III Uroczysty Kongres Ponistów i Bibliotekarzy

Dnia 17 listopada 2017 r. w Złotych Tarasach w Warszawie odbył się III Uroczysty Kongres Polonistów i Bibliotekarzy. W tym roku tematem przewodnim była wielopoziomowość tekstu literackiego i jego rola w edukacji polonistycznej. Kongres organizowało czasopismo „Polonistyka”. Dzięki uprzejmości redaktor naczelnej Edyty Żmudy, Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów otrzymało dwa zaproszenia na tę uroczystość. Stowarzyszenie reprezentowały: Maria Gudro-Homicka, przewodnicząca Zarządu Głównego SNaPu   oraz dr Iwona Artowicz-Skowrońska , skarbnik  Zarządu Głównego SNaP).

Czytaj więcej

XI Forum Kultury Słowa Olsztyn

Tradycyjnie co dwa lata organizowane jest przez Radę Języka Polskiego Forum Kultury Słowa. W tym roku spotkanie odbyło się w dniach 11-13 października 2017 r. w Olsztynie na Uniwersytecie Olsztyńsko-Warmińskim. Temat obrad: „Nazwy własne w języku i społeczeństwie”.

Czytaj więcej

Wyjątkowe lekcje w kinie czas zacząć! Jak powstaje dubbing? Jak tworzy się efekty specjalne? Czym jest język filmu? A także jak bezpiecznie korzystać z Internetu?

Ogólnopolskie programy edukacji medialnej: „Lekcja w kinie” oraz „Lekcja o mediach”, organizowane przez Centrum Edukacji Filmowej z Wołomina, to interaktywne, multimedialne Lekcje prowadzone przez zawodowych aktorów,  połączone z projekcjami filmowymi.

Pomysł powstania Lekcji narodził się ponad dwanaście lat temu z pasji do kina i wielkiej chęci przekazania tej pasji innym. Twórca programów edukacyjnych – Marek Kaczkowski, który wiele lat temu prowadził kino w Wołominie – za cel postawił sobie upowszechnianie wiedzy o kinie w przystępny sposób, aby młodzi widzowie stali się bardziej świadomymi odbiorcami tego, co dzieje się na ekranie. Tak właśnie powstały „Lekcje w kinie” oraz późniejsze „Lekcje o mediach”.

Wystartowała już dwunasta edycja Lekcji, podczas których uczniowie w ponad 150 miejscowościach będą mogli poznać tajniki sztuki filmowej oraz ciekawostki związane z korzystaniem z Internetu. SNaP objął Patronatem Honorowym cykl.

Czytaj więcej

List do polityków Zespołu Etyki Słowa Rady Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk

W imieniu Zespołu Etyki Słowa Rady Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk prosimy wszystkich naszych Polityków i Dziennikarzy o kulturalną, liczącą się z etyką opartą na ważnych dokumentach europejskich, międzyludzką komunikację, zarówno w Sejmie, jak i we wszelkich wystąpieniach medialnych. W wypowiedziach publicznych nie można pozwalać sobie na posługiwanie się językiem nienawiści, z którym przecież od kilku lat walczy Europa, oraz na jakiekolwiek naruszanie empirycznej prawdy To, co się ostatnio dzieje pod tym względem w naszym życiu publicznym, podważa zaufanie do polityków i dziennikarzy, przynosi szkody całemu naszemu społeczeństwu, a także opinii o Polsce w całym świecie.

Zarząd Zespołu Etyki Słowa RJP PAN
Jadwiga Puzynina
Anna Cegieła
Tadeusz Zgółka
Stanisława Bartmińska
Iwona Benenowska
Anna Ryłko Kurpiewska
Magdalena Saganiak
Helena Synowiec
Paweł Trzaskowski

Oświadczenie Prezydium Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk

Od kilku miesięcy obserwujemy postępującą brutalizację języka wystąpień publicznych i  coraz częstszą manipulację językową w publicznej narracji. Brutalizacja polega na używaniu słów z dolnego rejestru języka pospolitego, na pograniczu wulgarności. Przykładów nie ma powodu przytaczać, gdyż sprzyjałoby to upowszechnianiu tego typu  słownictwa. Określenia takie pojawiają się w wystąpieniach publicznych posłów, wysokich urzędników państwowych, przywódców partii politycznych,  dziennikarzy i publicystów. Budzi to zasadniczy sprzeciw członków Prezydium Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN, instytucji odpowiedzialnej za stan współczesnej polszczyzny publicznej.

Czytaj więcej