Misja i cele

Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów dba o rangę i poziom języka polskiego jako języka narodowego oraz o wysoki poziom edukacji polonistycznej w szkołach na wszystkich etapach kształcenia.

ZOBACZ STATUT

Rotmistrz Pilecki Bohater Niezwyciężony Finał Projektu

Po ośmiu miesiącach twórczej, wytężonej pracy Organizatorów  i około 200 zaangażowanych osób 18 i 19 listopada 2016r. doszło do -  godnego Bohatera Projektu rtm Witolda Pileckiego  - finału.

18 listopada odbyło się kilka uroczystości: konferencja naukowa w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej ,,Rotmistrz Witold Pilecki Żołnierz-Bohater-Patriota z udziałem znakomitych wykładowców dra Krzysztofa Trackiego, prof. Wiesława Wysockiego, Michała Siwca-Cielebona , dr. Bogdana Urbankowskiego, prof. Tadeusza Wolszy, dr. Jacka Pawłowicza, Jacka Karczmarskiego, dr. Marcina Gadochy. Konferencję zakończył Paweł Kudzia, prezentując Story z History. PL. W konferencji wzięło udział około 300 osób. Najważniejszym Honorowym Gościem była córka rtm Witolda Pileckiego,  Zofia Optułowicz – Pilecka  i wnuk Pani Zofii,  Krzysztof Kosior, któremu podczas Konferencji Pani Zofia Optułowicz-Pilecka powierzyła misję mówienia prawdy o pradziadku. Wnuk odebrał słowa Babci jako rozkaz. Po konferencji w Muzeum Powstania Warszawskiego odbył się koncert Tomasza Trzcińskiego z Niemiec ,,Niezwyciężonym” oraz wystawa ,,Sceny z Auschwitz”.

19 listopada w Belwederze odbyła się uroczystość wręczenia statuetek ,,Specjalna Misja”, odznaczeń ,,Zasłużony dla polskiej kultury”, uhonorowanie autorów opracowania Raportu Pileckiego z Auschwitz oraz najważniejszy punkt programu – wręczenie nagród laureatom Konkursów: Turniej Piłki Nożnej dla dzieci z rocznika 2009, Konkurs Literacki, Konkurs historyczny, Konkurs na Plakat.

Zobacz także galerię z finału projektu.

Czytaj więcej

Spotkanie Zespołu Etyki Słowa Rady Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk

W dniu 4 listopada 2016 r. odbyło się kolejne spotkanie Zespołu Etyki Słowa Rady Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk. Obrady prowadziła prof. Anna Cegieła, która przedstawiła sprawozdanie z dokonań ZES. Były to zajęcia i wykłady na wyższych uczelniach, warsztaty dla uczniów w liceach i gimnazjach. W spotkaniach w szkołach uczestniczyli np. Krzysztof Zanussi czy Andrzej Seweryn, będący także członkami ZES.

Warsztaty, wykłady, zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem młodzieży, o czym świadczy duża aktywność podczas spotkań. Nasuwa się jednak refleksja dotycząca młodego pokolenia – z młodymi ludźmi o etyce słowa należy rozmawiać, ponieważ pewne kwestie związane z poruszanymi zagadnieniami są dla nich niezrozumiałe. Ważnym zagadnieniem jest znalezienie sposobu dotarcia do młodzieży i takiego zaplanowania działań, aby zainteresowały odbiorców.

Czytaj więcej

„Rotmistrz Pilecki Bohater Niezwyciężony” wyniki konkursów

Bo choćby mi przyszło postradać me życie -
Tak wolę – niż żyć, a mieć w sercu ranę.
rtm. Witold Pilecki

Ogólnopolski Konkurs Literacki Rotmistrz Pilecki Bohater Niezwyciężony pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Dudy, o Nagrodę Minister Edukacji Narodowej jest częścią projektu o tym samym tytule. Został zorganizowany przez Fundację Gdzie z siedzibą w Krakowie. Pomysłodawcą i głównym koordynatorem projektu jest Małgorzata Kupiszewska, pełnomocnik Fundacji Gdzie, z zawodu polonistka, z zamiłowania historyk, dziennikarka i pisarka, organizatorka wielu kulturalnych i historycznych przedsięwzięć. Konkurs literacki przeprowadziło ogólnopolskie Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów. Realizacja projektu była możliwa dzięki zaangażowaniu nauczycieli języka polskiego i historii z kraju i z zagranicy (przedstawicieli Polonii), a także parlamentarzystów, kuratorów, ośrodków doskonalenia nauczycieli w Polsce i Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, biblioteki, dyrektorów szkół z dużych miast, małych miasteczek i wsi, samorządowców. 

Celem konkursu było propagowanie idei bliskich rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu, wyrażonych w oryginalnych pracach literackich, które miały odznaczać się bogatą polszczyzną i niebanalnym spojrzeniem na postać bohatera na tle jego czasów.

Dziękujemy fundatorom nagród i sponsorom, którzy pomogli w organizacji Konkursu Literackiego jak Jan Rek, wychowanek Marii Pileckiej, Vancouver, Tadeusz Lampka, scenarzysta filmowy, Warszawa, Wydawnictwo PWN, Rafał Macek, Prezes Nowell Poland ( firma Parker), Burmistrz Miasta I Gminy Pilawa.

Czytaj więcej

O etyce słowa seminarium

Ostatnie dziesięciolecia przyniosły w Polsce wiele pozytywnych zmian, np. szybki przekaz informacji, swobodę wyrażania myśli, opinii i poglądów. Jednak z obserwacji wynika, że nasilają się zjawiska negatywne w sferze komunikacji językowej. W obronie języka, który stanowi fundament całej kultury, 13 stycznia 2016 r. ukonstytuował się, powołany przez Radę Języka Polskiego PAN, Zespół Etyki Słowa. 

Celem działań Zespołu Etyki Słowa jest, przede wszystkim, uwrażliwienie polskiego społeczeństwa na wszystko to, co stanowi naruszenie reguł dobrej komunikacji.

Misją każdego nauczyciela, a szczególnie nauczyciela polonisty, jest ochrona języka
przed różnymi uprzedzeniami, wypowiedziami manipulującymi, agresywnymi, zawierającymi insynuacje, zastraszanie, wulgaryzmy, nienawiść.

W celu przybliżenia Nauczycielom istoty pracy Zespołu Etyki Słowa, Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów, Zarząd Główny zorganizował 1 października 2016r. w Warszawie w LO im. Aleksandra Kamińskiego przy ul. Dembowskiego 1 seminarium poświęcone tak ważnemu zagadnieniu.

Zobacz także:

Czytaj więcej

Rotmistrz Pilecki Bohater Niezwyciężony zdopingował młodzież

– „Konkurs literacki „Rotmistrz Pilecki Bohater Niezwyciężony” pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy o nagrodę Minister Edukacji Narodowej nie zakończy się rozdaniem nagród laureatom najlepszych prac. To jest dopiero prawdziwy początek odkłamywania historii. Taką rolę ten konkurs spełnia” – powiedział jeden z jurorów na zakończenie sprawdzania I tury prac konkursowych.

Poloniści ze Stowarzyszenia Nauczycieli dopisali. Nie zabrakło także historyków. Dzięki zaangażowaniu Starostwa Powiatowego w Garwolinie jurorzy mieli godne warunki pracy. Starostwo reprezentował Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Jerzy Duchna. Gości powitała także Burmistrz Pilawy Albina Łubian. Przez kilka tygodni Pilawa była na ustach całej Polski, tam bowiem nadesłano setki konkursowych prac.

Zobacz także galerię zdjęć.

Czytaj więcej