Misja i cele

Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów dba o rangę i poziom języka polskiego jako języka narodowego oraz o wysoki poziom edukacji polonistycznej w szkołach na wszystkich etapach kształcenia.

ZOBACZ STATUT

List do polityków Zespołu Etyki Słowa Rady Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk

W imieniu Zespołu Etyki Słowa Rady Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk prosimy wszystkich naszych Polityków i Dziennikarzy o kulturalną, liczącą się z etyką opartą na ważnych dokumentach europejskich, międzyludzką komunikację, zarówno w Sejmie, jak i we wszelkich wystąpieniach medialnych. W wypowiedziach publicznych nie można pozwalać sobie na posługiwanie się językiem nienawiści, z którym przecież od kilku lat walczy Europa, oraz na jakiekolwiek naruszanie empirycznej prawdy To, co się ostatnio dzieje pod tym względem w naszym życiu publicznym, podważa zaufanie do polityków i dziennikarzy, przynosi szkody całemu naszemu społeczeństwu, a także opinii o Polsce w całym świecie.

Zarząd Zespołu Etyki Słowa RJP PAN
Jadwiga Puzynina
Anna Cegieła
Tadeusz Zgółka
Stanisława Bartmińska
Iwona Benenowska
Anna Ryłko Kurpiewska
Magdalena Saganiak
Helena Synowiec
Paweł Trzaskowski

Oświadczenie Prezydium Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk

Od kilku miesięcy obserwujemy postępującą brutalizację języka wystąpień publicznych i  coraz częstszą manipulację językową w publicznej narracji. Brutalizacja polega na używaniu słów z dolnego rejestru języka pospolitego, na pograniczu wulgarności. Przykładów nie ma powodu przytaczać, gdyż sprzyjałoby to upowszechnianiu tego typu  słownictwa. Określenia takie pojawiają się w wystąpieniach publicznych posłów, wysokich urzędników państwowych, przywódców partii politycznych,  dziennikarzy i publicystów. Budzi to zasadniczy sprzeciw członków Prezydium Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN, instytucji odpowiedzialnej za stan współczesnej polszczyzny publicznej.

Czytaj więcej

Język polski - podręcznik dla szkoły podstawowej 7 Poloniści piszą

Jaki jest podręcznik do języka polskiego?

Podręcznik do języka polskiego jest zgodny z nową podstawą programową,  pozostaje przyjazny dla uczennic, uczniów, nauczycielek i nauczycieli. Zakres treści jest bogaty, znacznie przekraczający wskazania nowej podstawy. Jego zawartość i rozwiązania metodyczne wynikają z doświadczeń autorek, które pracowały na różnych etapach kształcenia, a także aktywnie włączały się w działania na rzecz poprawy jakości edukacji m.in. działając w Stowarzyszeniu Nauczycieli Polonistów.

Czytaj więcej

"Scenariusze lekcji wychowawczych" Poloniści piszą

Ostatnia książka Marii Gudro-Homickiej „Scenariusze lekcji wychowawczych” to niemal gotowy przewodnik dla nauczycieli prowadzących lekcje wychowawcze. Scenariusze…  to czterdzieści propozycji zajęć lekcyjnych prowadzonych metodami aktywizującymi, w tym metodą dramy. Znakomita pomoc metodyczna dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów ze szkół podstawowych ponadpodstawowych.

Czytaj więcej

Film i inne media w nowej podstawie programowej podsumowania

W dniu 10 czerwca br. odbyła się zapowiadana konferencja, w której uczestniczyło około 200 nauczycielek i nauczycieli z całej Polski. Cieszy tak duże zainteresowanie tematyką spotkania, bowiem pierwsza część poświęcona była przedstawieniu i wyjaśnieniu filozofii zmian dokonywanych w związku z reformą edukacji.

Przybyli goście – podsekretarz stanu minister w MEN - Maciej Kopeć omówił istotę zmian wprowadzanych przez reformę, a filozofię nowej podstawy programowej wyjaśnił w wykładzie prof. Andrzej Waśko, koordynator zespołu ds. opracowania nowej podstawy języka polskiego. Dość szczegółowo zmiany w podstawie programowej omówiła dr Wioletta Kozak. Odniosła się zarówno do szkoły podstawowej, jak i szkoły ponadpodstawowej, której podstawa jest obecnie tworzona i poddana została „prekonsultacjom”.

Zobacz także galerię zdjęć.

Czytaj więcej