Misja i cele

Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów dba o rangę i poziom języka polskiego jako języka narodowego oraz o wysoki poziom edukacji polonistycznej w szkołach na wszystkich etapach kształcenia.

ZOBACZ STATUT

Publikacje Członków SNaP

Scenariusze i skecze kabaretowe dla młodzieży szkolnej to zbiór inscenizacji teatralnych, oraz humorystycznych scenek. Wielką zaletą materiałów jest to, iż mogą być one realizowane podczas uroczystości szkolnych, imprez klasowych, godzin wychowawczych, interdyscyplinarnych projektów, zajęć języka polskiego, wychowania do życia w rodzinie, a nawet lekcji religii. Stanowią znakomitą pomoc dla opiekunów szkolnych kół teatralnych oraz nauczycieli realizujących innowacje pedagogiczne o charakterze dramowych eksperymentów. Wszystkie teksty posiadają lekki, finezyjny styl oraz głęboko humanistyczne przesłanie. Odwołują się do doświadczeń i obserwacji młodych ludzi, wykorzystują znane i lubiane motywy kulturowe.

Guślarz na fejsie to publikacja adresowana do nauczycieli języka polskiego uczących w klasach VII–VIII szkoły podstawowej. Zawiera zadania, konspekty, projekty, scenariusze i karty pracy, które służą doskonaleniu umiejętności redagowania form wypowiedzi, analizie i interpretacji różnych tekstów kultury (literatura, ikonografia, muzyka) oraz funkcjonalnemu wykorzystaniu wiedzy z zakresu świadomości językowej.

Czytaj więcej

W 78. rocznicę dobrowolnego wejścia rtm Witolda Pileckiego do ,,piekła na ziemi”

,,Pamięć o rtm. Witoldzie Pileckiego,  pomimo wielu działań podejmowanych przez komunistów, nie zaginęła, a wyznawane przez niego wartości nie zostały zapomniane. Walkę o jej przywracanie rodzina zaczęła już w 1957 roku”. (IPN)

Ale dopiero w wolnej Polsce rozpoczęły się systematyczne działania o przywrócenie pamięci o wielkim polskim bohaterze. Już w 1989 roku nadawano szkołom, ulicom, parkom  imię rtm. W. Pileckiego. Powstały pomniki, tablice na kościołach upamiętniające dokonania niezłomnego Polaka. 

22 września 2018r. w Otwocku odbyły się uroczystości ,,Żołnierz Niepodległej Rotmistrz Pilecki Bohater Niezwyciężony”. Z inicjatywy Małgorzaty Kupiszewskiej, członkini krakowskiej Fundacji ,,Gdzie „ , a także członkini Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów, przy finansowym i organizacyjnym wsparciu władz i Rady Miasta Otwocka  nadano status Honorowego Obywatela Miasta Otwocka Zofii Pileckiej – Optułowicz i Andrzejowi Pileckiemu, dzieciom rtm. Witolda Pileckiego, skwerowi nadano imię Rotmistrza i odsłonięto pomnik rtm. Pileckiego, ufundowany przez Miasto Otwock.

Czytaj więcej

Lekcja w kinie, czyli jak zachęcić uczniów do edukacji medialnej!

Jak ważną rolę odgrywa muzyka w filmie? Które z filmów są adaptacjami książek? Jak można zekranizować komiksy, gry i klocki? To tylko niektóre z pytań, na które odpowiedzą organizatorzy ogólnopolskiego programu edukacji medialnej „Lekcja w kinie”.

Rozpoczęła się trzynasta edycja „Lekcji w kinie” organizowanej przez Centrum Edukacji Filmowej z Wołomina. W jej trakcie w 150 miastach w Polsce uczniowie z ponad 2000 szkół wezmą udział w multimedialnych zajęciach prowadzonych przez zawodowych aktorów. Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów SNaP objęło cykl patronatem honorowym.

Czytaj więcej

Jak kształcić kompetencje kluczowe na poszczególnych etapach nauczania? Szkolenie w Cieszynie, część 2

W dniach 13-16.09.2018 r. w Cieszynie w ODZ odbyło się kolejne szkolenie z zakresu kompetencji kluczowych. Z ramienia SNaP-u udział wziął przewodniczący Jarosław Wowak. Czym są kompetencje kluczowe? Ten problem jest od dawna w kręgu zainteresowań instytucji europejskich. W Zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady z 2006 r. (Dz. U. L 394 z 30.12.2006, s. 13) czytamy: „Każdy obywatel będzie potrzebował szerokiego wachlarza kompetencji kluczowych, by łatwo przystosować się do szybko zmieniającego się świata, w którym zachodzą rozliczne wzajemne powiązania. 

Zobacz także galerię zdjęć ze szkolenia.

Czytaj więcej

"Przedwiośnie" Żeromskiego czytane w Strzelinie

Biblioteka Miejska w Strzelinie od lat organizuje kolejne edycje Narodowego Czytania. Czytaniu towarzyszą różne imprezy kulturalne (w br. prezentacja nt. Azerbejdżanu i koncert piosenek międzywojennych).
 
 
Do czytania Pani Dyrektor Maria Tyws zaprasza osoby znane w przestrzeni społecznej.
Również w tym roku reprezentowałam nasze koło SNaPu i jak wszyscy uczestnicy, byłam ubrana w stylu epoki.
 
 
Przewodnicząca Koła Strzelińsko-Wrocławskiego SNaPu
Leokadia Pawliszak