Misja i cele

Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów dba o rangę i poziom języka polskiego jako języka narodowego oraz o wysoki poziom edukacji polonistycznej w szkołach na wszystkich etapach kształcenia.

ZOBACZ STATUT

W roku Gustawa Herlinga-Grudzińskiego – O cierpieniu i kryzysie wartości konferencja

UWAGA! Lista uczestników konferencji zamknięta.

Szanowni Państwo, nauczyciele poloniści, humaniści uczący w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadpodstawowych, bibliotekarze, kuratorzy, konsultanci, metodycy, zapraszamy na ogólnopolską konferencję organizowaną przez Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów wspólnie z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie.

W roku Gustawa Herlinga-Grudzińskiego – O cierpieniu i kryzysie wartości

Celem konferencji jest godne upamiętnienie twórczości pisarza – emigranta, Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, w setną rocznicę urodzin (1919-2000), prezentacja twórczości pisarza, a także doskonalenie umiejętności rozmowy dydaktycznej o cierpieniu, uświadomienie wagi przekazu literackiego w budowaniu spójności społeczeństw na arenie międzynarodowej.

Program konferencji:

 1. Współczesne relacje społeczeństw uwikłanych w dawne, lecz nieprzedawnione cierpienie.
 2. Poza nieubłaganą logiką ideologii - o Gustawie Herlingu-Grudzińskim.
 3. Jak uczyć i mówić o cierpieniu w XXI wieku.
 4. Etyka dialogu w różnych sytuacjach społecznych.
 5. Między patriotyzmem i zdradą. Hans von Herwarth i jego dylematy moralne.
 6. Wartości i etyka w literaturze, prezentacja lektury maturalnej (Madame - A. Libera).
 7. Dylematy moralne współczesnego człowieka wg Szymona Hołowni.
 8. Nowa podstawa programowa a nowa matura - refleksje polonisty.
 9. Wywózki, łagry, Katyń - spektakl teatralny poświęcony historii sowieckiej zbrodni przeciwko ludzkości - Teatr Oratorium.

Adresaci: nauczyciele poloniści, nauczyciele wiedzy o kulturze, humaniści, bibliotekarze członkowie SNaP-u
Liczba godzin: 9
Termin: 23 marca 2019 r. (sobota) 9.30- 17.30
Miejsce:

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Otwocku, ul. Józefa Poniatowskiego 10,
05-400 Otwock, tel. 22 779 33 57.

Istnieje możliwość rezerwacji noclegu: polski.snap@wp.pl

Opłata konferencyjna na konto SNaP - 30 zł

nr konta: 88 1240 1372 1111 0010 3184 4250
Warszawa, ul. Towarowa 25, 00-958 Warszawa
z dopiskiem – opłata konferencyjna

Formularz zgłoszenia na stronie internetowej Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów: www.snap.edu.pl, Wypełnione zgłoszenia proszę przesłać elektronicznie na adres: polski.snap@wp.pl do 15 marca 2019 r.

Prowadzący: przedstawiciele świata kultury i nauki, nauczyciele akademiccy oraz nauczyciele szkół ponadpodstawowych i podstawowych, członkowie ogólnopolskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów, nauczyciele konsultanci systemu doskonalenia nauczycieli.

O udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.

Pobierz:

Czytaj więcej

W kierunku zmian kształcenia nauczycieli

W październiku 2018 roku dr Katarzyna Bocheńska Włostowska, rektor Wyższej Szkoły Nauk Społecznych – Pedagogium w Warszawie, zwróciła się do Zarządu Głównego Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów z zaproszeniem do współpracy. Celem współpracy jest, w dobie reformy szkolnictwa wyższego, poszukiwanie nowych dróg kształcenia nauczycieli i dobre skuteczne nauczanie dzieci i młodzieży. W związku z tym, że nasze stowarzyszenie od lat promuje nowy model kształcenia nauczycieli a nie specjalistów przedmiotu, SNaP przystąpił do Projektu Pedagogiki Serca.

W wyniku rozmów powstał pomysł na konferencję nt. Pedagogika serca ponad granicami i ograniczeniami, która jest planowana 13 kwietnia 2019r. w Pedagogium w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 115.

Szczegółowe informacje zostaną niebawem zamieszczone na naszej stronie i stronie Pedagogium.

Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów reprezentują:

 • Jarosław Wowak – przewodniczący Zarządu Głównego SNaPu
 • Maria Gudro-Homicka – honorowa przewodnicząca SNaPu, członek ZG, wieloletnia przewodnicząca ZG SNaPu, współtwórczyni stowarzyszenia w 1993 roku
 • Teresa Zawisza-Chlebowska, sekretarz ZG SNaPu, członkini SNaPu od 1994 roku, w latach 2002-2006 przewodnicząca ZG SNaPu.

Maria Gudro-Homicka

 

"Dzieciom trzeba dać, co im się należy, a będą dobre, naprawdę dobre" Wychowywać, ale ak?

Nie tak dawno w telewizji emitowany był film z 1973 roku ,,Stawiam na Tolka Banana”. Nie miałam zamiaru oglądać filmu, ale zaintrygowała mnie pierwsza scena. Grupa nastolatków tłucze kamieniami latarnie w warszawskim parku, zaczepia siedzącą na ławce starszą kobietę. Młodzi chłopcy zachowują się skandalicznie. Obraz wydawał mi się bardzo współczesny, chociaż pokazywał rzeczywistość z przed pół wieku.

Czy dzisiaj można spotkać takie sytuacje? O, tak, i to nierzadko. Tłuczenie latarń, palenie koszy na śmieci, bójki w parku, skandaliczne zachowania, skandaliczne słownictwo można spotkać nie tylko w dużych miastach.

Od lat nasuwa się pytanie – dlaczego tak się dzieje na naszych oczach, dorosłych ludzi?

Wielki polski pedagog, Kazimierz Lisiecki, który pracował z dziećmi ulicy w Warszawie od I wojny światowej do lat 70. XX wieku, powiedział tak: ,,Dzieciom trzeba dać to, co im się należy, a będą dobre, naprawdę dobre”.

Czego brakuje dzieciom XXI wieku, przecież wydaje się, że mają wszystko; dostęp do szkoły, rodziców, życie w pokoju, dom, zaspokojone potrzeby materialne?

Czytaj więcej

Jaki pedagog na miarę XXI wieku?

Już Bogdan Suchodolski zauważył, że każdy pedagog powinien znać, rozumieć i porównywać w naukach o wychowaniu odmienne, poznawcze perspektywy, opisujące w sposób zróżnicowany istotę wychowania, wyjaśniające jego założenia, czy rolę pedagoga. (Suchodolski, O pedagogikę na miarę naszych czasów 1958, 7-8). Dlatego też ważne jest, aby zrozumieć podstawowe źródła, które kształtują określone nurty w pedagogice, a są to m.in.:

- filozoficzna koncepcja człowieka,
- badania empiryczne oraz uogólnione wnioski dotyczące określonej problematyki,
- działania i programy wychowawcze, które pozwalają na zachowanie lub obalenie istniejącego porządku.

Dostrzegając różnice w myśli pedagogicznej powstałe pod wpływem różnych czynników, które rządziły postępem poznania pedagogicznego, i tych, które decydowały o jego zastoju bądź regresie, należy zwrócić szczególną uwagę na znaczenie, jakie dla rozwoju nauk o wychowaniu miały w dziejach radykalne dążenia społeczne. (Śliwierski, Pedagogika dziecka. Studium pajdocentryzmu 2007, 15)

Czytaj więcej

Konkurs ortograficzny w Strzelinie

Ostatni już - XIII Konkurs Ortograficzny dla Gimnazjalistów powiatu strzelińskiego - zorganizowany przez koło strzelińsko-wrocławskie Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów (SNaP) „świętowaliśmy” 11 grudnia 2018 roku. Konkurs odbył się w siedzibie Liceum Ogólnokształcącego SLAVIA w Strzelinie.

Fragment prozy J. Andrzejewskiego okazał się nie najłatwiejszym. Spośród 17 uczestników wybrano 4 laureatów. Otrzymali oni piękne nagrody książkowe, ufundowane przez p. Dorotę Pawnuk - Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin.

Wykład o zmianach na przestrzeni wieków w polskiej ortografii wygłosiła p. Dorota Bator (SNaP).

Szkoda, że „ostatni”.