Misja i cele

Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów dba o rangę i poziom języka polskiego jako języka narodowego oraz o wysoki poziom edukacji polonistycznej w szkołach na wszystkich etapach kształcenia.

ZOBACZ STATUT

Po konferencji "Jeszcze nie Kresy, a już Kresy" 19 października 2019r. w Lublinie

Organizatorem konferencji było Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów Oddział w Lublinie, w którym lubelscy poloniści pracują społecznie od 1993 roku. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu koleżanki Bożenny Jankiewicz oraz członkiń i członków Oddziału spotkali się w kameralnej sali Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli na Rynku Starego Miasta nauczyciele z całej Polski - z Warszawy, z Sieradza, Łukowa, Pilawy, Łęcznej, z Lublina oraz z innych miejscowości.
Zarząd Główny SNaPu reprezentowali Maria Gudro-Homicka, honorowa przewodnicząca i dr Jarosław Wowak - przewodniczący.
Konferencję otworzył Krzysztof Staruch, dyrektor LSCDNu, witając uczestników i życząc owocnych obrad. Bożenna Jankiewicz wręczyła gościom i wykładowcom upominki w postaci 2 publikacji, ,,Lublin”- Od inspiracji do dydaktyki” oraz ,,Niepodległa”- Od inspiracji do dydaktyki”, opracowanych przez SNaP Oddział w Lublinie.

Nauczyciele języka polskiego, konsultanci metodycy, z ogromną uwagą wysłuchali interesujących wykładów nauczycieli akademickich i pracowników Muzeum im. J. Czechowicza w Lublinie, którzy z pasją mówili o swojej Małej Ojczyźnie, wielokulturowym mieście z pogranicza, które w okresie dwudziestolecia  międzywojennego zamieszkiwane było przez Polaków, Żydów, Rusinów oraz inne mniejszości narodowe, które mówili własnym językiem, mieli własną religię, ale kulturę budowali polską. Już w grudniu 1918 roku, z inicjatywy ks. Idziego Radziszewskiego, rektora Akademii Duchownej Rzymsko-Katolickiej w Petersburgu, otwarto Uniwersytet Lubelski, który kształcił studentów na czterech wydziałach naukowych – teologicznym, prawa kanonicznego, prawa i ekonomii oraz nauk humanistycznych, co przyśpieszyło rozwój kultury i sztuki w mieście. Życie kulturalne nadbystrzyckiego grodu w okresie międzywojennym ogniskowało się wokół grupki literatów wydających głośne, lecz efemerydalne pisma, m.in. „Lucifer” (redaktorem był Konrad Bielski) i „Reflektor” (redaktorem pierwszego numeru był Wacław Gralewski),  ,,Młodzież”, ,,Barykady”, ,,Dźwigary”, ,,W słońce”. W czasopismach tych debiutowali i pisali: Franciszka Arnsztajnowa, Stanisław Grędziński, Wacław Gralewski, Konrad Bielski, Witold Kasperski, Józef Czechowicz, Józef Łobodowski, Ewa Szelburg-Zarembina, Julia Hartwig, Anna Kamieńska. W 1921 roku Ludwik Hartwig założył zakład fotograficzny przy dzisiejszej ulicy Narutowicza. Był on jednym z twórców Lubelskiego Towarzystwa Fotograficznego, które powstało w 1937 roku. Jednym z jego członków był także znany lubelski farmaceuta Stanisław Magierski, który w 1937 roku nakręcił siedmiominutowy film o Lublinie.

Czytaj więcej

QUO VADIS, POLSKA SZKOŁO?

Nagroda Partner na Medal dla SNaPu

Dwa lata temu Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów  podjęło współpracę z Pedagogium, Wyższą Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie, ul. Marszałkowska 115. Do współpracy zaprosiła pani prof. Katarzyna Bocheńska –Włostowska, prorektor Uczelni. Ze SNaPu podjęli współpracę Maria Gudro-Homicka, dr Jarosław Wowak, Teresa Zawisza-Chlebowska, przystępując do Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego. Za udział w Projekcie - konferencji ,,Szkoła bez Hejtu”, decyzją kapituły Interesariuszy Zewnętrznych Pedagogów dnia 5 października 2019r., SNaP otrzymał nagrodę ,,Partner na Medal”.

Jest to duże wyróżnienie dla naszej organizacji, motywuje nas do dalszej pracy społecznej na rzecz szkół i nauczycieli polonistów w Polsce.

Szkoła bez hejtu konferencja międzynarodowa

Szkoła bez hejtu – konferencja międzynarodowa, zorganizowana przez Pedagogium, Wyższą Szkołę Nauk Społecznych w Warszawie ze Stowarzyszeniem Nauczycieli Polonistów jako partnerem Projektu, 5 października 2019 r.

Konferencja obejmowała dwie części- dyskusję panelową i warsztaty, przybliżające metody zapobiegania oraz radzenia sobie z hejtem. W panelu wzięli udział krajowi i zagraniczni specjaliści.

Czytaj więcej

Nauczyciele piszą...

„Człowiek-Duchowość-Wychowanie” Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Udział SNaPu w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Człowiek-Duchowość-Wychowanie”, która odbyła się w dniach 3-4 października 2019 r w UKSW w Warszawie.

Konferencję prowadził prof. Janusz Michalski z UKSW, gościem specjalnym był o. Anselm Grun z Niemiec. Wykłady skupione wokół duchowości w edukacji wygłosili znani specjaliści w dziedzinie pedagogiki i psychologii, jak: prof. Nalaskowski z UMK w Toruniu, prof. Joachim Thomas z Niemiec, prof. Bogusław Śliwierski z Uniwersytetu Łódzkiego czy prof. Janusz Surzykiewicz z UKSW i wielu innych. Szczegółowe rozważania dotyczyły następujących tematów: „Rozwój osoby podstawową zasadą programów edukacyjnych”, ”Duchowość jako zasób jednostki w jej funkcjonowaniu psychospołecznym”, Duchowość we współczesnym świecie wychowawczym”, ,,Duchowość w praktyce pedagogicznej”. Interesujący nas polonistów referat wygłosiła dr Agnieszka Kowalkiewicz-Kulesza. Jej rozważania dotyczyły literatury jako źródła przeżyć duchowych i roli polonisty w dobie konsumpcjonizmu.

Na uwagę zasługuje również wypowiedź prof. Ewy Krawieckiej z Uniwersytetu w Poznaniu na temat integralnego wzorca wzrastania człowieka w Fundacji „Nasza Droga”, w oparciu o 20 lat doświadczenia kształtowania młodzieży ku wartościom.

Konferencja trwała 2 dni i nie sposób ująć wszystkiego w tak krótkiej notatce.
Na zakończenie chcę podkreślić bardzo dobrą atmosferę panującą podczas konferencji, wysoki poziom wystąpień i znakomitą organizację spotkania.

Zofia Czarnocka
Członek Komisji Rewizyjnej SNaPu

Debata oksfordzka w Belwederze

W dniu 26 września 2019 roku w Belwederze odbyła się, zorganizowana przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej A. Dudę oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej, konferencja nt."Debaty oksfordzkie i znaczenie wychowawcze retoryki w szkole",. W konferencji uczestniczył Podsekretarz Stanu w MENie, Maciej Kopeć.

Inauguracji dokonał Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP, Paweł Mucha. W konferencji uczestniczyli nauczyciele akademiccy, językoznawcy, dziennikarze, przedstawiciele Fundacji Retoryki, nauczyciele praktycy, Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów oraz uczniowie LO z Krakowa i Tarnowa. Wykład na temat retoryki wygłosili: prof. Andrzej Waśko, doradca Prezydenta RP, prof. Marek Herman, Uniwersytet Jagielloński, Igor Zalewski- Akademia Retoryki, Prezes Fundacji oraz Łukasz Słoniowski, twórca konkursu debat oksfordzkich.

Czytaj więcej

Z obrad Zespołu Dydaktycznego Rady Języka Polskiego Przy PANie

Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów od 18 lat bierze udział w zebraniach, kongresach Rady Języka Polskiego. Przedstawia stanowisko na temat oświaty, dydaktyki, metodyki pracy w szkołach, kształcenia nauczycieli, etyki słowa i komunikacji.

W dniu 23 września 2019r., w Pałacu Staszica, odbyło się kolejne spotkanie członków Zespołu z udziałem zaproszonych gości pod kierunkiem profesora Tadeusza Zgółki. Głównym tematem spotkania była metodyka pracy z uczniem zdolnym, którą zaprezentowały Beata Brajerska i Jadwiga Szylak, polonistki z Zespołu Szkół Leśnych w Lesku. Z wypowiedzi i prezentacji rezultatów pracy polonistów w tej szkole wynika, że młodzież nie tylko przyswaja wiedzę, ale zdobywa umiejętności na całe życie. Uczy się wartości – dobra, piękna, szacunku dla pracy, dla człowieka, patriotyzmu, uczciwości, więzi rodzinnych, a przede wszystkim pięknego języka ojczystego. Te umiejętności uczniowie zdobywają przede wszystkim przez udział w konkursach recytatorskich szkolnych, powiatowych, ogólnopolskich, tworząc własne teksty - wiersze, opowiadania, eseje. Pasja, z jaką nauczycielki opowiadały o swojej szkole, świadczy o tym, że szkołę tworzą uczniowie i nauczyciele. Nie pomoże żaden dokument prawny, jeśli nauczyciel nie zainteresuje uczniów wiedzą o języku, o kulturze. W tej szkole nauka to służba Polsce.

Czytaj więcej

Nauczyciele piszą "Metodyka nauczania języka polskiego"

"Jeszcze nie Kresy, a już Kresy…" konferencja

Panorama Lublina z przełomu XVI i XVII w.

"Jeszcze nie Kresy, a już Kresy…"
J. Hartwig, Elegia lubelska

Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów Oddział Lubelski we współpracy z Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Muzeum Józefa Czechowicza zapraszają nauczycieli języka polskiego i osoby zainteresowane na konferencję

"Jeszcze nie Kresy, a już Kresy…". Twórcy literatury dwudziestolecia międzywojennego związani z Lublinem.

Konferencja odbędzie się 19 października (sobota) 2019 roku w Lublinie, w Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli przy ulicy Dominikańskiej 5 i w Muzeum J. Czechowicza przy ulicy Złotej 3.
W programie: wykłady, wizyta w Muzeum J. Czechowicza i spacer po Starym Mieście. Przewidziany czas konferencji: 9.30 – 16.00.

Koszt konferencji wynosi 45 złotych. Liczba miejsc ograniczona.

Wpłaty należy wnosić na konto 88 1240 1372 1111 0010 3184 4250
Warszawa, ul. Towarowa 25, 00-958 Warszawa – do 02.10. 2019r.

Dodatkowe informacje: Numer telefonu 606 940 637, adres: bozenna36@gmail.com 

Pobierz formularz zgłoszeniowyPobierz program konferencji

SZKOŁA BEZ HEJTU konferencja ogólnopolska połączona z warsztatami metodycznymi

"Raz rozpalona do białości i brutalna,
innym razem zimna i podstępna,
niestrudzona nienawiść krąży po świecie"
A. Glucksmann

SZKOŁA BEZ HEJTU
konferencja ogólnopolska połączona z warsztatami metodycznymi

Szanowni Państwo, 

kuratorzy, dyrektorzy szkół, etycy, nauczyciele, humaniści pracujący w szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych, bibliotekarze, konsultanci, doradcy metodyczni, rodzice, studenci, młodzieży oraz wszyscy zainteresowani,

zapraszamy na ogólnopolską konferencję organizowaną przez Wyższą Szkołę Nauk Społecznych - Pedagogium w Warszawie oraz Partnerów połączoną z warsztatami metodycznymi i prezentacją programu pt.: "SZKOŁA BEZ HEJTU".

Celem konferencji jest przede wszystkim zapoznanie z problemem hejtu oraz tzw. "mową nienawiści" w XXI wieku, zwiększenie świadomości dotyczącej problemu obrażania, poznanie przyczyn i konsekwencji hejtowania, prezentacja sposobów reagowania na hejt, kształtowanie i promowanie postaw empatycznych oraz doskonalenie umiejętności rozmowy dydaktycznej związanej z hejtem, uświadomienie wagi przekazu werbalnego w budowaniu spójności społeczeństw na arenie międzynarodowej, nabycie praktycznych umiejętności radzenia sobie z "mową nienawiści", poznanie głównych zasad antyhejtowania, a przede wszystkim wyposażenie uczestników w "narzędzia" bezprzemocowego przeciwdziałania mowie nienawiści – "rozumiem, słucham, argumentuję, a nie atakuję".

Czytaj więcej

Niepodległa, Nasza, Jedyna Podsumowanie konkursów wojewódzkich organizowanych przez SNaP Oddział w Lublinie

23 października 2018  roku w Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli przy ulicy Dominikańskiej 5  odbyło się podsumowanie ogłoszonych przez Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów, Oddział w Lublinie, trzech wojewódzkich  konkursów zorganizowanych z okazji 100 – lecia odzyskania Niepodległości: literackiego, plastycznego i konkursu na prezentację multimedialną.  Konkursy  Patronatem  Honorowym objęli: Marszałek Województwa Lubelskiego, Pan Sławomir Sosnowski;  Lubelski Kurator Oświaty, Pani Teresa Misiuk; Dyrektor LSCDN, Pan Andrzej Zieliński. W uroczystości podsumowania wzięli udział: Pani Alicja Ciszek- Roskal, wicedyrektor LSCDN,  Dyrektor ZSE im. A. i J. Vetterów, Pani Marzenna Modrzewska – Michalczyk, członkowie SNaP, nauczyciele i uczniowie.

Pani wicedyrektor LSCDN,  przywitała zebranych: Honorowych  Gości, członków lubelskiego oddziału SNaP, nauczycieli  i  młodzież szkolną. Wykład  na temat roli Lublina    w roku odzyskania Niepodległości wygłosił nauczyciel ZSE im. A. i J. Vetterów, Pan Jarosław Płachecki. Wystąpienie, ilustrowane prezentacją  miejsc ważnych  dla lublinian,  zostało  przyjęte z ogromnym  zainteresowaniem  przez obecnych nauczycieli i uczniów. Później  zebrani obejrzeli film pt. Niezwyciężeni.

Następnie głos zabrała Bożenna Jankiewicz, która przypomniała genezę ogłoszenia konkursów i cele, jakimi kierowali się organizatorzy. Konkursy: literacki i na prezentację multimedialną  adresowane były do uczniów VII klas szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych a  konkurs plastyczny do: uczniów klas 4-7 szkół podstawowych.

Główne cele konkursów poświęconych odzyskaniu Niepodległości przez Polskę pod hasłem Niepodległa, Nasza, Jedyna  to:

  • Włączenie  dzieci i młodzieży  do aktywnego uczestnictwa w obchodach 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.
  • Popularyzacja i upowszechnianie wiedzy o historii Polski i walki narodu o niepodległość, dziejów oręża polskiego.
  • Odkrycie bogactwa uniwersalnych wartości, w tym patriotyzmu i szacunku dla dokonań minionych pokoleń,  tkwiących w utworach różnych twórców kultury.
  • Aktywizowanie uczniów zdolnych do rozwijania twórczych pasji, pogłębiania własnych zainteresowań oraz umiejętności redakcyjnych.
  • Kształtowanie umiejętności z zakresu technologii informacyjnej.

Czytaj więcej

Wyrazić siebie / Pobądź ze mną

Wszystkie pory roku słowem i kreską

...i tak stawał się świat...