwagi na najważniejszą rolę szkoły – nauczanie, które wymaga rewolucyjnej zmiany.

Maria Gudro-Homicka

Po obradach Okrągłego Stołu 10 maja 2019r.

Podczas ogólnych obrad przedstawiciele stolików przedstawili wnioski przedstawione podczas pierwszego stolika.

Obrady prowadziła p. Anna Ostrowska, rzecznik prasowy MENu.

Pan Premier Mateusz Morawiecki podziękował zebranym za postulaty i oddał glos przewodniczącym podstolików:

I. Wypowiedzi przewodniczących:

1. Jakość w edukacji - p. minister Marzena Machałek

- Podkreślenie roli dyrektora szkoły/placówki i zwiększenie jego autonomii jako priorytet,
- Zwiększenie roli dyrektora szkoły w mierzeniu jakości szkoły,
- Brak spójności w tym ,co jest w dokumentach oświatowych ,a tym ,co w praktyce; dwa, trzy dokumenty wykluczające się.

Zobacz galerię zdjęć Czytaj więcej

Spotkanie z dr. Mateuszem Grabowskim

W dniu 29 maja 2019r. na UW Warszawski Oddział Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza zorganizował spotkanie z dr. Mateuszem Grabowskim, autorem transliteracji rękopisów wierszy wchodzących w skład "Vade-mecum" Cypriana Norwida. Jest to pierwsza próba wydania Norwidowskiego dzieła z uwzględnieniem wszystkich elementów autorskiego zapisu, tym samym ukazująca często nieznane redakcje jego najbardziej cenionych liryków. Dzięki temu może służyć jako znakomita baza materiałowa do badań z zakresu tekstologii.

Czytaj więcej

Ogólnopolska konferencja nauczycieli w PMDK "Linia Otwocka" 1-7 kwietnia 2019

Czytaj więcej

O edukacji literackiej nie tylko dla polonistów

To, czego uczą i czego wymagają od młodzieży poloniści w szkołach, a humaniści na uniwersytetach, ma kluczowe znaczenie dla stanu polskiej tożsamości i kultury. Dlatego mam nadzieję, że publikacja ta trafi nie tylko do rąk nauczycieli języka polskiego, ale także do innych czytelników, w jakikolwiek sposób zainteresowanych teraźniejszą i przyszłą kondycją polskiego intelektu i polskiej duszy”.

Andrzej Waśko – historyk literatury, prof. nauk humanistycznych, pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego, autor książek o literaturze polskiej (ostatnio Historia według poetów, 2015), wydawca, publicysta (Demokracja bez korzeni, 2009), redaktor naczelny dwumiesięcznika „Arcana”. W latach 2016-2017 jeden z koordynatorów prac nad nową podstawą programową języka polskiego. Obecnie doradca Prezydenta RP i członek Narodowej Rady Rozwoju. O edukacji literackiej jest zbiorem szkiców określających podstawowe wymagania, jakim powinno sprostać szkolne nauczanie języka polskiego.

„Kroniki Saltamontes” Moniki Marin Nowa propozycja współczesnej lektury nadobowiązkowej

Podczas ostatniej konferencji SNaP 23 marca 2019r. w Otwocku została zaprezentowana ciekawa propozycja lektury nadobowiązkowej autorstwa współczesnej szczecińskiej pisarki Moniki Marin, „Kroniki Saltamontes”. Dlaczego tę propozycję polecamy jako godną uwagi bibliotekarzy i nauczycieli polonistów, uczących w szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych?

Czytaj więcej

Niezwykła przygoda Żumy i jej balonowej gumy Odkryj magiczną moc książek, przyjaźni i... gumy balonowej!

Ania wraz ze swoją mamą przeprowadza się do Warszawy. W nowym miejscu czuje się zagubiona – nie ma tu żadnych znajomych i musi sama radzić sobie w szkole. Dodatkowo brakuje jej towarzystwa ukochanego taty, który zaginął w tajemniczych okolicznościach jeszcze przed przeprowadzką. Wszystko zmienia się pewnego dnia, kiedy Ania poznaje Dionizego. Szybko zaprzyjaźnia się z chłopcem i przypadkiem trafia na ślad zaginionego taty. Wie, że musi spróbować go odnaleźć za wszelką cenę. Przyjaciele wyruszają w ekscytującą podróż, podczas której czeka ich spotkanie z nieznajomym z innego wymiaru, walka z niebezpiecznymi porywaczami oraz wyprawa na planetę przyszłości. Co wyniknie z tych niesamowitych przygód? Czy misja Ani i Dionizego zakończy się sukcesem? Przekonajcie się sami! 


W mieszkaniu Ani nadal panowała błoga cisza. Dziewczynka już jednak nie spała. Siedziała na swoim łóżku i spoglądała na pomarańczowy zegar wiszący na ścianie. Po kilku minutach rozmyślania, Ania usłyszała dźwięk otwierających się drzwi. W przedpokoju zaświeciło się światło, ale już po chwili zgasło. Był to znak, że mama przygotowała śniadanie i wyszła do pracy. Ania poczuła się niepewnie. Coś nowego zaczęło ją niepokoić. Od przeprowadzki z Krakowa do Warszawy, jej dotychczasowe życie stanęło na głowie. W dodatku nieobecność taty sprawiła, że dziewczynce trudno było przyzwyczaić się do nowej sytuacji.

Wojciech Wajda - Jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego, obecnie pracuje jako nauczyciel języka polskiego. Wśród innych propaguje ideę działania w wolontariacie. Jego zainteresowania to książki, podróże górskie, gry planszowe oraz koty.

W Roku Gustawa Herlinga Grudzińskiego - refleksje pokonferencyjne

 

W setną rocznicę urodzin (20 maja 2019r.) Gustawa Herlinga Grudzińskiego, wybitnego pisarza i publicysty emigracyjnego, więźnia sowieckich łagrów, uczestnika Bitwy pod Monte Casino, współtwórcy ,,Kultury paryskiej”, radia ,,Wolna Europa”, Sejm Rzeczypospolitej polskiej ustanowił rok 2019 Rokiem Gustawa Herlinga Grudzińskiego.

Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów już jesienią 2018r. podjęło uchwałę o uhonorowaniu wybitnego Jubilata, wielkiego nieugiętego Człowieka, który po nieludzkich cierpieniach w łagrach sowieckich z wielkim zaangażowaniem pomagał Polakom, angażując się w antykomunistyczną opozycję.

Zarząd Główny SNaPu przy współudziale Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli pod honorowym patronatem Ambasady Izraela, Jej Ekscelencji pani Ambasador Anny Azari oraz Starosty Powiatu Otwockiego, p. Cezarego Łukaszewskiego, zorganizował ogólnopolską konferencję dla nauczycieli polonistów, bibliotekarzy, wychowawców.

Konferencja odbyła się 23 marca 2019r. w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Otwocku, przy ulicy Poniatowskiego 10. W konferencji wzięło udział około 300 osób z całej Polski, od Szczecina do Wrocławia przez Racibórz, Częstochowę, Radom, Łódź, Siedlce, Warkę, Ciechanów, Garwolin, Pilawę, Warszawę, Otwock itp. Na uwagę zasługuje liczny udział młodzieży z otwockich szkół ponadpodstawowych.

Konferencję otworzył Jarosław Wowak, przewodniczący Zarządu Głównego SNaPu, nauczyciel polonista w Nukleoniku w Otwocku. Powitał patrona p. Starostę, Martę Choroszczyńską, przedstawicielkę MSCDNu, innych szacownych Gości oraz nauczycieli z całej Polski. Udzielił też głosu Marii Gudro-Homickiej, która przybliżyła zebranym historię SNaPu.

Tematy przedstawione podczas konferencji przez wybitnych wykładowców były trudne emocjonalnie dla odbiorców, lecz słuchacze od godziny 10.00 do godziny 17.00 słuchali z dużym zainteresowaniem.

Wiodący temat, związany z dostojnym Jubilatem ,,Poza nieubłaganą logiką ideologii. O Gustawie Herlingu Grudzińskim” wygłosił p. dr Piotr Karwowski, literaturoznawca, doktor nauk humanistycznych UW. W swoim wystąpieniu zachęcał, aby nauczyciele spojrzeli na Grudzińskiego jak na człowieka XX wieku, z jego cierpieniem, dylematami moralnymi. Bohaterem utworów G.H. Grudzińskiego jest człowiek poszukujący moralnego ładu i prawdy. Bardzo interesujący wykład wygłosił prof. Cezary Król, z ASP w Warszawie, historyk, politolog, który specjalizuje się w historii najnowszej i stosunkach polsko-Niemieckich. Przedstawiając postać Hansa von Herwartha, pokazał dylematy moralne niemieckiego arystokraty w trudnych wojennych czasach, kiedy lojalność wobec władzy kłóciła się z moralnością człowieka.

Swoją osobowością, pasją, opowieścią o dylematach moralnych człowieka porwał słuchaczy Szymon Hołownia, znany dziennikarz, filozof, felietonista; autor książek filozoficzno- moralnych.

Trudne zagadnienia związane z twórczością G. Herlinga Grudzińskiego uwieńczył spektakl teatralny Teatru Oratorium z Warszawy ,,Wywózki, łagry, Katyń”, świadectwo tamtych dni, historia i geneza sowieckiej zbrodni.

Pan Antoni Buchała, polonista, dyrektor LO Katolickiego z Libiąża, egzaminator OKE, współautor nowej podstawy programowej, przybliżył nauczycielom nową lekturę oraz propozycję nowej matury w 2023 roku.

Optymistyczne wystąpienie naszej Koleżanki Wiesi Penc-Chmiel ze Szczecina, prezentującej lekturę o wartościach, o szczęściu i miłości wysłuchaliśmy z przyjemnością

W konferencji wzięły udział wydawnictwa pedagogiczne, firma Sirowa dbająca
o kondycję gardła nauczycieli, pracujących głosem.

Maria Gudro-Homicka

Refleksja pokonferencyjna

W dniu 23.03.19 odbyła się w Otwocku  konferencja, zorganizowana przez Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów “O cierpieniu i kryzysie wartości”. Już sam temat zapowiadał, że będzie refleksyjnie, ale nie przypuszczałam, iż poruszy we mnie najgłębsze pokłady wrażliwości serca.

Ujęło mnie wystąpienie p. Wiesławy Penc-Chmiel, która zaprezentowała powieść Moniki Marin pt.:”Kroniki Santamontes”, polecając ją nauczycielom jako utwór o wartościach. Zapadło mi w pamięci zdanie: ”Najwięcej miłości potrzebują te dzieci, które najmniej na nią zasługują”

O dylematach moralnych współczesnego człowieka mówił p. Szymon Hołownia, który uświadomił mi, że świat stoi na krawędzi przepaści z perspektywą biologicznej zagłady ludzkości. Wygodne życie, skrajny egoizm, brak troski o przyszłe pokolenia, a nade wszystko nieprawdopodobna pazerność możnych tego świata prowadzi do tragedii. To wszystko budzi uzasadniony niepokój bardziej światłych mieszkańców kuli ziemskiej.

Niezwykle poruszający był występ teatru “Oratorium” pt.: Wywózki, łagry, Katyń”, który potwierdza tezę, że coś poszło nie tak w tym świecie.

Wierzę, że jest jeszcze jakaś szansa na zmianę i nadzieja, że nie wszystko stracone, a lekarstwo jest w naszych rękach. Spotkanie bardzo udane i  potrzebne właśnie nauczycielom, którzy mają szeroki kontakt z młodymi ludźmi.

Zofia Czarnocka
Członek Komisji Rewizyjnej SNaPu

"Madame" Antoniego Libery nowa lektura w podstawie programowej dla szkoły średniej

Powieść Madame Antoniego Libery, pierwszy raz wydana w roku 1998, potem wielokrotnie wznawiana, doczekała się wielu recenzji i omówień (spis najważniejszych z nich, wybranych przez autora, zawiera ponad 20 pozycji). W związku z tym, że powieść była już na liście lektur nadobowiązkowych, chociaż nie doczekała się tradycji jej omawiania w dydaktyce szkolnej i raczej nie zadomowiła się w świadomości nauczycieli, a tym bardziej uczniów, jednak jej szkolne streszczenia i omówienia w postaci różnego rodzaju bryków i ściąg są dostępne w Internecie. Moje wystąpienie jest pomyślane nie jako kolejna recenzja, lecz raczej jako garść praktycznych wskazówek, z których mogą skorzystać nauczyciele omawiający Madame z uczniami.

Dlatego nie będę rozwijał typowo literaturoznawczych zagadnień przywoływanych w recenzjach wybitnych krytyków, którzy pisali o powieści; owszem, można powiedzieć na koniec omawiania lektury, szczególnie w ambitniejszych klasach, że to parodia Bildungsroman, że to wyrafinowana metatekstowa zabawa, doszukiwać się wpływu literackich tradycji i wskazywać na intertekstualność.

Ale trzeba pamiętać, że przesada w tym względzie łatwo zniechęci uczniów.

Jakie zatem zagadnienia warto z nimi omówić?

Czytaj więcej

Lekcja w kinie czyli jak wykształcić świadomego odbiorcę mediów

Jakie narzędzia perswazji stosują reklamodawcy? Jak reklamy odwołują się do naszych emocji? Jakie są najważniejsze elementy skutecznej reklamy? Centrum Edukacji Filmowej rozpoczęło kolejny cykl „Lekcji w kinie”, podczas którego dzieci oraz młodzież mogą poznać tajemnice świata mediów.

Centrum Edukacji Filmowej już blisko od czternastu lat prowadzi ogólnopolski program edukacji medialnej, czyli interaktywne, multimedialne Lekcje prowadzone przez zawodowych aktorów, połączone z projekcjami filmowymi. Podczas Lekcji omawiane są zagadnienia związane z filmem i mediami. Całość wpisuje się w podstawę programową na danym etapie edukacyjnym i tworzy idealne połączenie edukacji z rozrywką. Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów SNaP objęło cykl „Lekcja w kinie” patronatem honorowym.

Czytaj więcej