Wszystkim wypoczywającym podczas ferii zimowych
życzymy radosnego i bezpiecznego wypoczynku.
Niech korzystanie z uroków zimy
dostarczy Wam niezapomnianych wrażeń, ciekawych przygód
i pozwoli nabrać sił do dalszej nauki w nowym semestrze.

Podczas zimowych atrakcji nie zapominajcie jednak o zasadach bezpieczeństwa.

Bezpieczne ferie o czym warto pamiętać?

Wybierając dla swojego dziecka zimowisko czy obóz narciarski, należy zadbać przede wszystkim o sprawdzenie wiarygodności organizatora.

Ministerstwo Edukacji Narodowej stworzyło publiczną bazę danych o wypoczynku, za pomocą której każdy rodzic może sprawdzić, czy dany organizator zgłosił turnus do właściwego kuratorium oświaty – na 21 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku oraz na 14 dni w przypadku półkolonii i wypoczynku organizowanego za granicą.

Na stronie internetowej Baza wypoczynku (Ministerstwa Edukacji Narodowej) na bieżąco publikowane są informacje o numerach wydanych zaświadczeń, danych organizatora, liczbie uczestników oraz terminie i lokalizacji wypoczynku.

Dla uzyskania pewności, że dziecko będzie przez czas nieobecności w domu pod dobrą opieką, należy m.in.

  • skontaktować się z biurem podróży organizującym wybrane zimowisko lub obóz, wejść na jego stronę internetową i zapoznać się z opiniami o biurze na forach internetowych;
  • sprawdzić w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych (ewidencja.ufg.pl) czy dany przedsiębiorca turystyczny posiada wymagany wpis do prowadzonego przez marszałków województw rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych oraz obowiązujące zabezpieczenie finansowe na wypadek swojej niewypłacalności;
  • sprawdzić czy autokar, którym dzieci pojadą na wycieczkę, jest bezpieczny – można skorzystać z usługi Bezpieczny Autobus, która zapewnia bezpłatny dostęp do aktualnych danych z państwowego rejestru.

Literatura i pamięć seria wydawnicza Instytutu Pamięci Narodowej

W dniu 18 grudnia 2019 roku w Belwederze odbyła się kolejna debata Narodowej Rady Rozwoju pod patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy, kierowanej przez prof. Andrzeja Waśko, Doradcy Prezydenta RP. Podczas debaty została zaprezentowana pierwsza seria wydawnicza Instytutu Pamięci Narodowej ,,Literatura i Pamięć”, skierowana m.in. do nauczycieli, studentów historii i polonistyki, do uczniów szkół średnich i innych zainteresowanych czytelników, prezentująca nowe lektury w podstawie programowej z 2017r.

Czytaj więcej

Lektury uzupełniające w szkole średniej

Na spotkaniu z polonistami szkół średnich panie Dyrektor trzech bibliotek zaproponowały utwory jako tzw. lekturę uzupełniającą do podstawy programowej obowiązującej od tego roku szkolnego. Wyraźnie preferują literaturę współczesną, na brak której w spisach lektur tak narzekamy. A jest ona najważniejsza, bo pomaga młodemu człowiekowi zrozumieć siebie i świat, który go otacza.

Czytaj więcej

Z wizytą w teatrze

„Dziwny upominek, drzazga w sercu miasta, świątynia bez Boga, pomnik, dzieło sztuki, potwór, a może superbohater, milczący świadek przemian?” O kim, a właściwie o czym mowa? Tytuł spektaklu wyjaśnia wszystko: „PeKiN”, czyli znany wszystkim warszawiakom, a może nie tylko im – Pałac Kultury i Nauki.

Agata Biziuk napisała i wyreżyserowała sztukę, której bohaterem uczyniła ten właśnie budynek – przez jednych przeklinany, przez innych podziwiany i kochany. Historię „Pekinu” przedstawia sześcioro młodych aktorów w Teatrze Żydowskim na scenie przy ul. Senatorskiej. Scenie niezwykle małej, by nie powiedzieć ciasnej. Jednak kilkadziesiąt lat historii nie tylko budynku, ale także Warszawy, a poniekąd Polski, zostaje opowiedziane w sposób niezwykle ciekawy, inteligentny, z wykorzystaniem małej przestrzeni, a także symbolicznej scenografii, rekwizytów, kostiumów, muzyki, gry świateł.

Czytaj więcej

Pedagogika serca wraca do łask

W dniu 20 listopada 2019r. w Związku Literatów Polskich, przy ul. Krakowskie Przedmieście 87/89 w Warszawie, pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego, Adama Struzika, odbyła się Jubileuszowa Konferencja ,,Pedagogika Serca –Wychowaniem Dla Pokoju”, upamiętniająca 60-lecie Pedagogiki Serca. Dziedzictwo prof. Marii Łopatkowej.

Organizatorami Konferencji byli: Marszałek Województwa Mazowieckiego, Związek Literatów Polskich, Pedagogium – Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie, Fundacja Maestra Teatr Maestra.

Czytaj więcej

Po konferencji "Jeszcze nie Kresy, a już Kresy" 19 października 2019r. w Lublinie

Organizatorem konferencji było Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów Oddział w Lublinie, w którym lubelscy poloniści pracują społecznie od 1993 roku. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu koleżanki Bożenny Jankiewicz oraz członkiń i członków Oddziału spotkali się w kameralnej sali Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli na Rynku Starego Miasta nauczyciele z całej Polski - z Warszawy, z Sieradza, Łukowa, Pilawy, Łęcznej, z Lublina oraz z innych miejscowości.
Zarząd Główny SNaPu reprezentowali Maria Gudro-Homicka, honorowa przewodnicząca i dr Jarosław Wowak - przewodniczący.
Konferencję otworzył Krzysztof Staruch, dyrektor LSCDNu, witając uczestników i życząc owocnych obrad. Bożenna Jankiewicz wręczyła gościom i wykładowcom upominki w postaci 2 publikacji, ,,Lublin”- Od inspiracji do dydaktyki” oraz ,,Niepodległa”- Od inspiracji do dydaktyki”, opracowanych przez SNaP Oddział w Lublinie.

Nauczyciele języka polskiego, konsultanci metodycy, z ogromną uwagą wysłuchali interesujących wykładów nauczycieli akademickich i pracowników Muzeum im. J. Czechowicza w Lublinie, którzy z pasją mówili o swojej Małej Ojczyźnie, wielokulturowym mieście z pogranicza, które w okresie dwudziestolecia  międzywojennego zamieszkiwane było przez Polaków, Żydów, Rusinów oraz inne mniejszości narodowe, które mówili własnym językiem, mieli własną religię, ale kulturę budowali polską. Już w grudniu 1918 roku, z inicjatywy ks. Idziego Radziszewskiego, rektora Akademii Duchownej Rzymsko-Katolickiej w Petersburgu, otwarto Uniwersytet Lubelski, który kształcił studentów na czterech wydziałach naukowych – teologicznym, prawa kanonicznego, prawa i ekonomii oraz nauk humanistycznych, co przyśpieszyło rozwój kultury i sztuki w mieście. Życie kulturalne nadbystrzyckiego grodu w okresie międzywojennym ogniskowało się wokół grupki literatów wydających głośne, lecz efemerydalne pisma, m.in. „Lucifer” (redaktorem był Konrad Bielski) i „Reflektor” (redaktorem pierwszego numeru był Wacław Gralewski),  ,,Młodzież”, ,,Barykady”, ,,Dźwigary”, ,,W słońce”. W czasopismach tych debiutowali i pisali: Franciszka Arnsztajnowa, Stanisław Grędziński, Wacław Gralewski, Konrad Bielski, Witold Kasperski, Józef Czechowicz, Józef Łobodowski, Ewa Szelburg-Zarembina, Julia Hartwig, Anna Kamieńska. W 1921 roku Ludwik Hartwig założył zakład fotograficzny przy dzisiejszej ulicy Narutowicza. Był on jednym z twórców Lubelskiego Towarzystwa Fotograficznego, które powstało w 1937 roku. Jednym z jego członków był także znany lubelski farmaceuta Stanisław Magierski, który w 1937 roku nakręcił siedmiominutowy film o Lublinie.

Czytaj więcej

QUO VADIS, POLSKA SZKOŁO?

Nagroda Partner na Medal dla SNaPu

Dwa lata temu Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów  podjęło współpracę z Pedagogium, Wyższą Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie, ul. Marszałkowska 115. Do współpracy zaprosiła pani prof. Katarzyna Bocheńska –Włostowska, prorektor Uczelni. Ze SNaPu podjęli współpracę Maria Gudro-Homicka, dr Jarosław Wowak, Teresa Zawisza-Chlebowska, przystępując do Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego. Za udział w Projekcie - konferencji ,,Szkoła bez Hejtu”, decyzją kapituły Interesariuszy Zewnętrznych Pedagogów dnia 5 października 2019r., SNaP otrzymał nagrodę ,,Partner na Medal”.

Jest to duże wyróżnienie dla naszej organizacji, motywuje nas do dalszej pracy społecznej na rzecz szkół i nauczycieli polonistów w Polsce.

Szkoła bez hejtu konferencja międzynarodowa

Szkoła bez hejtu – konferencja międzynarodowa, zorganizowana przez Pedagogium, Wyższą Szkołę Nauk Społecznych w Warszawie ze Stowarzyszeniem Nauczycieli Polonistów jako partnerem Projektu, 5 października 2019 r.

Konferencja obejmowała dwie części- dyskusję panelową i warsztaty, przybliżające metody zapobiegania oraz radzenia sobie z hejtem. W panelu wzięli udział krajowi i zagraniczni specjaliści.

Czytaj więcej

Nauczyciele piszą...

„Człowiek-Duchowość-Wychowanie” Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Udział SNaPu w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Człowiek-Duchowość-Wychowanie”, która odbyła się w dniach 3-4 października 2019 r w UKSW w Warszawie.

Konferencję prowadził prof. Janusz Michalski z UKSW, gościem specjalnym był o. Anselm Grun z Niemiec. Wykłady skupione wokół duchowości w edukacji wygłosili znani specjaliści w dziedzinie pedagogiki i psychologii, jak: prof. Nalaskowski z UMK w Toruniu, prof. Joachim Thomas z Niemiec, prof. Bogusław Śliwierski z Uniwersytetu Łódzkiego czy prof. Janusz Surzykiewicz z UKSW i wielu innych. Szczegółowe rozważania dotyczyły następujących tematów: „Rozwój osoby podstawową zasadą programów edukacyjnych”, ”Duchowość jako zasób jednostki w jej funkcjonowaniu psychospołecznym”, Duchowość we współczesnym świecie wychowawczym”, ,,Duchowość w praktyce pedagogicznej”. Interesujący nas polonistów referat wygłosiła dr Agnieszka Kowalkiewicz-Kulesza. Jej rozważania dotyczyły literatury jako źródła przeżyć duchowych i roli polonisty w dobie konsumpcjonizmu.

Na uwagę zasługuje również wypowiedź prof. Ewy Krawieckiej z Uniwersytetu w Poznaniu na temat integralnego wzorca wzrastania człowieka w Fundacji „Nasza Droga”, w oparciu o 20 lat doświadczenia kształtowania młodzieży ku wartościom.

Konferencja trwała 2 dni i nie sposób ująć wszystkiego w tak krótkiej notatce.
Na zakończenie chcę podkreślić bardzo dobrą atmosferę panującą podczas konferencji, wysoki poziom wystąpień i znakomitą organizację spotkania.

Zofia Czarnocka
Członek Komisji Rewizyjnej SNaPu

Debata oksfordzka w Belwederze

W dniu 26 września 2019 roku w Belwederze odbyła się, zorganizowana przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej A. Dudę oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej, konferencja nt."Debaty oksfordzkie i znaczenie wychowawcze retoryki w szkole",. W konferencji uczestniczył Podsekretarz Stanu w MENie, Maciej Kopeć.

Inauguracji dokonał Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP, Paweł Mucha. W konferencji uczestniczyli nauczyciele akademiccy, językoznawcy, dziennikarze, przedstawiciele Fundacji Retoryki, nauczyciele praktycy, Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów oraz uczniowie LO z Krakowa i Tarnowa. Wykład na temat retoryki wygłosili: prof. Andrzej Waśko, doradca Prezydenta RP, prof. Marek Herman, Uniwersytet Jagielloński, Igor Zalewski- Akademia Retoryki, Prezes Fundacji oraz Łukasz Słoniowski, twórca konkursu debat oksfordzkich.

Czytaj więcej

Z obrad Zespołu Dydaktycznego Rady Języka Polskiego Przy PANie

Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów od 18 lat bierze udział w zebraniach, kongresach Rady Języka Polskiego. Przedstawia stanowisko na temat oświaty, dydaktyki, metodyki pracy w szkołach, kształcenia nauczycieli, etyki słowa i komunikacji.

W dniu 23 września 2019r., w Pałacu Staszica, odbyło się kolejne spotkanie członków Zespołu z udziałem zaproszonych gości pod kierunkiem profesora Tadeusza Zgółki. Głównym tematem spotkania była metodyka pracy z uczniem zdolnym, którą zaprezentowały Beata Brajerska i Jadwiga Szylak, polonistki z Zespołu Szkół Leśnych w Lesku. Z wypowiedzi i prezentacji rezultatów pracy polonistów w tej szkole wynika, że młodzież nie tylko przyswaja wiedzę, ale zdobywa umiejętności na całe życie. Uczy się wartości – dobra, piękna, szacunku dla pracy, dla człowieka, patriotyzmu, uczciwości, więzi rodzinnych, a przede wszystkim pięknego języka ojczystego. Te umiejętności uczniowie zdobywają przede wszystkim przez udział w konkursach recytatorskich szkolnych, powiatowych, ogólnopolskich, tworząc własne teksty - wiersze, opowiadania, eseje. Pasja, z jaką nauczycielki opowiadały o swojej szkole, świadczy o tym, że szkołę tworzą uczniowie i nauczyciele. Nie pomoże żaden dokument prawny, jeśli nauczyciel nie zainteresuje uczniów wiedzą o języku, o kulturze. W tej szkole nauka to służba Polsce.

Czytaj więcej

Nauczyciele piszą "Metodyka nauczania języka polskiego"

"Jeszcze nie Kresy, a już Kresy…" konferencja

Panorama Lublina z przełomu XVI i XVII w.

"Jeszcze nie Kresy, a już Kresy…"
J. Hartwig, Elegia lubelska

Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów Oddział Lubelski we współpracy z Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Muzeum Józefa Czechowicza zapraszają nauczycieli języka polskiego i osoby zainteresowane na konferencję

"Jeszcze nie Kresy, a już Kresy…". Twórcy literatury dwudziestolecia międzywojennego związani z Lublinem.

Konferencja odbędzie się 19 października (sobota) 2019 roku w Lublinie, w Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli przy ulicy Dominikańskiej 5 i w Muzeum J. Czechowicza przy ulicy Złotej 3.
W programie: wykłady, wizyta w Muzeum J. Czechowicza i spacer po Starym Mieście. Przewidziany czas konferencji: 9.30 – 16.00.

Koszt konferencji wynosi 45 złotych. Liczba miejsc ograniczona.

Wpłaty należy wnosić na konto 88 1240 1372 1111 0010 3184 4250
Warszawa, ul. Towarowa 25, 00-958 Warszawa – do 02.10. 2019r.

Dodatkowe informacje: Numer telefonu 606 940 637, adres: bozenna36@gmail.com 

Pobierz formularz zgłoszeniowyPobierz program konferencji