Zobacz szczegóły Pobierz program konferencji Pobierz formularz zgłoszeniowy

"W polskiej szkole" Warsztaty dla nauczycieli

Poszkoleniowe refleksje z udziału w ogólnopolskich warsztatach dla nauczycieli pt.: „W polskiej szkole”, które odbyły się w Centrum Szkoleniowym w Sulejówku, w dniach 11-12.05.2018 r. , a zorganizowane zostały przez OŚRODEK ROZWOJU EDUKACJI w Warszawie.

Czytaj więcej

Retoryka w szkole podstawowej Warsztaty w PAN

Dnia 25 maja 2018 r. w PAN odbyły się warsztaty poświęcone retoryce w szkole podstawowej, a w szczególności sztuce argumentowania na różnych przedmiotach. Z ramienia Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów w warsztatach udział wzięli Maria Gudro-Homicka oraz Jarosław Wowak.

Czytaj więcej

Rada Języka Polskiego w trosce o poziom języka mówionego w szkole sprawozdanie

Sprawozdanie z zebrania Zespołu Dydaktycznego i Zespołu Kultury Żywego Słowa  RJP w dniu 23.04.2018 o godz. 11.00 w  PAN.

Zebranie rozpoczął prof. Tadeusz Zgółka, przewodniczący Zespołu Dydaktycznego i wygłosił referat na temat „Retoryka w szkole”. Wystąpienie dotyczyło miejsca retoryki w podstawie programowej  języka polskiego w liceum ogólnokształcącym. Profesor T. Zgółka zwrócił uwagę na znaczenie sztuki wymowy w kształceniu językowym, zwłaszcza  jeśli chodzi o odmiany komunikacji werbalnej takiej jak: sztuka wystąpień publicznych, debata oksfordzka ,czy dyskusja.  W referacie zostały także przedstawione zagadnienia dotyczące etyki słowa ( etyki komunikacji), tj. unikania agresji, złych słów i wulgarności, o których nie mówi się zbyt wiele w podstawie programowej. Sporo miejsca Profesor poświęcił pojęciu etykiety językowej, zwłaszcza etykiecie komunikacji elektronicznej (netykieta), powołując się na publikację Samanty Miller i zwrócił uwagę na to, że tych treści także brakuje w podstawie programowej. W dalszej części referatu była mowa o:  anatomii wystąpienia retorycznego i jego trójdzielnej kompozycji, kanonie lektur, który powinien być powiązany z retoryką, a także genologii retorycznej. Profesor  zwrócił uwagę na to, że retoryka to sztuka perswazji, a nie mówienia . Wnioski podsumowujące  wystąpienie Profesora T. Zgółki dotyczyły przede  wszystkim konieczności napisania ćwiczeń do nauki retoryki w szkole, a także zwrócenia uwagi na ogromną rolę retoryki w kształceniu ucznia w szkołach amerykańskich i w Zachodniej Europie.  Po referacie miała miejsce dyskusja, dotycząca omawianych zagadnień, zwłaszcza potrzeby napisania ćwiczeń i znalezienia ich wydawcy. Do współpracy przy opracowaniu  Zeszytu ćwiczeń prof. T. Zgółka zaprosił Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów.

Czytaj więcej