Konkurs Literacki „Rotmistrz Pilecki Bohater Niezwyciężony”

Konkurs trwa od 6 czerwca do 20 września

Zobacz wyniki konkursu Przejdź do strony konkursu Czytaj artykuł o konkursie

„Rotmistrz Pilecki Bohater Niezwyciężony” wyniki konkursów

Bo choćby mi przyszło postradać me życie -
Tak wolę – niż żyć, a mieć w sercu ranę.
rtm. Witold Pilecki

Ogólnopolski Konkurs Literacki Rotmistrz Pilecki Bohater Niezwyciężony pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Dudy, o Nagrodę Minister Edukacji Narodowej jest częścią projektu o tym samym tytule. Został zorganizowany przez Fundację Gdzie z siedzibą w Krakowie. Pomysłodawcą i głównym koordynatorem projektu jest Małgorzata Kupiszewska, pełnomocnik Fundacji Gdzie, z zawodu polonistka, z zamiłowania historyk, dziennikarka i pisarka, organizatorka wielu kulturalnych i historycznych przedsięwzięć. Konkurs literacki przeprowadziło ogólnopolskie Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów. Realizacja projektu była możliwa dzięki zaangażowaniu nauczycieli języka polskiego i historii z kraju i z zagranicy (przedstawicieli Polonii), a także parlamentarzystów, kuratorów, ośrodków doskonalenia nauczycieli w Polsce i Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, biblioteki, dyrektorów szkół z dużych miast, małych miasteczek i wsi, samorządowców. 

Celem konkursu było propagowanie idei bliskich rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu, wyrażonych w oryginalnych pracach literackich, które miały odznaczać się bogatą polszczyzną i niebanalnym spojrzeniem na postać bohatera na tle jego czasów.

Czytaj więcej

O etyce słowa seminarium

Ostatnie dziesięciolecia przyniosły w Polsce wiele pozytywnych zmian, np. szybki przekaz informacji, swobodę wyrażania myśli, opinii i poglądów. Jednak z obserwacji wynika, że nasilają się zjawiska negatywne w sferze komunikacji językowej. W obronie języka, który stanowi fundament całej kultury, 13 stycznia 2016 r. ukonstytuował się, powołany przez Radę Języka Polskiego PAN, Zespół Etyki Słowa. 

Celem działań Zespołu Etyki Słowa jest, przede wszystkim, uwrażliwienie polskiego społeczeństwa na wszystko to, co stanowi naruszenie reguł dobrej komunikacji.

Misją każdego nauczyciela, a szczególnie nauczyciela polonisty, jest ochrona języka
przed różnymi uprzedzeniami, wypowiedziami manipulującymi, agresywnymi, zawierającymi insynuacje, zastraszanie, wulgaryzmy, nienawiść.

W celu przybliżenia Nauczycielom istoty pracy Zespołu Etyki Słowa, Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów, Zarząd Główny zorganizował 1 października 2016r. w Warszawie w LO im. Aleksandra Kamińskiego przy ul. Dembowskiego 1 seminarium poświęcone tak ważnemu zagadnieniu.

Zobacz także:

Czytaj więcej

Rotmistrz Pilecki Bohater Niezwyciężony zdopingował młodzież

– „Konkurs literacki „Rotmistrz Pilecki Bohater Niezwyciężony” pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy o nagrodę Minister Edukacji Narodowej nie zakończy się rozdaniem nagród laureatom najlepszych prac. To jest dopiero prawdziwy początek odkłamywania historii. Taką rolę ten konkurs spełnia” – powiedział jeden z jurorów na zakończenie sprawdzania I tury prac konkursowych.

Poloniści ze Stowarzyszenia Nauczycieli dopisali. Nie zabrakło także historyków. Dzięki zaangażowaniu Starostwa Powiatowego w Garwolinie jurorzy mieli godne warunki pracy. Starostwo reprezentował Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Jerzy Duchna. Gości powitała także Burmistrz Pilawy Albina Łubian. Przez kilka tygodni Pilawa była na ustach całej Polski, tam bowiem nadesłano setki konkursowych prac.

Zobacz także galerię zdjęć.

Czytaj więcej

Być odbiorcą światowej sieci relacja z seminarium

Dane Głównego Urzędu Statystycznego wskazują, że w 2013 r. w 73% polskich gospodarstw domowych, w których mieszkają dzieci, posiada dostęp do Internetu.  Z całą pewnością można także stwierdzić, że technologie informatyczne rozwijają się na tyle dynamicznie, aby wkrótce „zawitać pod wszystkie strzechy”.

W dniu 21 czerwca 2016 r. w czasie seminarium eksperckiego Dzieci jako konsumenci w sieci  zorganizowanego w Warszawie w Faktycznym Domu Kultury przy ul. K.I. Gałczyńskiego 12 przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, Naukową i Akademicką Sieć Komputerową oraz Fundację Orange, prelegenci przekonywali uczestników, że tytułowy temat nie traci na aktualności, a wręcz nabiera rumieńców i wymaga zwrócenia uwagi społeczeństwa. Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów reprezentowałyśmy wraz z Marią Gudro-Homicką, przewodniczącą Zarządu Głównego.

Zobacz także:

Uczeń a wartości etyczne języka seminarium

Szanowni Dyrektorzy,

Nauczyciele języka polskiego, Bibliotekarze,

Nauczyciele Humaniści i Wychowawcy,

serdecznie zapraszamy do dyskusji, w swoim środowisku oświatowym, i przesyłania wniosków na temat przyczyn zagrożeń języka mówionego i pisanego  dzieci i młodzieży.

Ostatnie dziesięciolecia przyniosły w Polsce wiele pozytywnych zmian, np.  szybki przekaz informacji, swobodę wyrażania myśli, opinii i poglądów. Jednak z obserwacji wynika,
że nasilają się zjawiska negatywne w sferze komunikacji językowej. W obronie języka,
który stanowi fundament całej kultury, 13 stycznia 2016 r. ukonstytuował się, powołany przez Radę Języka Polskiego PAN, Zespół  Etyki Słowa.

Celem działań Zespołu Etyki Słowa jest, przede wszystkim, uwrażliwienie polskiego społeczeństwa na wszystko to, co stanowi naruszenie reguł dobrej komunikacji.

Misją każdego nauczyciela, a szczególnie nauczyciela polonisty, jest ochrona języka
przed różnymi uprzedzeniami, wypowiedziami manipulującymi, agresywnymi, zawierającymi insynuacje, zastraszanie, wulgaryzmy, nienawiść.

W celu przybliżenia Państwu istoty pracy Zespołu Etyki Słowa, zapraszamy, w imieniu SNaPu, na seminarium Uczeń a wartości etyczne języka, organizowane przez Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów 1 października 2016 r. w LXX Liceum Ogólnokształcącym
im. A. Kamińskiego przy ulicy Dembowskiego 1 w Warszawie.
Prosimy zatem 
o przygotowanie wniosków dotyczących zagrożenia współczesnego języka dzieci i młodzieży oraz zagrożeń płynących z reklam.

Po wykładach odbędzie się Walne Zgromadzenie SNaPu, na które zapraszamy wszystkich uczestników seminarium. Uczestnictwo w seminarium  jest nieodpłatne. Prosimy tylko
o sfinansowanie posiłku w kwocie 30 zł.

Wpłaty prosimy dokonać na konto Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów nr 88 1240 1372 1111 0010 3184 4250 Bank PEKAO S.A. z dopiskiem: Seminarium 1. 10. 2016r.

Prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza do 20 września 2016r. na adres mailowy

maria-gudro@wp.pl, tel. 505 740 889

Z wyrazami szacunku

Maria Gudro-Homicka

Pobierz:

Czytaj więcej