Misja i cele

Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów dba o rangę i poziom języka polskiego jako języka narodowego oraz o wysoki poziom edukacji polonistycznej w szkołach na wszystkich etapach kształcenia.

ZOBACZ STATUT

Po obradach Okrągłego Stołu 10 maja 2019r.

Podczas ogólnych obrad przedstawiciele stolików przedstawili wnioski przedstawione podczas pierwszego stolika.

Obrady prowadziła p. Anna Ostrowska, rzecznik prasowy MENu.

Pan Premier Mateusz Morawiecki podziękował zebranym za postulaty i oddał glos przewodniczącym podstolików:

I. Wypowiedzi przewodniczących:

1. Jakość w edukacji - p. minister Marzena Machałek

- Podkreślenie roli dyrektora szkoły/placówki i zwiększenie jego autonomii jako priorytet,
- Zwiększenie roli dyrektora szkoły w mierzeniu jakości szkoły,
- Brak spójności w tym ,co jest w dokumentach oświatowych ,a tym ,co w praktyce; dwa, trzy dokumenty wykluczające się.

Zobacz galerię zdjęć Czytaj więcej

Spotkanie z dr. Mateuszem Grabowskim

W dniu 29 maja 2019r. na UW Warszawski Oddział Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza zorganizował spotkanie z dr. Mateuszem Grabowskim, autorem transliteracji rękopisów wierszy wchodzących w skład "Vade-mecum" Cypriana Norwida. Jest to pierwsza próba wydania Norwidowskiego dzieła z uwzględnieniem wszystkich elementów autorskiego zapisu, tym samym ukazująca często nieznane redakcje jego najbardziej cenionych liryków. Dzięki temu może służyć jako znakomita baza materiałowa do badań z zakresu tekstologii.

Czytaj więcej

Ogólnopolska konferencja nauczycieli w PMDK "Linia Otwocka" 1-7 kwietnia 2019

Czytaj więcej

O edukacji literackiej nie tylko dla polonistów

To, czego uczą i czego wymagają od młodzieży poloniści w szkołach, a humaniści na uniwersytetach, ma kluczowe znaczenie dla stanu polskiej tożsamości i kultury. Dlatego mam nadzieję, że publikacja ta trafi nie tylko do rąk nauczycieli języka polskiego, ale także do innych czytelników, w jakikolwiek sposób zainteresowanych teraźniejszą i przyszłą kondycją polskiego intelektu i polskiej duszy”.

Andrzej Waśko – historyk literatury, prof. nauk humanistycznych, pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego, autor książek o literaturze polskiej (ostatnio Historia według poetów, 2015), wydawca, publicysta (Demokracja bez korzeni, 2009), redaktor naczelny dwumiesięcznika „Arcana”. W latach 2016-2017 jeden z koordynatorów prac nad nową podstawą programową języka polskiego. Obecnie doradca Prezydenta RP i członek Narodowej Rady Rozwoju. O edukacji literackiej jest zbiorem szkiców określających podstawowe wymagania, jakim powinno sprostać szkolne nauczanie języka polskiego.

„Kroniki Saltamontes” Moniki Marin Nowa propozycja współczesnej lektury nadobowiązkowej

Podczas ostatniej konferencji SNaP 23 marca 2019r. w Otwocku została zaprezentowana ciekawa propozycja lektury nadobowiązkowej autorstwa współczesnej szczecińskiej pisarki Moniki Marin, „Kroniki Saltamontes”. Dlaczego tę propozycję polecamy jako godną uwagi bibliotekarzy i nauczycieli polonistów, uczących w szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych?

Czytaj więcej

Niezwykła przygoda Żumy i jej balonowej gumy Odkryj magiczną moc książek, przyjaźni i... gumy balonowej!

Ania wraz ze swoją mamą przeprowadza się do Warszawy. W nowym miejscu czuje się zagubiona – nie ma tu żadnych znajomych i musi sama radzić sobie w szkole. Dodatkowo brakuje jej towarzystwa ukochanego taty, który zaginął w tajemniczych okolicznościach jeszcze przed przeprowadzką. Wszystko zmienia się pewnego dnia, kiedy Ania poznaje Dionizego. Szybko zaprzyjaźnia się z chłopcem i przypadkiem trafia na ślad zaginionego taty. Wie, że musi spróbować go odnaleźć za wszelką cenę. Przyjaciele wyruszają w ekscytującą podróż, podczas której czeka ich spotkanie z nieznajomym z innego wymiaru, walka z niebezpiecznymi porywaczami oraz wyprawa na planetę przyszłości. Co wyniknie z tych niesamowitych przygód? Czy misja Ani i Dionizego zakończy się sukcesem? Przekonajcie się sami! 


W mieszkaniu Ani nadal panowała błoga cisza. Dziewczynka już jednak nie spała. Siedziała na swoim łóżku i spoglądała na pomarańczowy zegar wiszący na ścianie. Po kilku minutach rozmyślania, Ania usłyszała dźwięk otwierających się drzwi. W przedpokoju zaświeciło się światło, ale już po chwili zgasło. Był to znak, że mama przygotowała śniadanie i wyszła do pracy. Ania poczuła się niepewnie. Coś nowego zaczęło ją niepokoić. Od przeprowadzki z Krakowa do Warszawy, jej dotychczasowe życie stanęło na głowie. W dodatku nieobecność taty sprawiła, że dziewczynce trudno było przyzwyczaić się do nowej sytuacji.

Wojciech Wajda - Jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego, obecnie pracuje jako nauczyciel języka polskiego. Wśród innych propaguje ideę działania w wolontariacie. Jego zainteresowania to książki, podróże górskie, gry planszowe oraz koty.

W Roku Gustawa Herlinga Grudzińskiego - refleksje pokonferencyjne

 

W setną rocznicę urodzin (20 maja 2019r.) Gustawa Herlinga Grudzińskiego, wybitnego pisarza i publicysty emigracyjnego, więźnia sowieckich łagrów, uczestnika Bitwy pod Monte Casino, współtwórcy ,,Kultury paryskiej”, radia ,,Wolna Europa”, Sejm Rzeczypospolitej polskiej ustanowił rok 2019 Rokiem Gustawa Herlinga Grudzińskiego.

Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów już jesienią 2018r. podjęło uchwałę o uhonorowaniu wybitnego Jubilata, wielkiego nieugiętego Człowieka, który po nieludzkich cierpieniach w łagrach sowieckich z wielkim zaangażowaniem pomagał Polakom, angażując się w antykomunistyczną opozycję.

Zarząd Główny SNaPu przy współudziale Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli pod honorowym patronatem Ambasady Izraela, Jej Ekscelencji pani Ambasador Anny Azari oraz Starosty Powiatu Otwockiego, p. Cezarego Łukaszewskiego, zorganizował ogólnopolską konferencję dla nauczycieli polonistów, bibliotekarzy, wychowawców.

Konferencja odbyła się 23 marca 2019r. w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Otwocku, przy ulicy Poniatowskiego 10. W konferencji wzięło udział około 300 osób z całej Polski, od Szczecina do Wrocławia przez Racibórz, Częstochowę, Radom, Łódź, Siedlce, Warkę, Ciechanów, Garwolin, Pilawę, Warszawę, Otwock itp. Na uwagę zasługuje liczny udział młodzieży z otwockich szkół ponadpodstawowych.

Konferencję otworzył Jarosław Wowak, przewodniczący Zarządu Głównego SNaPu, nauczyciel polonista w Nukleoniku w Otwocku. Powitał patrona p. Starostę, Martę Choroszczyńską, przedstawicielkę MSCDNu, innych szacownych Gości oraz nauczycieli z całej Polski. Udzielił też głosu Marii Gudro-Homickiej, która przybliżyła zebranym historię SNaPu.

Tematy przedstawione podczas konferencji przez wybitnych wykładowców były trudne emocjonalnie dla odbiorców, lecz słuchacze od godziny 10.00 do godziny 17.00 słuchali z dużym zainteresowaniem.

Wiodący temat, związany z dostojnym Jubilatem ,,Poza nieubłaganą logiką ideologii. O Gustawie Herlingu Grudzińskim” wygłosił p. dr Piotr Karwowski, literaturoznawca, doktor nauk humanistycznych UW. W swoim wystąpieniu zachęcał, aby nauczyciele spojrzeli na Grudzińskiego jak na człowieka XX wieku, z jego cierpieniem, dylematami moralnymi. Bohaterem utworów G.H. Grudzińskiego jest człowiek poszukujący moralnego ładu i prawdy. Bardzo interesujący wykład wygłosił prof. Cezary Król, z ASP w Warszawie, historyk, politolog, który specjalizuje się w historii najnowszej i stosunkach polsko-Niemieckich. Przedstawiając postać Hansa von Herwartha, pokazał dylematy moralne niemieckiego arystokraty w trudnych wojennych czasach, kiedy lojalność wobec władzy kłóciła się z moralnością człowieka.

Swoją osobowością, pasją, opowieścią o dylematach moralnych człowieka porwał słuchaczy Szymon Hołownia, znany dziennikarz, filozof, felietonista; autor książek filozoficzno- moralnych.

Trudne zagadnienia związane z twórczością G. Herlinga Grudzińskiego uwieńczył spektakl teatralny Teatru Oratorium z Warszawy ,,Wywózki, łagry, Katyń”, świadectwo tamtych dni, historia i geneza sowieckiej zbrodni.

Pan Antoni Buchała, polonista, dyrektor LO Katolickiego z Libiąża, egzaminator OKE, współautor nowej podstawy programowej, przybliżył nauczycielom nową lekturę oraz propozycję nowej matury w 2023 roku.

Optymistyczne wystąpienie naszej Koleżanki Wiesi Penc-Chmiel ze Szczecina, prezentującej lekturę o wartościach, o szczęściu i miłości wysłuchaliśmy z przyjemnością

W konferencji wzięły udział wydawnictwa pedagogiczne, firma Sirowa dbająca
o kondycję gardła nauczycieli, pracujących głosem.

Maria Gudro-Homicka

Refleksja pokonferencyjna

W dniu 23.03.19 odbyła się w Otwocku  konferencja, zorganizowana przez Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów “O cierpieniu i kryzysie wartości”. Już sam temat zapowiadał, że będzie refleksyjnie, ale nie przypuszczałam, iż poruszy we mnie najgłębsze pokłady wrażliwości serca.

Ujęło mnie wystąpienie p. Wiesławy Penc-Chmiel, która zaprezentowała powieść Moniki Marin pt.:”Kroniki Santamontes”, polecając ją nauczycielom jako utwór o wartościach. Zapadło mi w pamięci zdanie: ”Najwięcej miłości potrzebują te dzieci, które najmniej na nią zasługują”

O dylematach moralnych współczesnego człowieka mówił p. Szymon Hołownia, który uświadomił mi, że świat stoi na krawędzi przepaści z perspektywą biologicznej zagłady ludzkości. Wygodne życie, skrajny egoizm, brak troski o przyszłe pokolenia, a nade wszystko nieprawdopodobna pazerność możnych tego świata prowadzi do tragedii. To wszystko budzi uzasadniony niepokój bardziej światłych mieszkańców kuli ziemskiej.

Niezwykle poruszający był występ teatru “Oratorium” pt.: Wywózki, łagry, Katyń”, który potwierdza tezę, że coś poszło nie tak w tym świecie.

Wierzę, że jest jeszcze jakaś szansa na zmianę i nadzieja, że nie wszystko stracone, a lekarstwo jest w naszych rękach. Spotkanie bardzo udane i  potrzebne właśnie nauczycielom, którzy mają szeroki kontakt z młodymi ludźmi.

Zofia Czarnocka
Członek Komisji Rewizyjnej SNaPu

"Madame" Antoniego Libery nowa lektura w podstawie programowej dla szkoły średniej

Powieść Madame Antoniego Libery, pierwszy raz wydana w roku 1998, potem wielokrotnie wznawiana, doczekała się wielu recenzji i omówień (spis najważniejszych z nich, wybranych przez autora, zawiera ponad 20 pozycji). W związku z tym, że powieść była już na liście lektur nadobowiązkowych, chociaż nie doczekała się tradycji jej omawiania w dydaktyce szkolnej i raczej nie zadomowiła się w świadomości nauczycieli, a tym bardziej uczniów, jednak jej szkolne streszczenia i omówienia w postaci różnego rodzaju bryków i ściąg są dostępne w Internecie. Moje wystąpienie jest pomyślane nie jako kolejna recenzja, lecz raczej jako garść praktycznych wskazówek, z których mogą skorzystać nauczyciele omawiający Madame z uczniami.

Dlatego nie będę rozwijał typowo literaturoznawczych zagadnień przywoływanych w recenzjach wybitnych krytyków, którzy pisali o powieści; owszem, można powiedzieć na koniec omawiania lektury, szczególnie w ambitniejszych klasach, że to parodia Bildungsroman, że to wyrafinowana metatekstowa zabawa, doszukiwać się wpływu literackich tradycji i wskazywać na intertekstualność.

Ale trzeba pamiętać, że przesada w tym względzie łatwo zniechęci uczniów.

Jakie zatem zagadnienia warto z nimi omówić?

Czytaj więcej

Lekcja w kinie czyli jak wykształcić świadomego odbiorcę mediów

Jakie narzędzia perswazji stosują reklamodawcy? Jak reklamy odwołują się do naszych emocji? Jakie są najważniejsze elementy skutecznej reklamy? Centrum Edukacji Filmowej rozpoczęło kolejny cykl „Lekcji w kinie”, podczas którego dzieci oraz młodzież mogą poznać tajemnice świata mediów.

Centrum Edukacji Filmowej już blisko od czternastu lat prowadzi ogólnopolski program edukacji medialnej, czyli interaktywne, multimedialne Lekcje prowadzone przez zawodowych aktorów, połączone z projekcjami filmowymi. Podczas Lekcji omawiane są zagadnienia związane z filmem i mediami. Całość wpisuje się w podstawę programową na danym etapie edukacyjnym i tworzy idealne połączenie edukacji z rozrywką. Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów SNaP objęło cykl „Lekcja w kinie” patronatem honorowym.

Czytaj więcej

W roku Gustawa Herlinga-Grudzińskiego O cierpieniu i kryzysie wartości


W sobotę, 23 marca 2019r., w Otwocku odbyła się konferencja Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów, w której wzięli udział nauczyciele i nauczycielki z całej Polski. Spotkanie zostało przygotowane przez Zarząd Główny SNaP z przewodniczącym dr. Jarosławem Wowakiem oraz MSCDN w Warszawie reprezentowanym przez Martę Choroszczyńską. Przewodniczący SNaP-u powitał Starostę Powiatu Otwockiego – Pana Cezarego Łukaszewskiego – głównego sponsora konferencji, dzięki któremu tak liczna grupa nauczycieli mogła wziąć udział w spotkaniu. Na uwagę zasługuje fakt, iż słuchaczami byli także uczniowie, pomagali również organizatorom, pełniąc funkcję wolontariuszy.

Krótką historię SNaP-u oraz cele i zadania, a także obecne działania Stowarzyszenia przedstawiła honorowa przewodnicząca Maria Gudro-Homicka.

Wykład inauguracyjny wygłosił dr Piotr Karwowski - Poza nieubłaganą logiką ideologii. O Gustawie Herlingu-Grudzińskim. Przedstawione tezy i rozważania interpretacyjne spotkały się z zainteresowaniem odbiorców, sprowokowały pytania i wypowiedzi pozostające w opozycji do stwierdzeń badacza.

 

Czytaj więcej

W roku Gustawa Herlinga-Grudzińskiego – O cierpieniu i kryzysie wartości konferencja

UWAGA! Lista uczestników konferencji zamknięta.

Szanowni Państwo, nauczyciele poloniści, humaniści uczący w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadpodstawowych, bibliotekarze, kuratorzy, konsultanci, metodycy, zapraszamy na ogólnopolską konferencję organizowaną przez Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów wspólnie z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie.

W roku Gustawa Herlinga-Grudzińskiego – O cierpieniu i kryzysie wartości

Celem konferencji jest godne upamiętnienie twórczości pisarza – emigranta, Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, w setną rocznicę urodzin (1919-2000), prezentacja twórczości pisarza, a także doskonalenie umiejętności rozmowy dydaktycznej o cierpieniu, uświadomienie wagi przekazu literackiego w budowaniu spójności społeczeństw na arenie międzynarodowej.

Program konferencji:

 1. Współczesne relacje społeczeństw uwikłanych w dawne, lecz nieprzedawnione cierpienie.
 2. Poza nieubłaganą logiką ideologii - o Gustawie Herlingu-Grudzińskim.
 3. Jak uczyć i mówić o cierpieniu w XXI wieku.
 4. Etyka dialogu w różnych sytuacjach społecznych.
 5. Między patriotyzmem i zdradą. Hans von Herwarth i jego dylematy moralne.
 6. Wartości i etyka w literaturze, prezentacja lektury maturalnej (Madame - A. Libera).
 7. Dylematy moralne współczesnego człowieka wg Szymona Hołowni.
 8. Nowa podstawa programowa a nowa matura - refleksje polonisty.
 9. Wywózki, łagry, Katyń - spektakl teatralny poświęcony historii sowieckiej zbrodni przeciwko ludzkości - Teatr Oratorium.

Adresaci: nauczyciele poloniści, nauczyciele wiedzy o kulturze, humaniści, bibliotekarze członkowie SNaP-u
Liczba godzin: 9
Termin: 23 marca 2019 r. (sobota) 9.30- 17.30
Miejsce:

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Otwocku, ul. Józefa Poniatowskiego 10,
05-400 Otwock, tel. 22 779 33 57.

Istnieje możliwość rezerwacji noclegu: polski.snap@wp.pl

Opłata konferencyjna na konto SNaP - 30 zł

nr konta: 88 1240 1372 1111 0010 3184 4250
Warszawa, ul. Towarowa 25, 00-958 Warszawa
z dopiskiem – opłata konferencyjna

Formularz zgłoszenia na stronie internetowej Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów: www.snap.edu.pl, Wypełnione zgłoszenia proszę przesłać elektronicznie na adres: polski.snap@wp.pl do 15 marca 2019 r.

Prowadzący: przedstawiciele świata kultury i nauki, nauczyciele akademiccy oraz nauczyciele szkół ponadpodstawowych i podstawowych, członkowie ogólnopolskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów, nauczyciele konsultanci systemu doskonalenia nauczycieli.

O udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.

Pobierz:

Czytaj więcej

Etyka w komunikacji: jak naprawić debatę publiczną w Polsce?

W dniu 19 marca 2019r. w Senacie RP odbyła się konferencja pn. Etyka w komunikacji: jak naprawić debatę publiczną w Polsce? zorganizowana przez Komisję Kultury i Środków Przekazu Senatu RP we współpracy z Zespołem Etyki Słowa Rady Języka Polskiego PAN.

Obrady otworzyli: Marszałek Senatu Stanisław Karczewski, senator Jerzy Fedorowicz - przewodniczący Komisji Kultury i Środków Przekazu, senator Jan Maria Jackowski - zastępca przewodniczącego Komisji Kultury i Środków Przekazu, prof. Jadwiga Puzynina - przewodnicząca Zespołu Etyki Słowa Rady Języka Polskiego PAN.

Czytaj więcej

W kierunku zmian kształcenia nauczycieli

W październiku 2018 roku dr Katarzyna Bocheńska Włostowska, rektor Wyższej Szkoły Nauk Społecznych – Pedagogium w Warszawie, zwróciła się do Zarządu Głównego Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów z zaproszeniem do współpracy. Celem współpracy jest, w dobie reformy szkolnictwa wyższego, poszukiwanie nowych dróg kształcenia nauczycieli i dobre skuteczne nauczanie dzieci i młodzieży. W związku z tym, że nasze stowarzyszenie od lat promuje nowy model kształcenia nauczycieli a nie specjalistów przedmiotu, SNaP przystąpił do Projektu Pedagogiki Serca.

W wyniku rozmów powstał pomysł na konferencję nt. Pedagogika serca ponad granicami i ograniczeniami, która jest planowana 13 kwietnia 2019r. w Pedagogium w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 115.

Szczegółowe informacje zostaną niebawem zamieszczone na naszej stronie i stronie Pedagogium.

Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów reprezentują:

 • Jarosław Wowak – przewodniczący Zarządu Głównego SNaPu
 • Maria Gudro-Homicka – honorowa przewodnicząca SNaPu, członek ZG, wieloletnia przewodnicząca ZG SNaPu, współtwórczyni stowarzyszenia w 1993 roku
 • Teresa Zawisza-Chlebowska, sekretarz ZG SNaPu, członkini SNaPu od 1994 roku, w latach 2002-2006 przewodnicząca ZG SNaPu.

Maria Gudro-Homicka

 

"Dzieciom trzeba dać, co im się należy, a będą dobre, naprawdę dobre" Wychowywać, ale jak?

Nie tak dawno w telewizji emitowany był film z 1973 roku ,,Stawiam na Tolka Banana”. Nie miałam zamiaru oglądać filmu, ale zaintrygowała mnie pierwsza scena. Grupa nastolatków tłucze kamieniami latarnie w warszawskim parku, zaczepia siedzącą na ławce starszą kobietę. Młodzi chłopcy zachowują się skandalicznie. Obraz wydawał mi się bardzo współczesny, chociaż pokazywał rzeczywistość sprzed pół wieku.

Czy dzisiaj można spotkać takie sytuacje? O, tak, i to nierzadko. Tłuczenie latarń, palenie koszy na śmieci, bójki w parku, skandaliczne zachowania, skandaliczne słownictwo można spotkać nie tylko w dużych miastach.

Od lat nasuwa się pytanie – dlaczego tak się dzieje na naszych oczach, dorosłych ludzi?

Wielki polski pedagog, Kazimierz Lisiecki, który pracował z dziećmi ulicy w Warszawie od I wojny światowej do lat 70. XX wieku, powiedział tak: ,,Dzieciom trzeba dać to, co im się należy, a będą dobre, naprawdę dobre”.

Czego brakuje dzieciom XXI wieku, przecież wydaje się, że mają wszystko; dostęp do szkoły, rodziców, życie w pokoju, dom, zaspokojone potrzeby materialne?

Czytaj więcej