Misja i cele

Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów dba o rangę i poziom języka polskiego jako języka narodowego oraz o wysoki poziom edukacji polonistycznej w szkołach na wszystkich etapach kształcenia.

ZOBACZ STATUT

Po dwóch latach szlachetnej misji Zespołu Etyki Słowa

,,Ludzie

często ranią innych

nie wiedząc,

jaki sprawiają im ból.

TY nam wyjaśniasz,

jak ci inni się czują”

 

 

W dniu 29 czerwca 2018r., w PANie w Warszawie, odbyło się pod kierownictwem p. Profesor Jadwigi Puzyniny kolejne spotkanie przedstawicieli Podzespołów ZES, którzy po dwóch  latach działalności podzielili się informacją o pracy w trosce o poziom komunikacji międzyludzkiej i etyki słowa.

Spotkanie otworzyła p. profesor J. Puzynina, serdecznie witając przybyłych z Warszawy, Lublina, Gdańska , Bydgoszczy, Siedlec, Katowic, Pilawy i innych miast, członków ZES.

Pani Profesor, prezentując najnowszą książkę prof. Andrzeja Bliklego ,,Doktryna jakości. Rzecz o turkusowej samoorganizacji”, podkreśliła, powołując się na ,,Preambułę Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ z 1948 roku oraz na ,, Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej z 2007 r.,  że w komunikacji międzyludzkiej ważna jest prawda, szacunek dla drugiego człowieka, umiejętność i chęć wybaczania. Przytoczyła z omawianej książki cytat: ,,Należy budować mosty, zasypywać rowy”, który może stanowić przesłanie dla ludzi chcących naprawdę zmienić trudną obecnie komunikację w różnych zespołach ludzkich. W książce Autor podkreśla szacunek dla rozmówcy - klienta, dbałość o jego zadowolenie. Próbuje obalać stereotypy, schematy w komunikacji, pokazuje, że lider powinien mniej mówić, a uważnie słuchać, doskonalić swoją wiedzę i umiejętności, a autorytet zbuduje na szacunku do innych ludzi.

Czytaj więcej

Dzień Żałoby i Nadziei oraz Dzień Okupacji i Ludobójstwa Spotkanie w Ambasadzie Republiki Litewskiej w Warszawie

Dnia 13 czerwaca 2018 roku, w przeddzień obchodów na Litwie14 czerwca jako Dnia Żałoby i Nadziei oraz15 czerwca - Dnia Okupacji i Ludobójstwa w Ambasadzie Republiki Litewskiej w Warszawie odbyło się spotkanie z panią Teresė Birutė Burauskaitė Dyrektor Generalną Centrum Badań Ludobójstwa i Rezystencji Mieszkańców Litwy (CBLiRML) oraz Dyrektorem Departamentu Badań Ludobójstwa i Rezystencji dr. Arūnasem Bubnysem. którzy w ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przedstawili historię oraz dzieje związane z ruchem oporu na Litwie i wschodniej Polsce. Przybliżyli nie tylko historię litewskiej walki o wolność, ale także opowiedzieli o działalności Ośrodka Badań Ludobójstwa i Ruchu Oporu Litewskiego oraz współpracy z polskimi historykami.


Spotkanie było uwieńczone pokazem filmu dokumentalnego o przywódcy partyzantów Adolfasie Ramanauskasie-Vanagasie pod tytułem "Niezwyciężony" (reż. Agnė Zalanskaitė). Film był w języku angielskim.

Było to niezwykle kształcące spotkanie, nie tylko ze względu na charakter, ale także ze względu na zasługi, jakie w obronie języka ojczystego wnosiły obie nacje.

Z ramienia SNaP-u udział wziął Jarosław Wowak.

Tekst i zdjęcia – J. Wowak

Retoryka w szkole

Zakończyła się jubileuszowa konferencja SNaP-u. Było dostojnie, uroczyście, wzruszająco. Z okazji jubileuszu na ręce przewodniczącej Marii Gudro-Homickiej napłynęły liczne listy gratulacyjne: m. in od prezydenta RP Andrzeja Dudy, instytucji od lat współpracujących ze Stowarzyszeniem, szczególnie wzruszający jest list od Pani 

prof. Jadwigi Puzyniny, która osobiście odczytała słowa skierowane do polonistów (wszystkie listy, życzenia, gratulacje można znaleźć tu: http://snap.edu.pl/galeria/gratulacje-i-refleksje-pokonferencyjne).

Ważnym i miłym akcentem było odebranie medali, odznaczeń, nagród. Trzy koleżanki zostały odznaczone medalem Komisji Edukacji Narodowej, a minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał 10 honorowych odznak Zasłużony dla Kultury Polskiej, nagrody
i podziękowania odebrali także członkowie Zarządu Głównego oraz przewodniczące oddziałów SNaP. Część oficjalna wzbogacona została krótką historią Stowarzyszenia, cieszy także fakt, że obecne były współzałożycielki i twórczynie organizacji: Marta Sobocińska, Maria Gudro-Homicka oraz koleżanki i koledzy od wielu lat współpracujący ze SNaP-em.

Część merytoryczna konferencji rozpoczęła się od niezwykle interesującego wykładu prof. Andrzeja Waśki, który przypomniał historię retoryki oraz teorię związaną z nauczaniem retoryki w szkole. Ewa Nowel mówiła o „jasnym wyrażaniu myśli”, a dr Ewa Bocheńska przekonywała, że „dwa monologi nie czynią dialogu” i mówiła o sztuce budowania relacji interpersonalnych w procesie edukacji. Ciekawym wystąpieniem połączonym z prezentacją książek dla dzieci i młodzieży był dynamiczny wykład prof. Grzegorza Leszczyńskiego,
który mówił o współczesnej literaturze dla dzieci i młodzieży jako pomocy w kształtowaniu uczniowskiego świata wartości. Nową lekturę w LO - ,,Nadberezyńcy” Floriana Czarnyszewicza - zaprezentował Antoni Buchała, bogatą i różnorodną ofertę dla szkół przedstawiło Centrum Edukacji Filmowej, kładąc nacisk na edukację medialną uczniów wszystkich etapów edukacyjnych.

Zwieńczeniem konferencji była rozmowa z Jackiem Dehnelem, który z dużą swadą opowiedział o procesie tworzenia, o tym, jak powstaje ostateczna wersja dzieła literackiego. Interesująco przedstawił sposób konstruowania powieści w duecie pisarskim, mówił
o poszukiwaniach związanych z budowaniem świata przedstawionego powieści, a także o roli i wadze mediów społecznościowych oraz o wadze Internetu jako źródła wiedzy
dla współczesnego twórcy.

Jubileuszowa konferencja  dobiegła końca i nie sposób w ciągu jednego dnia zawrzeć, streścić, podsumować tego, co dokonało się w ciągu ćwierćwiecza. Minione 25 lat było niezapomnianą przygodą dla tych, którzy mieli zaszczyt i przyjemność pracować w SNaP-ie. Mamy przekonanie, że nasze Stowarzyszenie – wzbogacone o nowych członków – ma przed sobą kolejne lata działalności na rzecz polskiej oświaty, w szczególności zaś polonistyki.

Zapraszamy na stronę SNaP-u, gdzie można przeczytać materiały oraz obejrzeć zdjęcia z konferencji.

Opracowała:
Teresa Zawisza-Chlebowska

Zobacz galerię zdjęćZobacz listy gratulacyjne

Jubileusz 25-lecia SNaP

W ostatnią sobotę, 9 czerwca w Warszawie w MSCDnie odbyła się, zorganizowana przez Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów, konferencja jubileuszowa - 25 lat SNaPu nt. „Retoryka w szkole” - podstawa programowa wobec kultury mówienia dzieci i młodzieży. Piszemy o tej konferencji z satysfakcją, bowiem przewodniczącą Stowarzyszenia jest pilawianka, p. Maria Gudro-Homicka. W konferencji licznie uczestniczyli wśród nauczycieli z całej Polski nauczyciele pilawskiej szkoły podstawowej z klasami gimnazjalnymi, z p. dyrektor Hanną Gajowniczek , Anną Galas, Agnieszką Tudek- polonistki , Jolantą Duszą-Dąbrowską – bibliotekarką oraz oraz Anna Wierzbicka-Sabała, przedstawicielka Towarzystwa „Przywrócić Dzieciństwo”, Koła „Pilawa” i Prezes Honorowy tego Towarzystwa ,Bogusław Homicki - jako wolontariusze. Ważna dla przewodniczącej ZG Marii Gudro-Homickiej była obecność pani Albiny Łubian, burmistrz Miasta i Gminy Pilawa, która sfinansowała organizację przedsięwzięcia i podkreśliła wagę małej ojczyzny. Konferencję prowadzili Iwona Artowicz-Skowrońska i Jarosław Wowak- członkowie SNaPu, którzy powitali zaproszonych gości:

P. Grzegorz Woźniak- Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
P. Piotr Mitwiw- Baron- dyrektor Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego
P. Prof. Andrzej Waśko, Kancelaria Prezydenta RP Andrzeja Dudy
Przedstawiciel MENu – p. kurator Kuratorium Warszawy, Andrzej Sosnowski
P. Aurelia Michałowska - MAZOWIECKI KURATOR OŚWIATY
P. Albina Łubian – Burmistrz Miasta i Gminy Pilawa
P. Prof. Jadwiga Puzynina – Przewodnicząca Zespołu Etyki Słowa w RJP przy PANie
P. dr hab. Agnieszka Budzyńska-Daca, Kierownik Zakładu Retoryki i Mediów Instytut Polonistyki Stosowanej UW
P. dr Ewa Modrzejewska – Polskie Towarzystwo Retoryki
P. Jarosław Zaroń – dyrektor Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie,
P. Edyta Żmuda – redaktor naczelna ,,Polonistyki”,
P. Anna Wojciechowska – Redaktor ,,Głosu Nauczycielskiego”
P. Barbara Tomkiewicz- Prezes Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Polskich,
P. Zofia Więckowska - były pracownik Instytutu Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych -Warszawa – Rembertów, kierownik Polonistyki w Akademii Podlaskiej w Siedlcach, autorka programu praktyk studenckich
P. Marta Syga – nauczycielka i trener polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów ,,Klanza”,
P. Alina Przychoda – prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki,
P. Hanna Dobrowolska- autorka podręczników języka polskiego oraz kształcenia polonistycznego w nauczaniu wczesnoszkolnym, członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich,
P. Kamila Nawrot – Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.

Część oficjalna przeciągnęła się w czasie i nie było to winą organizatorów. Otóż nadesłano około dwudziestu listów gratulacyjnych, w tym od Prezydenta RP – Andrzeja Dudy, od Minister Edukacji Narodowej - Anny Zalewskiej, od Posła Ziemi Garwolińskiej –Grzegorza Woźniaka, od Burmistrz Miasta i Gminy Pilawa – Albiny Łubian i wielu innych organizacji nauczycielskich i od środowisk kultury. Nie było możliwości odczytania wszystkich listów. Odczytano tylko kilka z nich. Pani Burmistrz obok gratulacji dla nauczycieli wyrytych na miedzianej płytce wręczyła Pani Marii Gudro-Homickiej upominek w postaci zestawu Parkera. Co do pozostałych listów gratulacyjnych wymieniono każdego z ich sygnatariuszy. Wszystkie listy jak też inne informacje z tej konferencji znajdą się za kilka dni na stronie SNaP www.snap.pl

Po części „gratulacyjnej” odbyło się wręczanie odznaczeń państwowych tj: trzech Medali Komisji Edukacji Narodowej i dziesięciu odznak „Za Zasługi dla Kultury Polskiej”, a następnie wykłady nt. retoryki w szkole przedstawione przez wybitnych wykładowców. W końcowej części konferencji prowadzący podziękowali darczyńcom, sponsorom , wydawnictwom - Przyjaciołom SNaPu. Ich nazwiska wymienione są na stronie internetowej SNaPu. Maria Gudro-Homicka podziękowała Koleżankom z Zarządu Głównego i Koledze Jarosławowi Wowakowi za wielomiesięczną pracę przy organizacji konferencji. Po konferencji odbyło się Walne Zebranie członków SNaP, podczas którego wybrano nowe władze Stowarzyszenia na kolejną czteroletnią kadencję.

Opracował: Bogusław Homicki

Zobacz galerię zdjęćZobacz listy gratulacyjne