Zobacz szczegóły Pobierz program konferencji Pobierz formularz zgłoszeniowy

Rada Języka Polskiego w trosce o poziom języka mówionego w szkole sprawozdanie

Sprawozdanie z zebrania Zespołu Dydaktycznego i Zespołu Kultury Żywego Słowa  RJP w dniu 23.04.2018 o godz. 11.00 w  PAN.

Zebranie rozpoczął prof. Tadeusz Zgółka, przewodniczący Zespołu Dydaktycznego i wygłosił referat na temat „Retoryka w szkole”. Wystąpienie dotyczyło miejsca retoryki w podstawie programowej  języka polskiego w liceum ogólnokształcącym. Profesor T. Zgółka zwrócił uwagę na znaczenie sztuki wymowy w kształceniu językowym, zwłaszcza  jeśli chodzi o odmiany komunikacji werbalnej takiej jak: sztuka wystąpień publicznych, debata oksfordzka ,czy dyskusja.  W referacie zostały także przedstawione zagadnienia dotyczące etyki słowa ( etyki komunikacji), tj. unikania agresji, złych słów i wulgarności, o których nie mówi się zbyt wiele w podstawie programowej. Sporo miejsca Profesor poświęcił pojęciu etykiety językowej, zwłaszcza etykiecie komunikacji elektronicznej (netykieta), powołując się na publikację Samanty Miller i zwrócił uwagę na to, że tych treści także brakuje w podstawie programowej. W dalszej części referatu była mowa o:  anatomii wystąpienia retorycznego i jego trójdzielnej kompozycji, kanonie lektur, który powinien być powiązany z retoryką, a także genologii retorycznej. Profesor  zwrócił uwagę na to, że retoryka to sztuka perswazji, a nie mówienia . Wnioski podsumowujące  wystąpienie Profesora T. Zgółki dotyczyły przede  wszystkim konieczności napisania ćwiczeń do nauki retoryki w szkole, a także zwrócenia uwagi na ogromną rolę retoryki w kształceniu ucznia w szkołach amerykańskich i w Zachodniej Europie.  Po referacie miała miejsce dyskusja, dotycząca omawianych zagadnień, zwłaszcza potrzeby napisania ćwiczeń i znalezienia ich wydawcy. Do współpracy przy opracowaniu  Zeszytu ćwiczeń prof. T. Zgółka zaprosił Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów.

Czytaj więcej

Wielkopolska - śladami pisarzy

Szczeciński oddział Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów rozpoczął wiosnę mocnym akcentem. Postanowiliśmy rozszerzyć nasze dotychczasowe działania związane z dydaktyką, doskonaleniem zawodowym i rozwijaniem zainteresowań humanistycznych młodzieży. Opracowaliśmy projekt edukacyjny pt. „Wielkopolska - śladami pisarzy”, którego celem było poznanie i promowanie miejsc związanych z twórcami literatury w sąsiednim województwie. W projekcie uczestniczyło trzydziestu jeden nauczycieli i uczniów. 21 kwietnia 2018 wyruszyliśmy odkrywać urocze miejsca Wielkopolski. 

Czytaj więcej

Po konferencji Zespołu Etyki Słowa w PAU Krakowie

Dnia 14 kwietnia 2018r. odbyła się kolejna konferencja ZES na temat ,,Etyka komunikacji”.

Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów na konferencji reprezentowała Zofia Czarnocka.

Spotkaniu przewodniczyła prof. J. Puzynina, przewodnicząca ZES, która na wstępie powiedziała o etyce komunikacji koniecznej w porozumieniu i pojednaniu Polaków. Prezes PAU, prof. Andrzej Białas w swej wypowiedzi podkreślił, że fundamentem w komunikacji jest prawda. Jeśli przekaz jest nieprawdziwy, jest tym samym nieetyczny. Świat przepełniony jest kłamstwem, które przestaje razić. Rolą uczonych jest krytyka fałszu, który, zastępując rzeczywistość, przybiera postać spektaklu. Zaapelował, by zadbać o resztki autorytetu uczonych, by nie dbać o tanią popularność, ale być ,,do bólu” prawdziwym.

Czytaj więcej

Retoryka w szkole - podstawa programowa wobec kultury mówienia dzieci i młodzieży Konferencja z okazji 25-lecia Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów

Szanowni Państwo,

Poloniści, Dyrektorzy szkół i placówek, Dyrektorzy placówek doskonalenia nauczycieli, Kuratorzy Oświaty,

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów oraz Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli serdecznie zapraszają do udziału w Jubileuszowej Konferencji, która odbędzie się 9 czerwca 2018 roku w Warszawie.

Misją Stowarzyszenia od zawsze jest pielęgnowanie i promowanie kultury słowa jako wartości nadrzędnej. Jubileusz 25-lecia i zmiany w oświacie są wyjątkową okazją, by temat języka przywołać i poświęcić mu należytą uwagę.

Do udziału w rozmowie o uczeniu sztuki mówienia, składni polskiej, kulturze i etyce słowa, wychowaniu zaprosiliśmy wybitne osobistości nauki polskiej.

Serdecznie zapraszamy także wszystkich, dla których ważne jest odpowiedzialne uczenie języka polskiego, uwrażliwianie na kulturę słowa i etyczne sposoby komunikowania.

Maria Gudro-Homicka
Przewodnicząca Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów

Czytaj więcej