Konkurs Literacki „Rotmistrz Pilecki Bohater Niezwyciężony”

Konkurs trwa od 6 czerwca do 20 września

Przejdź do strony konkursu Czytaj artykuł o konkursie Karta uczestnictwa

Rotmistrz Pilecki Bohater Niezwyciężony zdopingował młodzież

– „Konkurs literacki „Rotmistrz Pilecki Bohater Niezwyciężony” pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy o nagrodę Minister Edukacji Narodowej nie zakończy się rozdaniem nagród laureatom najlepszych prac. To jest dopiero prawdziwy początek odkłamywania historii. Taką rolę ten konkurs spełnia” – powiedział jeden z jurorów na zakończenie sprawdzania I tury prac konkursowych.

Poloniści ze Stowarzyszenia Nauczycieli dopisali. Nie zabrakło także historyków. Dzięki zaangażowaniu Starostwa Powiatowego w Garwolinie jurorzy mieli godne warunki pracy. Starostwo reprezentował Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Jerzy Duchna. Gości powitała także Burmistrz Pilawy Albina Łubian. Przez kilka tygodni Pilawa była na ustach całej Polski, tam bowiem nadesłano setki konkursowych prac.

Zobacz także galerię zdjęć.

Czytaj więcej

Być odbiorcą światowej sieci relacja z seminarium

Dane Głównego Urzędu Statystycznego wskazują, że w 2013 r. w 73% polskich gospodarstw domowych, w których mieszkają dzieci, posiada dostęp do Internetu.  Z całą pewnością można także stwierdzić, że technologie informatyczne rozwijają się na tyle dynamicznie, aby wkrótce „zawitać pod wszystkie strzechy”.

W dniu 21 czerwca 2016 r. w czasie seminarium eksperckiego Dzieci jako konsumenci w sieci  zorganizowanego w Warszawie w Faktycznym Domu Kultury przy ul. K.I. Gałczyńskiego 12 przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, Naukową i Akademicką Sieć Komputerową oraz Fundację Orange, prelegenci przekonywali uczestników, że tytułowy temat nie traci na aktualności, a wręcz nabiera rumieńców i wymaga zwrócenia uwagi społeczeństwa. Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów reprezentowałyśmy wraz z Marią Gudro-Homicką, przewodniczącą Zarządu Głównego.

Zobacz także:

Uczeń a wartości etyczne języka seminarium

Szanowni Dyrektorzy,

Nauczyciele języka polskiego, Bibliotekarze,

Nauczyciele Humaniści i Wychowawcy,

serdecznie zapraszamy do dyskusji, w swoim środowisku oświatowym, i przesyłania wniosków na temat przyczyn zagrożeń języka mówionego i pisanego  dzieci i młodzieży.

Ostatnie dziesięciolecia przyniosły w Polsce wiele pozytywnych zmian, np.  szybki przekaz informacji, swobodę wyrażania myśli, opinii i poglądów. Jednak z obserwacji wynika,
że nasilają się zjawiska negatywne w sferze komunikacji językowej. W obronie języka,
który stanowi fundament całej kultury, 13 stycznia 2016 r. ukonstytuował się, powołany przez Radę Języka Polskiego PAN, Zespół  Etyki Słowa.

Celem działań Zespołu Etyki Słowa jest, przede wszystkim, uwrażliwienie polskiego społeczeństwa na wszystko to, co stanowi naruszenie reguł dobrej komunikacji.

Misją każdego nauczyciela, a szczególnie nauczyciela polonisty, jest ochrona języka
przed różnymi uprzedzeniami, wypowiedziami manipulującymi, agresywnymi, zawierającymi insynuacje, zastraszanie, wulgaryzmy, nienawiść.

W celu przybliżenia Państwu istoty pracy Zespołu Etyki Słowa, zapraszamy, w imieniu SNaPu, na seminarium Uczeń a wartości etyczne języka, organizowane przez Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów 1 października 2016 r. w LXX Liceum Ogólnokształcącym
im. A. Kamińskiego przy ulicy Dembowskiego 1 w Warszawie.
Prosimy zatem 
o przygotowanie wniosków dotyczących zagrożenia współczesnego języka dzieci i młodzieży oraz zagrożeń płynących z reklam.

Po wykładach odbędzie się Walne Zgromadzenie SNaPu, na które zapraszamy wszystkich uczestników seminarium. Uczestnictwo w seminarium  jest nieodpłatne. Prosimy tylko
o sfinansowanie posiłku w kwocie 30 zł.

Wpłaty prosimy dokonać na konto Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów nr 88 1240 1372 1111 0010 3184 4250 Bank PEKAO S.A. z dopiskiem: Seminarium 1. 10. 2016r.

Prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza do 20 września 2016r. na adres mailowy

maria-gudro@wp.pl, tel. 505 740 889

Z wyrazami szacunku

Maria Gudro-Homicka

Pobierz:

Czytaj więcej

Konkurs Literacki „Rotmistrz Pilecki Bohater Niezwyciężony” Honorowy Patronat Prezydenta RP Andrzeja Dudy

Konkurs Literacki „Rotmistrz Pilecki Bohater Niezwyciężony” o Nagrodę Minister Edukacji Narodowej

Szanowni Nauczyciele języka polskiego, Drogie Koleżanki i Koledzy, Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów wraz z Fundacją GDZIE rozpoczynają Konkurs Literacki poświęcony Rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu. Kierujemy go do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w Polsce i na świecie. To jeden z elementów Projektu Rotmistrz Pilecki Bohater Niezwyciężony. Inicjatorką pomysłu jest polonistka Małgorzata Kupiszewska.

Konkurs trwa od 6 czerwca do 20 września.

Patronatem Medialnym Konkurs Literacki RPBN objęli Czasopismo PolonistykaTygodnik Głos Nauczycielski, Katolickie Radio Podlasie, Portal Podlasie24.pl, Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne Oddział Garwolin.

Zobacz także:

Czytaj więcej

Nominacje do Zespołu Etyki Słowa wręczone

http://www.etykaslowa.edu.pl

Pierwsze spotkanie Zespołu Etyki Słowa Rady Języka Polskiego odbyło się pod koniec stycznia br. Zespół ten gromadzi nie tylko językoznawców, lecz także literaturoznawców, filozofów, socjologów, teologów, medioznawców
i innych naukowców szczególnie zainteresowanych etyką międzyludzkiej komunikacji, a także nauczycieli, dziennikarzy, artystów, ludzi sztuki, psychologów. Obecnie
do zespołu należy ok. 120 osób, które pracują w kilkunastu podzespołach.

Maria Gudro-Homicka i Teresa Zawisza-Chlebowska należą
do podzespołu zajmującego się pro­blemami języka dzieci, mło­dzieży, nauczy­cieli, auto­rów pod­ręcz­ni­ków szkol­nych. W dniu 17 czerwca br. odebrały z rąk prof. Andrzeja Markowskiego, przewodniczącego Rady Języka Polskiego, nominację do Zespołu Etyki Słowa.

Zobacz galerię.

Czytaj więcej