Film i inne media w nowej podstawie programowej konferencja

Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów, Zarząd Główny oraz Centrum Edukacji Filmowej w Wołominie serdecznie zapraszają do udziału w Konferencji „Film i inne media w nowej podstawie programowej”, która odbędzie się 10 czerwca 2017r. w Warszawie w Kinotece w Pałacu Kultury i Nauki.

Wykładowcami są Autorzy podstawy programowej, którzy zaprezentują rozporządzenie MEN w sprawie nowej podstawy programowej, a także specjaliści w dziedzinie filmu i innych mediów, którzy przybliżą, jak mówić o filmie na lekcjach języka polskiego i przedstawią, jakie zalety i zagrożenia wynikają z innych mediów.

Zapewniamy Państwu praktyczne materiały dydaktyczne z zakresu edukacji filmowej. 

Program konferencji

9.30 - 10.00
Rejestracja uczestniczek i uczestników
10.00 - 10.15
Rozpoczęcie Konferencji – Maria Gudro-Homicka, Przewodnicząca Zarządu Głównego SNaP-u oraz Marek Kaczkowski, Dyrektor Centrum Edukacji Filmowej w Wołominie
10.15 - 10.30
Planowane wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Edukacji Narodowej
10.30 - 11.00
Filozofia nowej podstawy programowej – prof. Andrzej Waśko, koordynator zespołu ds. opracowania nowej podstawy języka polskiego
11.00 - 12.00
Nowa podstawa programowa – nowe wyzwanie dla nauczycieli języka polskiego
  • Szkoła podstawowa, język polski dla klas IV-VIII – dr Wioletta Kozak, współautorka nowej podstawy programowej języka polskiego dla szkoły podstawowej, liceum, technikum i szkoły branżowej I i II stopnia, kierownik Wydziału Egzaminu Maturalnego, doktor nauk humanistycznych, literaturoznawca; udział w Projekcie ,,Wdrażanie systemu informatycznego do e-oceniania”, prowadzonego przez CKE w Glasgow, Szkocja 2013; udział w programie ,,Uczenie się przez całe życie”, wizyta studyjna organizowana przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji
  • Szkoły ponadpodstawowe – Beata Sieradzka, współautorka nowej podstawy programowej z języka polskiego dla szkół ponadpodstawowych, nauczyciel języka polskiego na poziomie gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej, doradca zawodowy, tutor
12.00 - 12. 20
Przerwa na kawę
12.20 - 13.20
Praktycznie o edukacji filmowej – wykład z wykorzystaniem filmu animowanego Piotruś i wilk w reżyserii Suzie Templeton i prezentacji multimedialnej – Barbara Klimczak, kulturoznawczyni, polonistka, trenerka wolności i praw człowieka, współautorka podręczników do języka polskiego
13.20 - 13.40
Kino przyszłości, media przyszłości – Marek Kaczkowski, Dyrektor Centrum Edukacji Filmowej w Wołominie
13.40 - 14.10
Projekcja filmu krótkometrażowego Offline w reżyserii Jana P. Matuszyńskiego
14.10 - 14.30
Przerwa na kawę
14.30 - 15.00
Prawda i fałsz o edukacji medialnej – Małgorzata Bazan, nauczycielka LO im. Klementyny Hoffmanowej, współautorka EDUPLATFORMY, konsultantka merytoryczna Fundacji Akcja Animacja, we współpracy z Fundacją Nowoczesna Polska autorka cyklów scenariuszy lekcji w zakresie edukacji medialnej
15.00 - 16.00
Konstruktywne i ryzykowne zachowania dzieci i młodzieży w wirtualnej przestrzeni – dr hab. Jacek Pyżalski, prof. UAM, Zakład Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych, Wydział Studiów Edukacyjnych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
16.00
Zakończenie Konferencji

Wróć