Misja i cele

Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów dba o rangę i poziom języka polskiego jako języka narodowego oraz o wysoki poziom edukacji polonistycznej w szkołach na wszystkich etapach kształcenia.

ZOBACZ STATUT

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy Poloniści,
członkowie SNaP-u i Ci, którzy zamierzają wstąpić do naszej nauczycielskiej wspólnoty oraz wszyscy Nauczyciele.

Szybko minęły wakacje, nadszedł kolejny rok szkolny w naszym życiu, kolejny pierwszy dzwonek, nowi uczniowie , których jeszcze nie znamy, ale dotychczasowi też wrócą do szkoły odmienieni, dojrzalsi fizycznie i emocjonalnie. Czeka nas wiele zmian związanych z Podstawą Programową oraz Kartą Nauczyciela.

Zarząd Główny Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów życzy Wam szacunku uczniów, rodziców, władz oświatowych oraz samorządowych, dobrej energii i zapału do spełnienia nauczycielskiej misji. Dla nas, nauczycieli, zawsze najważniejsi będą uczniowie - ich intelektualny, emocjonalny i moralny rozwój. My możemy im towarzyszyć w dorastaniu do życiowych decyzji, być mistrzem oraz przewodnikiem po meandrach polonistyki i życia.

Zachęcamy do dzielenia się na stronie SNaPu metodycznymi doświadczeniami, własnymi publikacjami, propozycjami zmian programowych.

Z koleżeńskim pozdrowieniem
W imieniu Zarządu Głównego
dr Jarosław Wowak
Przewodniczący

QUO VADIS, POLSKA SZKOŁO?

Nagroda Partner na Medal dla SNaPu

Od dwóch lat Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów podjęło współpracę z Pedagogium, Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Warszawie, ul. Marszałkowska 115. Do współpracy zaprosiła Pani prof. Katarzyna Bocheńska –Włostowska, prorektor Uczelni. Ze SNaPu podjęli współpracę Maria Gudro-Homicka, dr Jarosław Wowak, Teresa Zawisza-Chlebowska, przystępując do Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego. Za udział w Projekcie - konferencji ,,Szkoła bez Hejtu” , SNaP otrzymał nagrodę ,,Partner na Medal”, decyzją kapituły Interesariuszy Zewnętrznych Pedagogów dnia 5 października 2019r.

Jest to duże wyróżnienie dla naszej organizacji, motywuje nas do dalszej pracy społecznej na rzecz szkół i nauczycieli polonistów w Polsce.

 

Szkoła bez hejtu konferencja międzynarodowa

Szkoła bez hejtu – konferencja międzynarodowa, zorganizowana przez Pedagogium, Wyższą Szkołę Nauk Społecznych w Warszawie ze Stowarzyszeniem Nauczycieli Polonistów jako partnerem Projektu, 5 października 2019 r.

Konferencja obejmowała dwie części- dyskusję panelową i warsztaty, przybliżające metody zapobiegania oraz radzenia sobie z hejtem. W panelu wzięli udział krajowi i zagraniczni specjaliści.

Czytaj więcej

Nauczyciele piszą...

„Człowiek-Duchowość-Wychowanie” Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Udział SNaPu w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Człowiek-Duchowość-Wychowanie”, która odbyła się w dniach 3-4 października 2019 r w UKSW w Warszawie.

Konferencję prowadził prof. Janusz Michalski z UKSW, gościem specjalnym był o. Anselm Grun z Niemiec. Wykłady skupione wokół duchowości w edukacji wygłosili znani specjaliści w dziedzinie pedagogiki i psychologii, jak: prof. Nalaskowski z UMK w Toruniu, prof. Joachim Thomas z Niemiec, prof. Bogusław Śliwierski z Uniwersytetu Łódzkiego czy prof. Janusz Surzykiewicz z UKSW i wielu innych. Szczegółowe rozważania dotyczyły następujących tematów: „Rozwój osoby podstawową zasadą programów edukacyjnych”, ”Duchowość jako zasób jednostki w jej funkcjonowaniu psychospołecznym”, Duchowość we współczesnym świecie wychowawczym”, ,,Duchowość w praktyce pedagogicznej”. Interesujący nas polonistów referat wygłosiła dr Agnieszka Kowalkiewicz-Kulesza. Jej rozważania dotyczyły literatury jako źródła przeżyć duchowych i roli polonisty w dobie konsumpcjonizmu.

Na uwagę zasługuje również wypowiedź prof. Ewy Krawieckiej z Uniwersytetu w Poznaniu na temat integralnego wzorca wzrastania człowieka w Fundacji „Nasza Droga”, w oparciu o 20 lat doświadczenia kształtowania młodzieży ku wartościom.

Konferencja trwała 2 dni i nie sposób ująć wszystkiego w tak krótkiej notatce.
Na zakończenie chcę podkreślić bardzo dobrą atmosferę panującą podczas konferencji, wysoki poziom wystąpień i znakomitą organizację spotkania.

Zofia Czarnocka
Członek Komisji Rewizyjnej SNaPu

Debata oksfordzka w Belwederze

W dniu 26 września 2019 roku w Belwederze odbyła się, zorganizowana przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej A. Dudę oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej, konferencja nt."Debaty oksfordzkie i znaczenie wychowawcze retoryki w szkole",. W konferencji uczestniczył Podsekretarz Stanu w MENie, Maciej Kopeć.

Inauguracji dokonał Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP, Paweł Mucha. W konferencji uczestniczyli nauczyciele akademiccy, językoznawcy, dziennikarze, przedstawiciele Fundacji Retoryki, nauczyciele praktycy, Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów oraz uczniowie LO z Krakowa i Tarnowa. Wykład na temat retoryki wygłosili: prof. Andrzej Waśko, doradca Prezydenta RP, prof. Marek Herman, Uniwersytet Jagielloński, Igor Zalewski- Akademia Retoryki, Prezes Fundacji oraz Łukasz Słoniowski, twórca konkursu debat oksfordzkich.

Czytaj więcej

Z obrad Zespołu Dydaktycznego Rady Języka Polskiego Przy PANie

Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów od 18 lat bierze udział w zebraniach, kongresach Rady Języka Polskiego. Przedstawia stanowisko na temat oświaty, dydaktyki, metodyki pracy w szkołach, kształcenia nauczycieli, etyki słowa i komunikacji.

W dniu 23 września 2019r., w Pałacu Staszica, odbyło się kolejne spotkanie członków Zespołu z udziałem zaproszonych gości pod kierunkiem profesora Tadeusza Zgółki. Głównym tematem spotkania była metodyka pracy z uczniem zdolnym, którą zaprezentowały Beata Brajerska i Jadwiga Szylak, polonistki z Zespołu Szkół Leśnych w Lesku. Z wypowiedzi i prezentacji rezultatów pracy polonistów w tej szkole wynika, że młodzież nie tylko przyswaja wiedzę, ale zdobywa umiejętności na całe życie. Uczy się wartości – dobra, piękna, szacunku dla pracy, dla człowieka, patriotyzmu, uczciwości, więzi rodzinnych, a przede wszystkim pięknego języka ojczystego. Te umiejętności uczniowie zdobywają przede wszystkim przez udział w konkursach recytatorskich szkolnych, powiatowych, ogólnopolskich, tworząc własne teksty - wiersze, opowiadania, eseje. Pasja, z jaką nauczycielki opowiadały o swojej szkole, świadczy o tym, że szkołę tworzą uczniowie i nauczyciele. Nie pomoże żaden dokument prawny, jeśli nauczyciel nie zainteresuje uczniów wiedzą o języku, o kulturze. W tej szkole nauka to służba Polsce.

Czytaj więcej

Nauczyciele piszą "Metodyka nauczania języka polskiego"

"Jeszcze nie Kresy, a już Kresy…" konferencja

Panorama Lublina z przełomu XVI i XVII w.

"Jeszcze nie Kresy, a już Kresy…"
J. Hartwig, Elegia lubelska

Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów Oddział Lubelski we współpracy z Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Muzeum Józefa Czechowicza zapraszają nauczycieli języka polskiego i osoby zainteresowane na konferencję

"Jeszcze nie Kresy, a już Kresy…". Twórcy literatury dwudziestolecia międzywojennego związani z Lublinem.

Konferencja odbędzie się 19 października (sobota) 2019 roku w Lublinie, w Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli przy ulicy Dominikańskiej 5 i w Muzeum J. Czechowicza przy ulicy Złotej 3.
W programie: wykłady, wizyta w Muzeum J. Czechowicza i spacer po Starym Mieście. Przewidziany czas konferencji: 9.30 – 16.00.

Koszt konferencji wynosi 45 złotych. Liczba miejsc ograniczona.

Wpłaty należy wnosić na konto 88 1240 1372 1111 0010 3184 4250
Warszawa, ul. Towarowa 25, 00-958 Warszawa – do 02.10. 2019r.

Dodatkowe informacje: Numer telefonu 606 940 637, adres: bozenna36@gmail.com 

Pobierz formularz zgłoszeniowyPobierz program konferencji

SZKOŁA BEZ HEJTU konferencja ogólnopolska połączona z warsztatami metodycznymi

"Raz rozpalona do białości i brutalna,
innym razem zimna i podstępna,
niestrudzona nienawiść krąży po świecie"
A. Glucksmann

SZKOŁA BEZ HEJTU
konferencja ogólnopolska połączona z warsztatami metodycznymi

Szanowni Państwo, 

kuratorzy, dyrektorzy szkół, etycy, nauczyciele, humaniści pracujący w szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych, bibliotekarze, konsultanci, doradcy metodyczni, rodzice, studenci, młodzieży oraz wszyscy zainteresowani,

zapraszamy na ogólnopolską konferencję organizowaną przez Wyższą Szkołę Nauk Społecznych - Pedagogium w Warszawie oraz Partnerów połączoną z warsztatami metodycznymi i prezentacją programu pt.: "SZKOŁA BEZ HEJTU".

Celem konferencji jest przede wszystkim zapoznanie z problemem hejtu oraz tzw. "mową nienawiści" w XXI wieku, zwiększenie świadomości dotyczącej problemu obrażania, poznanie przyczyn i konsekwencji hejtowania, prezentacja sposobów reagowania na hejt, kształtowanie i promowanie postaw empatycznych oraz doskonalenie umiejętności rozmowy dydaktycznej związanej z hejtem, uświadomienie wagi przekazu werbalnego w budowaniu spójności społeczeństw na arenie międzynarodowej, nabycie praktycznych umiejętności radzenia sobie z "mową nienawiści", poznanie głównych zasad antyhejtowania, a przede wszystkim wyposażenie uczestników w "narzędzia" bezprzemocowego przeciwdziałania mowie nienawiści – "rozumiem, słucham, argumentuję, a nie atakuję".

Czytaj więcej

Niepodległa, Nasza, Jedyna Podsumowanie konkursów wojewódzkich organizowanych przez SNaP Oddział w Lublinie

23 października 2018  roku w Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli przy ulicy Dominikańskiej 5  odbyło się podsumowanie ogłoszonych przez Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów, Oddział w Lublinie, trzech wojewódzkich  konkursów zorganizowanych z okazji 100 – lecia odzyskania Niepodległości: literackiego, plastycznego i konkursu na prezentację multimedialną.  Konkursy  Patronatem  Honorowym objęli: Marszałek Województwa Lubelskiego, Pan Sławomir Sosnowski;  Lubelski Kurator Oświaty, Pani Teresa Misiuk; Dyrektor LSCDN, Pan Andrzej Zieliński. W uroczystości podsumowania wzięli udział: Pani Alicja Ciszek- Roskal, wicedyrektor LSCDN,  Dyrektor ZSE im. A. i J. Vetterów, Pani Marzenna Modrzewska – Michalczyk, członkowie SNaP, nauczyciele i uczniowie.

Pani wicedyrektor LSCDN,  przywitała zebranych: Honorowych  Gości, członków lubelskiego oddziału SNaP, nauczycieli  i  młodzież szkolną. Wykład  na temat roli Lublina    w roku odzyskania Niepodległości wygłosił nauczyciel ZSE im. A. i J. Vetterów, Pan Jarosław Płachecki. Wystąpienie, ilustrowane prezentacją  miejsc ważnych  dla lublinian,  zostało  przyjęte z ogromnym  zainteresowaniem  przez obecnych nauczycieli i uczniów. Później  zebrani obejrzeli film pt. Niezwyciężeni.

Następnie głos zabrała Bożenna Jankiewicz, która przypomniała genezę ogłoszenia konkursów i cele, jakimi kierowali się organizatorzy. Konkursy: literacki i na prezentację multimedialną  adresowane były do uczniów VII klas szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych a  konkurs plastyczny do: uczniów klas 4-7 szkół podstawowych.

Główne cele konkursów poświęconych odzyskaniu Niepodległości przez Polskę pod hasłem Niepodległa, Nasza, Jedyna  to:

  • Włączenie  dzieci i młodzieży  do aktywnego uczestnictwa w obchodach 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.
  • Popularyzacja i upowszechnianie wiedzy o historii Polski i walki narodu o niepodległość, dziejów oręża polskiego.
  • Odkrycie bogactwa uniwersalnych wartości, w tym patriotyzmu i szacunku dla dokonań minionych pokoleń,  tkwiących w utworach różnych twórców kultury.
  • Aktywizowanie uczniów zdolnych do rozwijania twórczych pasji, pogłębiania własnych zainteresowań oraz umiejętności redakcyjnych.
  • Kształtowanie umiejętności z zakresu technologii informacyjnej.

Czytaj więcej

Wyrazić siebie / Pobądź ze mną

Wszystkie pory roku słowem i kreską

...i tak stawał się świat...

Po czwartej turze rozmów przy ,,Okrągłym Stole” edukacyjnym

W dniu 17 czerwca 2019r., w siedzibie Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Lecha Kaczyńskiego, odbyła się debata plenarna nt. polskiej oświaty z udziałem pana Premiera Mateusza Morawieckiego, p. Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego, p. ministra Macieja Kopcia, przewodniczących ,,podstolików”, Parlamentarzystów. W debacie wzięli udział dotychczasowi uczestnicy obrad, a także nowi eksperci, przedstawiciele fundacji, stowarzyszeń, nauczyciele i młodzież. Każdy uczestnik debaty miał możliwość wypowiedzenia się na temat już wcześniej przedstawionych lub nowych postulatów.

Debatę rozpoczął p. Premier Mateusz Morawicki, przedstawiając zagadnienia, które w pierwszej kolejności będą rozpatrzone, mianowicie: zmiany w kształceniu nauczycieli, doskonaleniu nauczycieli, roli rodziców w szkole. Pan Premier zapowiedział, że po tej turze rozmów ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawi projekt zmian. Pan Minister Dariusz Piontkowski w swojej wypowiedzi  podkreślił,  że w tak krótkim czasie nie da się poprawić stanu nauczania. Zwrócił uwagę na konieczność zmian w kształceniu nauczycieli i roli praktyk studenckich oraz na profesjonalne doskonalenie nauczycieli.

W wypowiedzi uczestników przewijały się tematy takie jak: podwyższenie pensum nauczycieli, wynagrodzenie nauczycieli zależne od jakości pracy, poprawienie stanu cyfryzacji w szkołach i kształcenie nauczycieli w tym zakresie, bezpieczeństwo dzieci  i młodzieży, wzmocnienie roli dyrektora , zmiana oceny nauczyciela, zmiana formuły nadzoru pedagogicznego, odbudowanie autorytetu nauczyciela i rodziców, stworzenie szansy dla stowarzyszeń, które chcą chronić dzieci, ustalić wartości, które szkoła będzie przekazywać dzieciom, zmiana formuły egzaminów, wprowadzenie bonu edukacyjnego, nauka kompetencji, wprowadzenie logiki do szkół, zwrócenie uwagi na najważniejszą rolę szkoły – nauczanie, które wymaga rewolucyjnej zmiany.

Maria Gudro-Homicka