Misja i cele

Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów dba o rangę i poziom języka polskiego jako języka narodowego oraz o wysoki poziom edukacji polonistycznej w szkołach na wszystkich etapach kształcenia.

ZOBACZ STATUT

XI Forum Kultury Słowa Olsztyn

Tradycyjnie co dwa lata organizowane jest przez Radę Języka Polskiego Forum Kultury Słowa. W tym roku spotkanie odbyło się w dniach 11-13 października 2017 r. w Olsztynie na Uniwersytecie Olsztyńsko-Warmińskim. Temat obrad: „Nazwy własne w języku i społeczeństwie”.

Czytaj więcej

Wyjątkowe lekcje w kinie czas zacząć! Jak powstaje dubbing? Jak tworzy się efekty specjalne? Czym jest język filmu? A także jak bezpiecznie korzystać z Internetu?

Ogólnopolskie programy edukacji medialnej: „Lekcja w kinie” oraz „Lekcja o mediach”, organizowane przez Centrum Edukacji Filmowej z Wołomina, to interaktywne, multimedialne Lekcje prowadzone przez zawodowych aktorów,  połączone z projekcjami filmowymi.

Pomysł powstania Lekcji narodził się ponad dwanaście lat temu z pasji do kina i wielkiej chęci przekazania tej pasji innym. Twórca programów edukacyjnych – Marek Kaczkowski, który wiele lat temu prowadził kino w Wołominie – za cel postawił sobie upowszechnianie wiedzy o kinie w przystępny sposób, aby młodzi widzowie stali się bardziej świadomymi odbiorcami tego, co dzieje się na ekranie. Tak właśnie powstały „Lekcje w kinie” oraz późniejsze „Lekcje o mediach”.

Wystartowała już dwunasta edycja Lekcji, podczas których uczniowie w ponad 150 miejscowościach będą mogli poznać tajniki sztuki filmowej oraz ciekawostki związane z korzystaniem z Internetu. SNaP objął Patronatem Honorowym cykl.

Czytaj więcej

List do polityków Zespołu Etyki Słowa Rady Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk

W imieniu Zespołu Etyki Słowa Rady Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk prosimy wszystkich naszych Polityków i Dziennikarzy o kulturalną, liczącą się z etyką opartą na ważnych dokumentach europejskich, międzyludzką komunikację, zarówno w Sejmie, jak i we wszelkich wystąpieniach medialnych. W wypowiedziach publicznych nie można pozwalać sobie na posługiwanie się językiem nienawiści, z którym przecież od kilku lat walczy Europa, oraz na jakiekolwiek naruszanie empirycznej prawdy To, co się ostatnio dzieje pod tym względem w naszym życiu publicznym, podważa zaufanie do polityków i dziennikarzy, przynosi szkody całemu naszemu społeczeństwu, a także opinii o Polsce w całym świecie.

Zarząd Zespołu Etyki Słowa RJP PAN
Jadwiga Puzynina
Anna Cegieła
Tadeusz Zgółka
Stanisława Bartmińska
Iwona Benenowska
Anna Ryłko Kurpiewska
Magdalena Saganiak
Helena Synowiec
Paweł Trzaskowski

Oświadczenie Prezydium Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk

Od kilku miesięcy obserwujemy postępującą brutalizację języka wystąpień publicznych i  coraz częstszą manipulację językową w publicznej narracji. Brutalizacja polega na używaniu słów z dolnego rejestru języka pospolitego, na pograniczu wulgarności. Przykładów nie ma powodu przytaczać, gdyż sprzyjałoby to upowszechnianiu tego typu  słownictwa. Określenia takie pojawiają się w wystąpieniach publicznych posłów, wysokich urzędników państwowych, przywódców partii politycznych,  dziennikarzy i publicystów. Budzi to zasadniczy sprzeciw członków Prezydium Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN, instytucji odpowiedzialnej za stan współczesnej polszczyzny publicznej.

Czytaj więcej

Język polski - podręcznik dla szkoły podstawowej 7 Poloniści piszą

Jaki jest podręcznik do języka polskiego?

Podręcznik do języka polskiego jest zgodny z nową podstawą programową,  pozostaje przyjazny dla uczennic, uczniów, nauczycielek i nauczycieli. Zakres treści jest bogaty, znacznie przekraczający wskazania nowej podstawy. Jego zawartość i rozwiązania metodyczne wynikają z doświadczeń autorek, które pracowały na różnych etapach kształcenia, a także aktywnie włączały się w działania na rzecz poprawy jakości edukacji m.in. działając w Stowarzyszeniu Nauczycieli Polonistów.

Czytaj więcej